Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-05-13, 18:09
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Hur HSB Göta behandlar medlemmarnas Motioner

Jag författa endast en motion till stämman 2010. Min tanke var att göra medlemmarna inom HSB uppmärksammade på det oseriösa sätt som vissa agerar inom HSB Göta i samband med föreningsrelaterade frågor. Att Styrelsen för HSB Göta väljer att inte föra min motion till kallelsen är högst anmärknings värt och föranleder klander mot stämman. Jag antar att övriga medlemmar inom HSB Göta inte ska få ta del av organisationens sätt att agera. Om nu detta är ett vedertaget sätt att arbeta inom HSB Göta så uppmanar jag medlemmar att protestera genom att skriva till HSB Götas styrelse.

Citat:
Motion

Jag föreslår att styrelsen för HSB Göta tar ställning i frågan om hur styrelsen ställer sig till följande agerande. Under ordinarie årsstämma i vår förening valdes HSB Götas Kommunikationschef Rolf Lind till ordförande, på denna stämma av medlemmarna i föreningen.
  • Vid årsstämman behandlas frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Där en minoritet av medlemmarna ville bordlägga frågan till en senare stämma, så att styrelsen skulle ha möjligheter att redovisa specifika kostnader som ingick i redovisning. Vid detta tillfälle uppger Rolf lind att det inte går att göra på detta sätt. Jag vill att styrelsen för HSB Göta kommenterar detta agerande som enligt mig strider mot kap 7 § 4. i lagen om ekonomisk förening
  • Under årsstämman så behandlades ett antal motioner genom votering. Eftersom Rolf Lind agera som ordförande på detta möte så är han ansvarig för det protokoll som upprättas. Jag undrar om det är tradition inom HSB att inte föra voteringsresultat till protokollet. Rolf Lind utförde inte dessa noteringar i protokollet angående voteringsresultat på ett antal motioner som behandlades på stämman.
Jag föreslår att styrelsens ställningstagande redovisas i protokollet, som jag hoppas förs enligt HSB:s policy och stadgan.
Min motion har ej bifogats kallelsen till HSB Götas regionstämma 2010.

Jag fick ett brev från HSB Götas ordförande angående min motion han skriver som följer.

Citat:
Hej Trötter!
Undertecknad har fått styrelsens uppdrag att svara på din skrivelse. Med andra ord har inte styrelsen uppfatta den som en motion.

Beträffande frågan om hanteringen av resultat- och balansräkningen vid stämman bedömde stämmoordförande och övriga styrelsen samt en övervägande majoritet av medlemmarna detta som en provokation, utan någon som helst saklig grund från din sida.

En bordläggning hade som stämman uppfattar det inte i något avseende förändrat sakbeslutet, då ytterligare uppskov av detta ärende inte är tillåtet och således hade fastställts av den majoritet som finns i brf:en och även fanns vid stämmas genomförande.

Enligt den information som götas styrelse har inhämtat förekom inga formella voteringar när det gäller motionsbehandlingar och dessutom inte begärdes, vilket i så fall självfallet hade genomförts. Ställningstagandet till samtliga motioner gjordes med acklamationsförfarande, ingen reste några invändningar mot detta.

Styrelsen för HSB Göta

Per Larsson Ordf.
Mitt svar på HSB Götas styrelses skrivelse.


Citat:
Hej Per Larsson och styrelsen för HSB Göta!

Jag tackar er i styrelsen för bemötande.

Med stor sannolikhet har HSB Götas styrelse blivit fel underättade när det gäller informationen i ärendet angående vår ordinarie stämma 2009, som även behandlas i min motion till HSB Götas stämma 2010.

Enligt den ljudupptagningen som företogs på stämman.

Där det framgår klart och tydligt att votering tillämpades vid stämman angående vissa motioner, samt att en minoritet av medlemmarna genom votering föreslog en bordläggning av årsredovisningens resultat och balansräkning, där styrelsen skulle ha möjlighet att svara på medlemmarnas frågor vid ett senare tillfälle.

Att man inom HSB Göta anger att det inte är tillåtet att bordlägga frågan om resultat och balansräkningen vid stämman inger inget förtroende för HSB Göta. Jag skulle vilja rekommendera Rolf Lind och styrelsen för HSB Göta att ta del av föreningslagen kap 7 § 4 där det framgår klart och tydligt hur stämman kan behandla frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

Det anges även vid stämman på vissa punkter, att ordförande vid stämman ska föra stämmans mening till protokollet. Detta hörsammas ej av stämmoordförande Rolf Lind. Att stämmoprotokollet förmedlas flera månader försenat, visar på att bristerna inom HSB Göta är omfattande och högst oroväckande.

Att man använder ordet provokation i detta sammanhang anser jag högst anmärkningsvärt. I en demokratisk organisation ska det finnas utrymme för frågor och en rätt att bilda opinion mot sådant som kan uppfattas som felaktigt eller bristfälligt. Enligt min mening bedrivs verksamheten i vår förening enligt dessa principer med undantag av en del händelser som HSB Göta har varit delaktiga i.

Att ni som styrelse för HSB Göta, enligt min mening visar på bristande kunskaper i föreningslagen, bostadsrättslagen och den av HSB upprättade normalstadga som reglerar föreningars förehavande gör mig orolig och en smula irriterad. Att HSB Göta redigerar bort en motion från stämman som jag har förmedlat strider enligt mig mot föreningslagen, bostadsrättslagen och stadgan.

Jag undrar om detta är en rutin att redigera bort motioner inom HSB Göta?

Jag undrar om styrelsen för HSB Göta anser att detta agerande skapar förtroende hos medlemmarna inom HSB Göta?

Jag föreslår att HSB Göta ser över sina rutiner, när det gäller hur förordningarna ska följas inom organisationen. Jag föreslår även att styrelsen för HSB Göta utarbetar en policy som anger hur HSB representanter och anställda ska bemöta medlemmar i sitt arbete/uppdrag.

Jag förmedlar detta till hela styrelsen inom HSB Göta och jag föredrar korrespondens via E-post.

Med vänliga hälsningar
Trötter
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-05-13, 20:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Lagbrott av HSB Götas styrelse

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Min motion har ej bifogats kallelsen till HSB Götas regionstämma 2010.
Några frågor.

1. Har någon annan motion bifogats kallelsen till HSB Götas regionstämma 2010?
2. Har stämman hållits/När ska stämman hållas?
3. Vilket datum fick du svaret från styrelseordförande Per Larsson och vilket datum svarade du honom tillbaka?

Det är naturligtvis inte upp till styrelsen att tolka om en motion är en dylik eller ej.
Det tror jag alla förstår, förhoppningsvis även HSB Götas regionstyrelse.
Denna rättighet har alltså styrelsen inte!
Speciellt inte när rubriken som du skrivit är "Motion", och du dessutom framhärdat att det är en motion.
Lagen är lite luddig när det gäller nödvändigheten att bifoga motioner med kallelserna, men om en motion som lämnats in i tid inte tas upp på regionstämman så är det ett hundraprocentigt säkert lagbrott som föranleder klander av stämman med ett redan från början givet resultat oavsett hur många advokater HSB Göta anlitar.

HSB Göta styrelseordförande tar en chansning, han hoppas att ingen ska våga ställa HSB Göta till svars för lagbrott.

Det är viktigt att känna till att de som utses som styrelseledamöter i HSB:s regionstyrelser sällan eller aldrig utses på sina kvalifikationer, utan det fungerar med all säkerhet som inom HSB Malmö även i andra regionföreningar.
Inom HSB Malmö plockar man likatänkande från olika bostadsrättsföreningar, där det är HSB:s tjänstemän som ser till vilka som ska väljas utifrån dessa tjänstemäns eget personliga bästa. Så förmodar jag det fungerar även inom HSB Göta.
Det innebär tyvärr att styrelseledamöterna i regionstyrelserna ofta är mer eller mindre helt okunniga om vad som gäller i föreningar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-14, 13:20
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Några frågor.

1. Har någon annan motion bifogats kallelsen till HSB Götas regionstämma 2010?
Det har bifogats en motion till kallelsen http://www.hsb.se/gota/hsb-gotas-stamma-17-maj-2010
Citat:
2. Har stämman hållits/När ska stämman hållas?
Stämman ska hållas 17 maj så det är några dagar kvar till att HSB Göta fullbordar sin överträdelse.

Citat:
3. Vilket datum fick du svaret från styrelseordförande Per Larsson och vilket datum svarade du honom tillbaka?
Jag fick brevet den 12 maj, Jag svarade via E-post 13 maj

Man blir så tröt på hur inkompetenta dessa förtroende valda är. Det inger ingen respekt när förtroendevalda inom HSB håller anställd personal bakom ryggen och ej har den minsta kunskap om hur den lagar och förordningar ska tolkas.

Vi får se om HSB Göta tar sitt förnuft till fånga och rätar till sina fadäser vid vår ordinarie stämma i år. Vilket med största sannolikhet kommer att utlysas den sista juni
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-05-14, 13:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner HSB Göta särbehandlar medlem precis som HSB Malmö brukar göra

I och med att HSB Göta skickat ut en annan motion, men inte din, med kallelsen så har HSB Göta redan nu brutit mot lagen.
Jag misstänker att HSB Göta då inte heller drar sig för att inte ta upp motionen på stämman. HSB tycks generellt resonera som så att om man begått ett lagbrott så spelar det ingen roll om man fortsätter.

Jag förutsätter att du gjort rätt, men för ordningens skull har jag bara en viktig fråga till;
När lämnade du in motionen? Inom utsatt tid?

Jo en fråga till.
När du skriver;
Citat:
Vi får se om HSB Göta tar sitt förnuft till fånga och rätar till sina fadäser vid vår ordinarie stämma i år. Vilket med största sannolikhet kommer att utlysas den sista juni
så hänger jag inte med på vilken stämma detta handlar om (eftersom HSB Götas stämma är nu den 17 maj).
Jag förmodar att du avser din brf:s lokala stämma?
Men då undrar man hur HSB Göta skulle kunna rätta till tidigare gjorda fel.
Dessa fel kan väl inte göras ogjorda?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-05-14, 14:37
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
I och med att HSB Göta skickat ut en annan motion, men inte din, med kallelsen så har HSB Göta redan nu brutit mot lagen.
Jag misstänker att HSB Göta då inte heller drar sig för att inte ta upp motionen på stämman. HSB tycks generellt resonera som så att om man begått ett lagbrott så spelar det ingen roll om man fortsätter.
Jag tror inte att styrelsen är medvetna om att de begår överträdelser när de tolka min motion som en icke motion. Jag har för avsikt att klandra stämman för att kallelsen inte har gått rätt till, för att de inte har bifogat min motion med kallelsen. Jag kommer även att klandra stämman för att jag inte kommer att få min motion behandlad vid stämman som stadgan förespråkar.


Citat:
Jag förutsätter att du gjort rätt, men för ordningens skull har jag bara en viktig fråga till;
När lämnade du in motionen? Inom utsatt tid?
Jag förmedla min motion via e-post i god tid före sista datum som är sista marsCitat:
Jag förmodar att du avser din brf:s lokala stämma?
Ja det stämmer
Citat:
Men då undrar man hur HSB Göta skulle kunna rätta till tidigare gjorda fel.
Dessa fel kan väl inte göras ogjorda?
Min tanke är att försöka vecka andras medvetenhet på de brister som finns inom HSB Göta, när det gäller att följa de lagar som finns, samt att få styrelsen, förtroendevalda och framförallt anställd personal att inte begå överträdelser i framtiden.
Motionen som jag ville få behandlad på stämman, grundar sig på tidigare fadäser som HSB Göta har gjort mot vår förening, som att Rolf Lind har systematiskt frångått vad gäller stadga och förordningar när han varit vald som ordförande vid våra egna stämmor. Min tanke med motion till regionstämman var att få organisationen att reagera på de rättsliga brister som finns inom HSB Götas personal. Nu kan man tillägga att även de förtroende valda har stora brister när det gäller kompetens om hur lagarna och stadgor är utformade
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Så behandlar HSB Malmö medlemmar ! misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 98 2010-04-19 18:32
Vad kan man anse att styrelsen bör styra i medlemmarnas intresse? totiki Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 55 2009-12-10 12:47
Så behandlar HSB högsta chef sina medlemmar stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2009-12-08 20:00
HSB Göta, ny rutin till årlig stämma Trötter Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2009-11-19 20:24
HSB behandlar medlemmarna respektlöst! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-10-15 13:29Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:09.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare