Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV
Energiförbrukning, elleverantör, elpris, elektricitet, gas, värme och ventilation, fjärrvärme, värmekostnader, värmeproblem, vattenförbrukning, bredbandsleverantörer, IT & föreningens hemsida, avfall/sopor/sopsortering, energi & miljö, o.dyl. RSS-feed för detta forum om uppvärmning, el, bredband, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-03-24, 08:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Avfallshantering i brf - sopsortering

  • Hur löser man hanteringen av hushållsavfall på bästa sätt i en bostadsrättsförening?
  • Vilket alternativ är bäst för källsortering i en brf?
  • Ska det alternativ föreningen väljer för avfallshanteringen inbegripa kompostering?
  • Glödlampor, batterier och små elektriska apparater ska aldrig kastas i den vanliga soppåsen, men hur skapar man en avfallshantering för en brf där dessa produkter ingår i hanteringen av avfallet?
  • De "nya" lågenergilamporna är extremt miljöfarliga, t.o.m. rent livsfarliga, hur löser man detta i avfallshanteringen?
Frågorna om hantering av hushållssopor och sopsortering är många, men svaren är tyvärr inte lika många.
En av de största och viktigaste frågorna i en bostadsrättsförening och ändå vet vi nästan ingenting om detta.
Bostadsorganisationer som HSB (där HSB slår stort på trumman för sitt påstådda miljöengagemang) lägger i princip inte två strån i kors för att reda ut de många frågorna för bostadsrättshavarna.

Problemet här är att det inte finns någon långsiktig lagstiftning att förlita sig på för hantering och sortering av avfall i flerfamiljshus, och det finns inga riktlinjer för framtiden. Det man satsar på idag kan därför vara fel i morgon.

I princip finns det (vad jag känner till) 3 alternativ till de sopnedkast som HSB lever på än idag att de varit med om att ta fram;
  1. Sopsug.
  2. Miljöhus (ibland i form av gemensamt källsorteringsrum där avfall sorteras).
  3. "Kausuner" som grävs ner i marken, där nedkast (ibl. med trumma) finns i sopstationer ovanför marken.
Alternativ 1 går bort direkt skulle jag vilja säga. Det verkar vara ett dyrt alternativ som fungerar dåligt och som är riskfyllt långsiktigt.

Miljöhusen är skrymmande, kräver att det går att finna plats för detta och har vissa andra nackdelar.

Kvar står alternativ 3, som jag ser det.
Någon som har synpunkter på detta?
Är det för tidigt att bestämma sig för något alternativ idag innan vi vet hur lagstiftning kommer att se ut för detta?

I Malmöregionen finns det bara 1 brf som valt alternativ 3.

Not.
År 2008 återvanns närmare 80 procent av alla förpackningar och tidningar. Det är i världsklass, enligt organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen som svarar för återvinningsstatistiken (förmodligen mycket tack vare producentansvaret för förpackningar och tidningar som infördes 1994).
Vi slänger ungefär 500 kg sopor per person och år. 230 kg av dessa lämnas till återvinningen.

Sopsortering i en återvändsgränd (pdf)

Citat:
Ansvaret enligt plan- och bygglagen, PBL

Hus som är byggda 1978 och senare ska vara utrustade med grovsoprum och även i övrigt uppfylla vissa krav för avfallshanteringen.
Motsvarande gäller inte för äldre hus.
Plan- och bygglagen (PBL 17 kap 20 §) innehåller dock en möjlighet för kommunerna att framtvinga ombyggnader av äldre hus om detta behövs för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från fastigheten.
Kravet är dock begränsat till sådana åtgärder som skäligen kan fordras för att uppnå detta.
Det innebär att det i varje enskilt fall ska ske en avvägning mellan hur angelägen den önskade ombyggnaden är och fastighetsägarens kostnad för denna.
Bestämmelsen i PBL är alltså helt inriktad på sophämtarnas arbetsmiljö.

Några retroaktiva krav på att även äldre byggnader ska vara utrustade med särskilda soprum, uppfylla särskilda miljökrav eller annars vara utrustade på något speciellt sätt i avfallshänseende finns däremot inte i plan- och bygglagen.
Trots detta försöker stadsbyggnadsnämnden i Stockholm med hänvisning till PBL och ibland även med stöd av överordnade juridiska instanser att ställa krav på omfattande och mycket kostsamma ombyggnader, inkluderande omfattande ombyggnader av soprum, för att åstadkomma en ”bättre” avfallshantering.
I samband med detta ställer kommunen i sina förelägganden en rad krav som uppenbart rör annat än arbetsmiljöfaktorer och åberopar också helt öppet andra skäl än sophämtarnas arbetsmiljö, till exempel miljöskäl, i motiveringen för dem.
I dessa förelägganden uppställer kommunen alltså krav som är mer omfattande än vad kommunen har rätt att kräva enligt lag.
Kostnader för sopsortering upprör (SR, 22/5 2009)
Citat:
Umeå kommuns beslut att bostadsrättsföreningarna och villaägarna skall sopsortera sitt eget matavfall har retat upp känslor.
Energimyndighetens rekommendationer när en varm lågenergilampa går sönder
Citat:
Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. När lampresterna har svalnat kan du samla upp dem med till exempel en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en liten, fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.

Länkar:
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-03-24 klockan 10:15.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-03-24, 09:31
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 515
Standard

I närheten av oss finns en BRF som har vad jag antar är alt 3. Sopbilen lyfter upp en säck med en lyftkran.
Det allra vanligaste är väl alt 2 om man därmed avser sopbehållare på hjul som står inne i något träskydd som
sophämtaren kan öppna för att rulla fram behållaren till bilen.
Den vanligaste sopsorteringsformen, som i en del kommuner är obligatorisk, är väl att hushållavfall delas upp i brännbart
och komposterbart avfall som hämtas vid fastigheten. Sedan får man själv ta sig till en återvinningsstation
för att lämna förpackningar och tidningar, och till en återvinningscentral för att lämna t ex metall, elekriskt eller farligt avfall.
Möjlighet till hemkompostering mot lägre sopavgift finns i en del kommuner.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-03-24, 13:27
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 029
Standard Gnäller lite...

TS utelämnar för många faktorer i sin frågeställning.

För kasun finns det en ekonomisk brytpunkt, tror den idag ligger på 70 lgh, förutsatt att dessa har "normalt" med sopor. Mindre föreningar än så kommer alltså inte i fråga (om man inte vill betala mera än man gör idag).

Dessutom kan man inte i alla föreningar gräva ner kasunen (utrymme saknas)

Dessutom är det miljömässigt helt förkastligt, då människor tänker "det som inte syns finns inte" och slänger fan och allt i de där.

Typ, jag gillar inte den lösningen.

För att uppnå sorterbarhet finns det bara ett enda alternativ, det är miljöhusen.

Sopnedkasten måste stängas, även om det är bekvämt med dessa, så KAN vi aldrig uppnå sorterbarhet så länge dessa finns kvar (se ovan kasunerna ang syns inte...)

Vi sorterar i vårt sophus, och klarar oss på 1 200 liter restsopor i veckan motsvarar 25 lit/lgh vilket också motsvarar en knökafull ICA-kasse per lgh/vecka.

Sorterade fraktioner som också hämtas: Glas (2 sorter), metall, plast, kartong, Wellpapp, tidningar och kompost.
Övriga sorterade fraktioner åker vi till ÅV med 3-4 ggr om året själva: Glödlampor, lågenergilampor, batterier, färgburkar, småel, porslin, lysrör + om någon äldremedlem behöver hjälp med att kasta någon vitvara etc.

Vår sophämtning kostar oss 729 kr/lgh/år.

Vill se det sopnedkast eller den kasun som slår det, miljömässigt eller prismässigt!
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-03-24, 17:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Underjordisk avfallstation eller miljöhus ovan jord?

Att det skulle finnas en ekonomisk brytpunkt på 70 lägenheter för att underjordiska avfallsstationer ska komma ifråga kände jag inte till, men det är naturligtvis värdefullt att veta.


Ett system för 240 lägenheter (3 hus) med två kompletta stationer (med vars en behållare för hushållsavfall + en behållare för glas + en behållare för tidningar) sägs gå lös på drygt 3,2 mkr exkl. låssystem (nu blev jag plötsligt osäker och ber att få återkomma senare med korrekt prisnivå). Detta system sägs vara insparat på 5 år (vilket beror på att det blir en tömning/vecka i stället för två).

Du säger att man inte kan gräva ner stationerna i alla föreningar. Det är möjligt att det finns någon brf där detta inte låter sig göras, men jag tror att detta antal är närmast försumbart.
Finns det plats för en miljöstation ovan jord så finns det som regel plats för en mindre utrymmeskrävande sådan under jord.

Men jag håller med om att risken är stor att det kommer att landa mycket som inte hör dit i varje behållare. Frågan är dock om det skiljer sig mot de andra alternativen?

25 liter/lgh och vecka ger 1.300 liter per år kan jämföras med det påstådda snittet i Sverige på 500 kg/person och år. Men lite svårt att jämföra liter med kg och per lgh samt per person.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Sopnedkasten måste stängas, även om det är bekvämt med dessa, så KAN vi aldrig uppnå sorterbarhet så länge dessa finns kvar
Jo, visst är det så. Men den fråga jag ser som viktigast i detta sammanhang är om man vågar satsa på något alternativ (speciellt de dyra, mer permanenta, som de underjordiska avfallsstationerna) innan det kommit ett regelverk som kan generera nya otrevliga och onödiga kostnader?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-03-25 klockan 15:15.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-03-24, 19:23
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 029
Standard Framtiden

Utvecklingen är solklar,

priset för att tömma "restsopor" är på väg upp, och kommer bl a genom politiska beslut att bli mycket dyrare än det är idag.

Så oavsett vilket så måste man försöka planera för så många utsorterade fraktioner som möjligt, för att minska "restsoporna".

Kalkylen att en investering på 3,2 miljoner skulle vara betald på 5 år för 240 lgh är ju helt upp åt väggarna fel.

Det skulle innebära att basparingen är 640 000 kr per år. Vad f-ken betalar denna förening för soptömning idag då....?

Vi betalar 40 000 kr/ för 50 lgh, inkl 1 st container med tömning. Jag vet att det är lite lågt, men för oss är det 800 kr/lgh/år. Inte kan väl skillnaden vara så stor som blir med exemplet: 3,2 miljoner på 5 år = 640 000 kr/år /240 lgh = 2 666 kr / lgh!!!

Och detta skulle vara besparingen. Vad betalar de idag då, 4 000 kr /lgh???
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-03-25, 13:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Framtidens avfallshantering för bostadsrättsföreningar

Visst kommer regering och kommuner att styra avfallshanteringen genom ökade kostnader för ej "miljövänlig" hantering av avfall.
Den biten tror jag vi alla är överens om.
Men sedan är frågan hur kraven kommer att bli, dvs vad kan vi tänka oss ingår i regelverket.

T.ex. så finns det ingen som tycks ens ha funderat på hur miljöfarligt avfall som de nya lågenergilamporna med kvicksilver ska hanteras.

De som investerar stort idag på sin avfallshantering riskerar också att drabbas hårt när sedan regelverk kommer till som kan minska värdet av tidigare investeringar, och i stället skapa nya kostnader som hade kunnat undvikas om man avvaktat med sina beslut.

För dem som gör en mindre investering i ett miljöhus så är detta av liten betydelse, men för dem som lägger ut så mycket som de nya underjordiska systemen kostar så är det viktigt vad regeringen har för planer avseende detta.

Vad gäller kostnaden så reserverade jag mig om denna uppgift. När jag skrev summan så kändes det inte rätt. Jag tror det måste ha varit 1,2 miljoner kronor, men jag ber som sagt att få återkomma om detta när jag verifierat vad priset kommer att landa på.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-03-25, 14:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad IREC Svenska AB i Helsingborg

Jag har nu varit i kontakt med det företag (IREC Svenska AB Helsingborg) som säljer dessa underjordiska avfallssystem - Vconsyst underjordsbehållare - och vars verksamhet består av avfallshantering & återvinning.

Företaget består av två personer (makar) och registrerades 2010-02-08 (startdatum för moms: 2010-03-10). Därav har, av naturliga skäl, företaget ännnu inte någon årsredovisning att granska.

IREC i Helsingborg - Taxeringsår 2011
- Antal anställda: 0
- Omsättning: 500 - 699 tkr


När VD:n för detta företag i veckan presenterade systemet så hävdade han att det fanns 25.000 av dessa system i Sverige, men vid en närmare kontroll av denna uppgift så visar det sig vara 25.000 i Europa (om nu ens det är sant).

Jag ställde därför frågan till IREC's VD om vad som är sanningen men fick till svar att han inte vill svara på detta, utan att jag måste ställa frågan till styrelsen i min brf som sedan måste ställa frågan till honom. Sedan svarar han styrelsen som i sin tur får vidarebefordra svaret tillbaka till mig.

Han vill heller inte uppge några referensinstallationer.
Min gissning är att det beror på att referensinstallationer i princip inte finns (förutom den enda påstådda - men ej verifierade - installationen i Malmöregionen).
Det finns inte en enda referens på företagets webbplats.

När jag tidigare i veckan ställde frågan om hanteringen av lågenergilampor så sa han att han skulle hitta någon lösning för hanteringen av dessa. När jag nu bad honom konkretisera vad han tänkt sig så vill han inte svara på denna fråga heller.

Jag var tidigare mycket positiv till detta avfallshanteringssystem, men hur ska man tolka detta?


PS.
Företaget består egentligen av två företag men hur de förhåller sig till varandra framgår inte.

IREC i Helsingborg (enskild firma)
Citat:
Antal anställda: 0
Omsättning: 500 - 999 tkr
Registreringsdatum: 2008-02-06
Startdatum för F-Skatt och moms: 2008-01-17
Konsult inom avfall och renhållningssektorn, försäljning och grossist av varor såsom maskiner och material inom samma sektor och därmed förenlig verksamhet.
Solarieverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Företaget består av enbart en enda person och det är VD:n för IREC Svenska AB

På företagets kortfattade hemsida står följande;
Citat:
Vi som arbetar på IREC har en lång historia i branchen och har under vår tid blivit en del av ett stort professionellt nätverk, vilket gör att vi kan tillhandahålla det mesta som kan efterfrågas.
Det framgår inte på vilket sätt dessa en-två personer i företaget har en lång historia i denna bransch (och vilken bransch det handlar om, solariebranshen?). Men företaget är i princip inte mer än 2 veckor gammalt.

Det står också;
Citat:
Vårt mål är att förse kommuner, renhållningsentreprenörer, fastighetsbolag mfl. med olika lösningar.
Intressant att brf:ar inte nämns här.

Vidare så står det;
Citat:
Vi utvecklar och konstruerar egna produkter och har även samarbete med stora internationella aktörer på marknaden.
Vi satsar stort på utveckling av dagens och framtidens system.
Hur kan dessa makar konstruera egna produkter, och hur stort kan dessa två personer rimligen satsa?Det finns flera olika leverantörer av underjordsbehållare på marknaden, t.ex.;
Sansac (återförsäljare av Molok) - avsevärt mer trovärdig och informativ hemsida jämfört med IREC's
PWS (osäkert om de fortfarande har underjordsbehållare i sitt sortiment eftersom info om detta saknas på deras webbplats)
Blosse (klicka på återvinning och sedan markbehållare)
Eleiko (silo)
Hannoa Oy
Plastic Omnium (Urban systems) AB (Trelleborg, med bl.a. Minimax underjordiska insamlingslösningar 3, 4, 5 m3 för t.ex. bostadsområden med krav på miljöanpassade lösningar)

Någon som har erfarenhet av dessa eller av någon annan leverantör?

Villiger underjordsbehållare (säljs via Sansac):
Hantering i Villiger underjordsbehållare innebär:
Citat:
-Helgjuten betongkassun utan skarvar och därmed eliminerad risk för inträngande grundvatten
-Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt
-Stor uppsamlingsvolym på liten yta
-Hög fyllnadsgrad, behållarvolymen används effektivt / Möjlighet till längre tömningsintervaller
-Förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen - inga tunga lyft, inget släpande på kärl
-Stort urval inkasttoppar i snygg design
Hannoa Oy:Eleiko:Blosse djupuppsamlingssystem (Iceberg avfallssystem med markbehållare)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-05-14 klockan 15:25.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-03-26, 15:37
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 029
Standard

Jissesvad du kollar upp grejjer! Bäst att vara anonym här

Grundproblemet med marksystemen är att "syns inte, finns inte" råder bland hela mänskligheten. Titta bara vad som dumpas i haven som kommer upp på stränderna varje år, ändå dumpas det mesta va de som behöver ett "rent hav" för att leva på det (fiskarna).

Off topic...

Sopnedkasten får ju också ta en hel del onödigt...

Mitt tips är att satsa på sorterbart så långt det går!

Vad gäller lågenergilamprna ser jag inte problemet, en liten plastlåda med lock, och sen till ÅV med den ett par gånger om året. Skulle tro att hälsorisken är klart jämförbar med en promenad i innerstaden (host host).
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-03-31, 11:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Bostadsrättsföreningar och Miljö

Jo, det är bra att kolla upp saker och ting. Enda sättet att veta vad som gäller är att forska runt i de olika frågorna

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Grundproblemet med marksystemen är att "syns inte, finns inte" råder bland hela mänskligheten.
Jag kan bara hålla med!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vad gäller lågenergilamprna ser jag inte problemet, en liten plastlåda med lock, och sen till ÅV med den ett par gånger om året. Skulle tro att hälsorisken är klart jämförbar med en promenad i innerstaden (host host).
Ha ha, ja, jag vet inte om varningarna är överdrivna, men varmt kvicksilver är ju definitivt inte hälsosamt i alla fall.

Problemet med lågenergilamporna är att det är långt till återvinningsstationerna och kostar samhället oerhört mycket - på ett flertal olika sätt - om var och en ska transportera sig dit.
Jag ser detta som ett ganska rejält stort miljömässigt problem.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-03-31, 11:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Sopsortering

Följande fördelning av sopor har VA-syd i Malmö tagit fram.

1. TIDNINGAR
Dagstidningar & veckotidningar
Telefonkataloger
Rit- & skrivpapper
Broschyrer
Reklam

Var slängs t.ex; Post-it lappar?

2. PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Wellpapp
Omslagspapper
Papperskassar
Pasta- fling- och mjölkpaket

Var slängs t.ex; Böcker, pärmar, kuvert, frigolit?

3. GLASFÖRPACKNINGAR FÄRGAT
Glasflaskor & glasburkar

4. GLASFÖRPACKNINGAR OFÄRGAT
Glasflaskor & glasburkar

Var slängs t.ex; Trasiga rutor, spegelglas, dricksglas, keramik?

5. PLASTFÖRPACKNINGAR
Flaskor, burkar & tråg
Hinkar & dunkar
Lock
Påsar
Bag-in-boxpåsar
Fruktnät
Plasttuber
Chipspåsar

Var slängs t.ex; plastkrukor, tandborstar, plastleksaker, plastmöbler?

6. METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar
Kapsyler
Lock
Metalltuber
Aluminiumfolie
Värmeljushållare

Var slängs t.ex; Grillgaller, stekpannor, kastruller, bestick, skruvar/spik?

7. RESTAVFALL
Kuvert
Kattsand
Blöjor
Tamponger & bindor
Kläder & skor
Porslin
Dammsugarpåsar
CD-skivor
Tops
Fimpar & snus
Diskborstar

Var slängs t.ex; Elavfall?

8. MATAVFALL (packas i speciella bruna papperspåsar)
Matrester
Grönsaker
Ägg (även skal), kött & fisk
Frukt & rotfrukter
Te (även tepåsar) & kaffe (även kaffefilter)
Bröd & kakor
Mjöl & gryn
Liten mängd papper

Var slängs t.ex; Tuggummi?

9. FARLIGT AVFALL
Kemikalier & lösningsmedel
Färg & lack
Lim
Batterier
Glödlampor & lågenergilampor & lysrör

Medicin lämnas tillbaka på apoteket.


Ovanstående medför alltså att minst 9 olika soptömningsbehållare krävs för varje brf.
Hur många fler olika behållare kommer sedan att tillkomma i framtiden? 5? 10? 50? 100? Fler?

Viktigt är nog att planera sin avfallshantering så att den på billigaste och enklaste sätt kan förändras med förändrade lagar och regelverk.

Sedan är det viktigt att förstå att mycket avfall hamnar i gränslandet och hur ska man lösa detta?

Går man in på VA-Syds hemsida så kan man få en mer detaljerad guide (sorteringsguide) över vad som ska slängas var (för några tusen, eller så, olika produkter), men det är helt orimligt att "vanliga" människor ska kunna sätta sig in i detta.
Ska man följa sorteringsguiden så får varje hushåll i Sverige lägga kanske en timme om dagen på sortering av sopor (sedan tillkommer alla företag, etc).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-03-31 klockan 12:21.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Nära till sopsortering i Linköping - Östgöta Correspondenten Admin Senaste Nytt 0 2009-08-05 19:24Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:48.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare