Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2013-05-26, 16:12
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Vilka krav på förändringar för bostadsrättshavare är viktigast ?

Denna tråd skapade jag som en reaktion på ett inlägg i tråden Mejla till bostadsministern (angående "vad som är viktigast att trycka på"):

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Om det ska ha någon effekt att mejla politikerna så kanske det bör ske i mer samordnad form? Dvs att man först kommer överens om hur innehållet i skrivelserna till poltikerna ska utformas och vad som är viktigast att trycka på.
Det finns ju obegränsat med önskemål och krav att ta upp. Sker det inte i ordnad form så kommer skrivelserna inte ens passera politikernas sekreterare, än mindre kommer det att bli något svar annat än "Tack för dina synpunkter" (i bästa fall).
Jag börjar med något som jag tycker är oerhört viktigt, nämligen att det måste finnas någon myndighet som man kan vända sig till med bevis för att påvisa att personer i en styrelse borde beläggas med ett slags näringsförbud
(åtminstone förbjudas att vara ledamöter i en bostadsrättsförening men kanske även generellt för ekonomiska föreningar)

Jag motiverar min åsikt med följande exempel-scenario:
(som är mycket inspirerat av, men inte fullständigt överensstämmande med tråden Styrelse/ordförande ändrar egenmäktigt storlek på medlems förråd)

Citat:
Du är medlem i en förening med 100 medlemmar.
Det uppstår en liten vattenskada i ditt förråd och ordförandens förråd som ligger intill varandra.
Inga andra förråd påverkades men det blev nödvändigt att sanera och bygga om de två förråden.
När ombyggnaden är klar upptäcker du att ditt förråd har blivit mindre och att ordförandens har blivit större.
Du konfronterar din ordförande som då svarar att "jag var faktiskt så fräck att jag ändrade storleken på förråden eftersom jag tycker att eftersom jag har större lägenhet än dig så ska jag också ha ett större förråd".

Du blir vansinnigt upprörd och försöker påkalla medlemmarnas uppmärksamhet för ordförandens oacceptabla agerande men du kan konstatera att ingen annan i det principlösa medlemskollektivet bryr sig över huvud taget eftersom det är ju bara du som har drabbats.
Ordföranden blir också återvald utan problem trots att det borde vara självklart för alla normalbegåvade att den här personen inte förtjänar något förtroendeuppdrag över huvud taget.

Antag att situationen istället hade varit att 49 medlemmar skulle ha drabbats (om det hade varit byggnadstekniskt möjligt att konfiskera några kvadratmeter från alla på ett sådant sätt).
Det finns då risk att 51 medlemmar ändå hade fortsatt ge sitt förtroende till ordföranden eftersom de inte själva hade drabbats.
(denna hypotes baserar jag på min egen mycket negativa erfarenhet av hur ett passivt medlemskollektiv fungerar)
Majoriteten har ju alltid rätt i förtroendefrågor, eller ... kan det kanske behövas en myndighet som går in och hjälper till med att eliminera dem som uppenbart inte ska ha ett förtroendeuppdrag ? Jag tycker det !

Självklart skulle denna myndighet kosta samhället väldigt mycket pengar om det vore gratis att klaga på sina ledamöter, men min åsikt är då att verksamheten åtminstone delvis skulle kunna finansieras (samt motverkar obefogade anmälningar) med att den anmälande personen betalar en fast avgift på låt säga 500 kr som vederbörande får tillbaka om myndigheten bifaller yrkandet på att frånta gravt olämpliga personer rätten att vara ledamot i en bostadsrättsförening.
De ledamöter som har misskött sig på ett sånt sätt att de blir fråntagna den möjligheten borde då få betala ett betydligt högre belopp (kanske runt 5000 kr) i straffavgift.
Svara med citat