Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2010-05-05, 09:35
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Stämmobeslut krävs för att avyttra föreningens tillgångar

Jag tolkar det som att du vill utnyttja föreningens tillgångar i egen regi. För att det ska kunna genomföras måste det föregås av en enig stämma. Att arrendera ut föreningens tillgångar kan betecknas som att föreningen avyttrar tillgångar.
  • Har ärendet behandlats av en stämma?
  • Har stämman varit enhällig?
  • Är det styrelsen som lagt detta förslag med ett arrende?
  • Hur är föreningens fastighet utformad?
  • Kan det finnas fler i föreningen som har samma intresse?
  • Vad menar du med utnyttja gård?
  • Hur ska du utnyttja gården?
Jag tycker att hela idén med att arrendera ut bostadsrättsföreningens tillgångar är en smula o-ortodoxt. Allt som föreningen äger är till för medlemmarna gemensamt, förutom bostaden och eventuella förrådsutrymmen som enskild medlem förfogar över. För att föreningen ska kunna upprätta ett arrendeavtal med dig bör ni vända er till en expert på området bostadsrättsföreningar som arrenderar ut tomtmark till medlemmar.

Jag tror att juridiken runt detta är ganska tunn. För att kunna upprätta ett avtal som ger bostadsrättshavaren möjlighet att nyttja mark som föreningen äger så föreslår jag att marken/ytan tilldelas bostadsrätten inte medlemmen. Detta för att säkerställa föreningens tillgångar. Om medlemmen arrenderar mark och skulle avsluta sitt medlemskap i föreningen så har medlemmen rätten till föreningens tillgångar för hela den tid som arrendeavtalet gäller. Om föreningen överlåter en del av tillgångarna till en av bostadsrätterna så har föreningen fortsatt kontroll över tillgångarna.
Svara med citat