Visa ett inlägg
  #3  
Gammal 2011-09-28, 23:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Sammanfattning

Det som står i nertonad text är inte relevant för själva frågan om HSBs sätt att arbeta, och kan hoppas över. Vill man ändå läsa denna text kan man enkelt göra detta genom att markera texten. Jag bara ville behålla mejlen i orginal i mesta möjliga mån för att inte anklagas över att ha förvrängt sanningen (så som HSB gör i många frågor för att själva försöka framstå i bättre dager).

Punkt 1-20 ovan är texten som berör själva frågan i denna tråd.

Sammanfattningsvis tog det fyra år för HSB Malmö att komma fram till ett beslut i frågan om ifall jag skulle utses som HSB-ledamot. HSB Malmös styrelse förlängde denna process in i det längsta.

Som famgår av ovanstående redovisning så undviker Claes Caroli på alla sätt han kan att ta tag i frågan. För nästan alla andra (vad jag vet) som gått HSB-ledamotskursen, precis som jag, så har svar om de blivit antagna kommit direkt. Men då har det ju bara varit personal på HSB Malmö eller de som står HSB Malmö närmast som gått denna kurs. Jag är förmodligen den enda som haft modet att både gå kursen och vara kritisk mot HSB Malmö.

HSB Malmös styrelse (Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Birgitta Nilsson, 2 stycken Björn Andersson enligt det styrelseprotokoll som han själv skrivit, Anders Lundberg och den fackliga representanen Maria Strandh) avslog enhälligt min ansökan att bli HSB-ledamot med ett uttalande som är mycket kränkande, ogrundat och rent ut sagt hatiskt. Jag kommer att redovisa detta senare.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat