Visa ett inlägg
  #8  
Gammal 2020-03-12, 09:35
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 011
Standard

Citat:
Som enskild medlem kan man rimligen inte rå för att man råkar bo
i en lägenhet som fått underkänd OVK. Det är därför logiskt att
kostnaden för att åtgärda bristen sprids ut på alla medlemmar.
Det här är ju alldeles riktigt. Men man behöver tänka lite till, särskilt som TS inbillat sig att hen kan få föreningen att bekosta ett nytt badrum:

- När styrelsen använder föreningens pengar, och särskild när den gör det i enskilda bostadsrätter, så måste den med beaktande av likabehandlingsprincipen samt olika risker för jäv mm, vara så restriktiv de bara kan. För en tvingande åtgärd som är ålagd av myndighet så betyder det: Lös problemet till lägsta möjliga kostnad. Det är klart inte detta som TS förväntar sig.

Därmed kan det i många fall vara bättre för alla inblandade ifall innehavarna själva får råda över åtgärderna i sådana här fall. TS vill ju inte ha rör tvärs över lgh - hen vill ju omlokalisera sitt badrum.

En lösning skulle vara att förningen prissätter enklaste lösningen, låter innehavaren utföra vilken åtgärd denne finner lämpligt, och därefter ersätter med kostnad motsvarande den enklaste åtgärden.

I just TS fall känns det som att det riskerar flyta upp fler saker i och med att det föreligger oklarheter ifall byggregler följts i fler fall. Därmed behöver man analysera hela bilden nogsamt och möjligen justera sina beslut om hur man hanterar dessa frågor - i alla händelser INNAN man som enskild ställer sig upp och basunerar ut att man borde få flyttat badrum på övrigas bekostnad.

Lite mer allmänt om just OVK:
TS fall är ju lite speciellt då det inte verkar ha funnits godkänd ventilation från början, så brukar det inte se ut. Betydligt vanligare är att det under tid mellna två besiktningar (6 år), har hunnits byggas om och ändrats i ett antal kök och badrum. Ventilationen kan då vara för byggd av te x ett skåp, eller så har innehavaren inte löst frågan när denne flyttat om funktionen av vissa rum (bytt plats på kök eller badrum te x).

I dessa fall gäller ju alltjämt att det är fastighetsägaren som ansvarar för godkänd ventilation. Klart du kan ålägga en innehavare som själv byggt för, men om innehavaren är ägare i andra eller tredje led - ja då blir det mera komplicerat: "Varför ska jag bekosta det, jag har ju inte gjort något, jag köpte lgh så här". Kruxert är att övriga medlemmar skall HELLER inte bekosta enskild medlems tillrättning av felaktig ombyggnad. Eller, jo, de ska de - ifall styrelsen agerat felaktigt. Och det kan detn ju har gjort om den godkänt en ändring av planlösning men sedan inte besiktat av ombyggnaden efteråt. Men de flesta ombyggnader elle renoveringar kommer aldrig till styrelsens kännedom.

Föreningens lösning, om den vill göra alla rätt, blir ju att flänga ner köksskåp som sitter ivägen eller borra upp nya ventiler där det är enklast (till lägsta kostnad) eller att dra nya rör kortaste möjliga väg. Förenignen har ingen skyldighet att ta hänsyn till var en enskild innehavare vill ha sina köksskåp.

Så, lämpligt blir att alltid ge innehavarna en frist, t ex 6 månader, där de själva får rätta till. Då råder de över hur det görs och kan anpassa ex planlösningen av köksskåp så att det blir så bra som möjligt ur deras perspektiv.

Först därefter går föreningen in, enligt sitt fastighetsägaransvar, och utför kompletterande åtgärder i de lgh som ännu inte fixat till något. På så vis undviker man en hel del konflikter, samt sparar en del kostnader. Vilket gynnar alla medlemmar.
Svara med citat