Visa ett inlägg
  #38  
Gammal 2008-11-14, 07:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner Kvaliteten på HSB Malmös styrelse... - Ingen ansvarig för HSB-ledamoten?

Svaret på mina frågor till HSB Malmös styrelse blev;

Citat:
Som du vet har vi tagit en policy där ordförande ska besvara brev och skrivelser för styrelsens räkning. Då Claes är i USA faller det på mig under hans frånvaro:

De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i.

Med vänliga hälsningar

Maj-Britt Thulin
Dvs precis så som jag redan i förväg bad HSB Malmös styrelse att inte svara.

Skrivelse #31, till HSB Malmös styrelse (#5)
Citat:
HSB-ledamoten ej inom HSB Malmös ansvarsområde?

I mitt ganska korta mejl till HSB Malmös styrelse skriver jag;
"Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt".

Vad min fråga handlar om går alltså inte att ta miste på. Eller hur?
Frågan handlar om HSB-ledamoten, som vi alla tydligt kan se. Dvs den HSB-ledamot - vilket jag hoppas du känner till, Maj-Britt - som HSB Malmös styrelse ansvarar för.

Jag skriver ett mejl till HSB Malmös styrelse om HSB-ledamoten, och det problem denna funktion lett till i min brf, samt om HSB-ledamotens ytterst bristfälliga agerande mot medlemmarna, och refererar till en länk där HSB-ledamotens agerande beskrivs.
Du svarar sedan på något som jag inte frågat om eller berört (och det första mejlet om HSB-ledamoten och tillhörande problem väljer du att inte ens bemöta).

Detta är lika beklämmande som när styrelsen fick en motion till HSB Malmös senaste extrastämma och där styrelsen ändrade sitt svar i sista minuten (ett svar som inte hade med motionens yrkande att göra) och där sedan beslut togs om något helt annat än vad motionens yrkande handlade om.
Alltså precis lika illa som de meningslösa svar styrelsen gav till motionerna till årsstämman 2008. Har styrelsen inte lärt sig något?
Är det lika usel kvalitet i allt som HSB Malmös styrelse gör?

Ditt svar på min fråga om HSB-ledamoten är;
"De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i".

Hur tänkte du när du svarade här?
På vilket sätt tycker du att ditt svar har att göra med den mycket viktiga frågeställning jag riktat till styrelsen om den HSB-ledamot som styrelsen är ansvarig för?
Menar du att HSB Malmö har frånsagt sig ansvaret för HSB-ledamöterna, och att en HSB-ledamot därför fritt kan bryta mot lagar och undertecknade avtal, utan att HSB Malmös styrelse har för avsikt att ta tag i detta?

Jag ställer frågan igen i förhoppning att jag denna gång i stället får ett seriöst svar på det som min fråga handlar om.

1. Hur ser HSB Malmös styrelse på HSB-ledamotens agerande mot medlemmarna i min brf?
2. Vad avser HSB Malmös styrelse, såsom högsta ansvarig för HSB-ledamoten, göra åt detta problem, där HSB-ledamoten bevisligen misskött sitt uppdrag?
"Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i", skriver vice ordförande i HSB Malmös styrelse, Maj-Britt Thulin.
Ingenstans har det varit tal om några demokratiskt fattade beslut, men ändå skriver Maj-Britt Thulin så här.
HSB Malmös styrelse har 5-10 standardsvar som de ger på alla frågor, och detta standardsvar var tydligen det som styrelsen bedömde som mest passande i detta fall!

Före ovanstående mejl har jag skickat 4 skrivelser till HSB Malmös styrelse;
Skrivelse #24, #25 och #26
Skrivelse #30
Av dessa har endast en skrivelse besvarats av HSB Malmös styrelse, och då på ett sätt som tyvärr inte kan beskrivas på annat sätt än som ett "idiotsvar"!

Jag t.o.m. skrev (skrivelse #25) till HSB Malmös styrelse att jag hoppades att styrelsen inte skulle svara på ett så felaktigt sätt som de ändå gjorde, enligt ovan;
"Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del)".
Frågan handlar om HSB Malmös man i brf-styrelsen, och dennes agerande!

Det måste nog vara någon form av kvalitet i de svar som HSB Malmös styrelse ger.
När styrelsens svar är så absurda som i Maj-Britt Thulins svar så är det naturligtvis inte utan att man undrar hur HSB Malmö drivs.
Är det lika dålig kvalitet i annat som styrelsen gör så finns det all anledning för HSB Malmös medlemmar att oroa sig.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-16 klockan 21:43.
Svara med citat