Visa ett inlägg
  #35  
Gammal 2008-11-11, 07:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Den sorgliga historien fortsätter

Hela styrelsen i min brf har helt gått under jorden.
Till och med HSB-ledamoten har nu helt slutat att bekräftat att skrivelser mottagits (tidigare fick jag i alla fall bekräftelse från HSB-ledamoten på någon enstaka skrivelse).
Det enda skälet jag kan se till detta är att HSB kommer att försöka förneka att de fått mina skrivelser.

Skrivelse #23, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #24)


Till styrelsen, inkl HSB-ledamot Bengt

Det är uppenbart att styrelsen medvetet gjort som alltid tidigare och ansträngt sig för att medlemmarna ska få minsta möjliga information. Styrelsens policy är tydligen att ju mindre medlemmarna vet, desto bättre för styrelsen. Problemet är bara att detta drabbar medlemmarna hårt, som vi kan se exempel på nu!
Styrelsen har tidigare år beviljats ansvarsfrihet och fått sitta kvar på sina poster trots alla allvarliga fel och misstag styrelsen begått (gäller fyra av ledamöterna) och trots alla de dyra extrakostnader som styrelsen orsakat varje enskild medlem i föreningen. Med tanke på hur synnerligen illa styrelsen hanterat detta stambytesprojekt så kanske medlemmarna till slut fått nog och till nästa stämma inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet som en konsekvens av de onödiga kostnader styrelsen orsakat föreningen pga sitt uppenbart totala oengagemang i detta stora och viktiga projekt.

Att styrelsen inte ens tänkt på de absolut mest grundläggande frågorna, som t.ex.;
- underhållsansvar för rör, och vem som får detta, och hur detta ska lösas på bästa sätt,
- underhållsansvar för golvbrunn i badrum, och hur det ska lösas så att underhållsansvaret inte läggs över på medlemmarna,
- vem som ska bekosta vad i samband med golvbrunnsbyte, så att det stämmer med lagar/stadgar, och görs på bästa sätt för föreningen,
- hur fastighetsförsäkring påverkas av det arbete styrelsen beställt,
- hur de enskilda medlemmarnas bostadsrättsförsäkringar påverkas, och vilka kostnadsökningar detta kan medföra för de enskilda medlemmarna,
- konsekvenserna av om t.ex. ett rör går sönder i köket eller hallen, där det inte finns något avlopp, och hur detta kan säkras upp på bästa sätt,
- hur det av styrelsen beställda arbetet ska synkroniseras med medlemmarnas badrumsrenoveringar,
visar med all önskvärd tydlighet hur styrelsen brustit i sitt ansvar.

Att styrelsen låter medlemmarna betala för en projektledare för att hantera olika frågor fråntar aldrig styrelsen sitt ansvar. Styrelsen är den som ska kontrollera projektledaren, och som har det yttersta ansvaret för att allt blir korrekt gjort i varje enskild bostadsrätt. Styrelsen måste alltså bl.a. tillsammans med certifierad besiktningsman gå igenom samtliga bostadsrätter och kontrollera allt som gjorts innan arbetet kan godkännas och betalas.

Att styrelsen inte skrifligt informerat medlemmarna om exakt vad som är avtalat avseende vad som ska göras i de enskilda bostadsrätterna är ytterst nonchalant. Det kan få svåra konsekvenser (alltså mer än vad det redan fått) för föreningen.

Vidare så kan jag inte nog understryka hur illa HSB-ledamoten, tillika tjänsteman på HSB Malmö, hanterat detta.
Stambytet har visat att styrelsen befinner sig under HSB Malmös beskyddande vingar, och att denna HSB-ledamot tyvärr ställer till med mer skada än nytta för medlemmarna. Att HSB-ledamoten inte går in och styr upp det hela när styrelsen i övrigt missköter sig, utan i stället bl.a. medvetet verkar för att medlemmarna ska hållas oinformerade är en ren skandal.
HSB-ledamoten har gjort precis som styrelsen och så här långt totalt vägrat att svara på varje liten fråga.
HSB-ledamoten har inte följt det avtal som HSB-ledamoten skrivit under, där det framgår att HSB-ledamoten har ett särskilt ansvar. Detta gör att frågan osökt uppstår om HSB-ledamoten ska hållas särskilt skadeståndsansvarig för de fel som begåtts i styrelsen, och de ekonomiska och andra skador som detta resulterat i för föreningen.

Styrelsen har nu att omedelbart ge svar på det 20-tal frågor jag ställt under den senaste månaden, men som styrelsen vägrat att bemöta med ett enda ord så här långt. Jag förväntar mig nu att styrelsen nu snabbt under dagen börjar med att ge klart besked på när jag får svar på mina frågor (om jag inte får det idag).

Avslutningsvis vill jag fråga styrelsen om anledningen till att det installeras olika typer av radiatorer här och var, t.o.m. i samma lägenhet?
Är det vad styrelsen bestämt eller är det entreprenören som försöker blåsa föreningen genom att installera överblivna, billiga "rest-radiatorer"?
Jag undrar också vem som betalar för de nya toalettstolar som ersätter de toalettstolar som förstörts av hantverkarna?


Jag önskar bekräftelse från Bengt, men även från resten av styrelsen, på mottagande av detta mail (trots att jag aldrig fått bekräftelse från styrelsen).


Notera att om det är så att föreningen drabbas av denna kostnad så är det kanske inte konstigt om det är så många toalettstolar som "råkat" gå sönder. Då tjänar entreprenören en extrahacka för varje toastol som måste bytas ut! Man kan bara hoppas att styrelsen inte är så totalt inkompetent att styrelsen accepterat detta.

samt;

Skrivelse #24, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #25)

Jag vill veta om styrelsen har för avsikt att underlätta badrumsrenoveringar genom att installera en (temporär) dusch i källaren?

Jag förutsätter att styrelsen begriper att detta ska göras, men jag vill ändå ha detta bekräftat av styrelsen tillsammans med ett datum från när denna dusch kommer att finnas på plats.

PS.
Jag önskar bekräftelse från alla mottagare på att detta mail mottagits.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-11 klockan 09:35.
Svara med citat