Visa ett inlägg
  #33  
Gammal 2008-11-10, 07:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Frågor till styrelsen avseende badrumsrenovering

Jag har till styrelsen skickat en sammanställning på det 20-tal frågor jag ställt under den senaste månaden utan att ens få ett enda ord i respons på en enda skrivelse.

Skrivelse #20, till styrelse samt HSB-ledamot


För att försöka snabba upp processen lite så har jag förberett med en del av svaren på mina frågor enligt nedan (efter fredagens information från Willy och Jan).
Vad jag vill nu är att styrelsen och projektledaren kompletterar svaren på de frågor jag ställt tidigare, och som upprepas här nedan, så att de blir fullständiga, och ger mig dessa skriftliga svar, utan fortsatt fördröjning, så att vi snabbt kan gå vidare.
 1. Exakt vad kommer att göras i min garderob?
  Svar: Två rör kommer att dras inne i garderoben, ett som är 75 mm i diameter (yttre röret) och - med 4 cm mellanrum - ett rör som är 130 mm i diameter (inre) längs med den högra sidan av garderoben.

  Dessa två rör kommer inte att täckas över så att det blir snyggt (dvs ej osynliga rör).
  Vattenledningsrören isoleras med plaströr, men sedan byggs dessa i sin tur inte in.

  Det har inte med ett ord från något håll nämnts något om att utrymmet i garderoben kommer att minska (eller påverkas), men utrymmet kommer här att rejält reduceras.
  Rören kommer att gå 16 cm ut från den högra sidan av garderobsväggen.

  Rören kommer inte att placeras mellan garderob och vägg eller ens närmare bakåt.
  Det yttre (mindre) röret kommer att placeras med en början 20 cm in.

  Anledningen till att rören går så långt ut från den bakre väggen är för att man ska kunna komma in bakom rören och "brandtäta" (Vad innebär detta?).

  Endast den vänstra lådan kommer att vara kvar.

  Skåpet ovanför garderoben kommer att minskas med motsvarande utrymme som garderoben.
 2. Exakt hur kommer garderoben att återställas på föreningens bekostnad (dvs, på vilket sätt återställer snickarna min garderob)?
  Svar: Garderob blir fullt återställd. Bottenplattan kommer att återställas, utan någon försämring (bara med två hål för rören).

  En hylla kommer att sättas in på den plats bostadsrättshavaren vill ha den.

  Om hyllan i skåpet ovanför garderoben tas bort kommer den att återställas (endast med två hål för rören)

  Medicinskåpet kommer att försvinna, liksom de två små hyllorna.

  Här kräver jag att medicinskåpet ersätts med ett nytt medicinskåp som monteras fast och att jag också får behålla två små hyllor som idag, men på annan plats. Föreningens kostnad. OK?

  Vad jag också invänder mot är att en av de två lådorna försvinner.
  Jag önskar två lådor som tidigare. Vad har styrelsen för lösning på detta?
 3. När kommer garderoben att vara helt återställd (enl. hur jag vill ha det i fg punkt)?
  Jag önskar att den tidsperiod då garderoben inte är helt brukbar endast handlar om några dagar, så att jag snabbt kan flytta in alla saker igen. Blir det så?
  Svar: Ännu obesvarad.
 4. Vilket datum kommer borrning/håltagning att påbörjas i min lägenhet?
  Jag önskar en plan för detta så att jag i rimlig tid innan detta får besked.
  Ungf. hur lång tid innan borrning påbörjas får jag besked om vilken dag borrning sker?
  De hål som borras i första vändan (i år) är bara för de två stamrören, samt hål mellan garderobsskåp och hall, samt ev (behövs?) mellan hall och badrum. Korrekt?
  Svar: Ännu obesvarad.
 5. Kommer håltagning/borrning att vara under mer än en dag, och i så fall hur länge?
  Svar: Kan ta mer än en dag, beroende på om borrning råkar gå i el. Men om inga elledningar förstörs så är det färdigt på en och samma dag.

  Notera att jag måste veta när borrning ska ske i min bostadsrätt i såpass god tid i förväg att jag kan planera in detta.
 6. När kommer rör att dras, och exakt vad innebär det för mig?
  Svar: Ännu obesvarad. Sägs att enl. tidigare planering så var rördragning planerad till vecka 4, men kan nu fördröjas pga styrelsens bristande planering, grundarbete och information.

  Notera att jag måste veta när rörarbetet ska ske i mitt badrum i såpass god tid i förväg att jag kan planera in badrumsrenoveringen (och dessa badrumsrenoverare behöver besked i lång tid i förväg, ofta en-två månader i förväg). Kommer jag att få detta?

  Svar: Ännu obesvarad.

  Notera att denna fråga är EXTREMT viktig. Jag ska inte bli lidande, med ett ofärdigt badrum, för att rörarbetet förläggs på fel tidpunkt. Jag måste därför ha garantier från entreprenören för att jag inte kommer att drabbas här, med en lösning ifall dusch/toalett inte blir brukbar utöver vad som är naturligt i samband med en badrumsrenovering (t.ex. att dusch ställs in i ett rum i källaren).

  Svar: Ännu obesvarad.
 7. När ungf. kommer arbetet att vara helt färdigställt - i min lgh?
  Svar: Ännu obesvarad.
 8. Jag kräver att inget som görs i mitt kök får påverka min lägenhet praktiskt, funktionellt eller estetiskt. Jag förutsätter också att rör dras under mina skåp på ett snyggt sätt.
  Exakt vad kommer att göras i mitt kök, och exakt på vilket sätt påverkar det mig och utseendet/funktionen på min lägenhet? Vad gäller för rören i köket?
  Svar: Rör kommer att dras genom vägg badrum-kök, in bakom det första skåpet i köket som står längs med väggen till badrummet, bakom spis, under köksinredningen (alltså inte bakom skåpen), och upp genom vaskskåpet, bakom avloppsröret till vasken.

  Det enda som kommer att synas är alltså rören i vaskskåpet. I övrigt kommer det inte att bli någon praktisk, funktionell, eller estetisk förändring (förutom ett bättre tryck på vattnet).
 9. Jag vill ha skriftlig och undertecknad garanti (med skriftlig kompensation om det sedan visar sig inte stämma) att det rör som kommer att dras i hallen inte kommer att generera något som helst hörbart ljud i lägenheten (med tanke på att det är intill sovrumsväggen).
  Svar: Det kommer att bli betydligt tystare än innan eftersom de gamla ledningarna ligger inmurade i väggarna med högre stomljud. Man hör bara ljud om man står inne i garderoben och stänger garderobsdörren om sig.

  Skriftligt intyg till detta lämnas till mig i samband med svaren på mina frågor.
 10. Jag vill se exakt hur lösningen är tänkt i hallen.
  Svar: I hallen blir det en vitmålad låda (70 x 120) ända uppe i taket mellan garderob och badrum där rör går bakom.
 11. Jag ska ha rör som går i väggen i badrummet, och inga utanpåliggande rör.
  Svar: Föreningen godkänner detta och kostnaden för allt som hör till detta arbete ligger på föreningen, men medlemmen bekostar sedan själv badrumsrenoveringens tätskikt/kakling.
 12. Vilket märke/modell är det på den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha?
  Hur mycket betalar föreningen per styck för denna?
  Svar: Ännu obesvarad.

  Föreningen installerar handdukstorken.
 13. Vilken ordning är bäst för föreningen och entreprenören av stamrörsbytet? Är det bäst om badrumsrenovering sker innan rören dragits, eller tvärtom?
  Hur ska rördragningsarbetet och övrigt arbete som föreningen gör i mitt badrum synkas med min planerade badrumsrenovering?
  Exakt tillvägagångssätt för hur detta ska gå till måste jag naturligtvis ha besked om genast så att jag kan planera!
  Svar: Ännu obesvarad.
 14. Var kommer ballofix(er) placeras? Dvs hur kan jag stänga av vattnet själv för hela lägenhetens alla utanpåliggande vattenrör? (Skriftligt svar med ritning.)
  Svar: I ett förgreningsskåp med lucka ut mot hallen och osynlig/tät på badrumssidan.
 15. Med tanke på hur riktigt illa styrelsen hanterat detta stambyte (precis som i princip varje annat arbete i föreningen tidigare) så vill jag ha fullständiga kopior av de avtal (med samtliga garantier, förutsättningar och överenskommelser med alla parter) som föreningen tecknat med varje företag som ska göra något i föreningens lägenheter. Detta är en förutsättning för att jag ska kunna acceptera att något arbete utförs i den del av föreningen som jag, och inte styrelsen bestämmer över, dvs min bostadsrätt.
  Svar: Ännu obesvarad.
 16. Vad gäller avseende försäkringsansvaret för såväl stamrör som (utanpåliggande) rör som dras genom garderob, hall och fram till kökers vaskskåp?
  Jag vill inte veta tyckanden, utan jag vill ha gällande försäkringsvillkor svart på vitt.
  Detta blir särskilt komplicerat genom att utanpåliggande rör blir bostadsrättshavarens ansvar?
  Svar: Ännu obesvarad.

  Ballofixer ska finnas i kökets vaskskåp, precis som i badrumets vaskskåp (så att separat avstängning kan göras).

  Svar: Ännu obesvarad.
 17. Hur kommer min personliga bostadsrättsförsäkring att påverkas för de utanpåliggande rören?
  Kommer denna rördragning höja mina kostnader för försäkringen till bostadsrätten?
  Jag vill alltså även här ha svart på vitt vad regelverket säger utan tveksamheter.

  Svar: Ännu obesvarad.
 18. Hur garanteras jag att försäkringsvillkor inte bara idag utan även i framtiden lägger ansvaret för utanpåliggande rör på föreningen och inte på den enskilda bostadsrättshavaren? Vilken plan/lösning har styrelsen för detta och vad har försäkringsbolagen och skadereglerare för tankar, regler och riktlinjer här?
  Även om det skulle vara så att min försäkring inte blir dyrare idag pga dessa rör, så kanske försäkringen blir det t.ex. nästa år!
  Svar: Ännu obesvarad.
 19. Jag vill också byta min golvbrunn med tillbehör, men även här har jag inte för avsikt att ta över underhållsansvaret från föreningen.
  Jag måste ha svar nu på hur detta ska synkas med badrumsrenoveringsarbetet, oavsett vem det blir som får detta uppdrag.
  Svar: Föreningen installerar ny golvbrunn samt nytt rör. Även arbetskostnaden ligger på föreningen.
 20. Jag vill snarast få ett kostnadsförslag för badrumsrenovering.
  Det måste nu vara nästan 2 månader sedan som jag begärde detta och Anders var i mitt badrum och inspekterade inför detta kostnadsförslag.
  När får jag detta kostnadsförslag?
  Svar: Ännu obesvarad.
 21. När kommer styrelsen att följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag före sommaren 2008? Jag vill ha en deadline för när alla medlemmar ska ha fått detta!
  Svar: Ännu obesvarad.
VIKTIGT !!! - Försäkring och underhållsansvar
Tänk om ett av de utanpåliggande rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!
Det skulle kunna förstöra fastigheten i lika stor omfattning som en omfattande brand!
Hur kan försäkringsbolag acceptera detta (om de gör det?)???

Blir det en läcka i röret genom garderoben på översta våningen så kommer kanske alla lägenheter under att svämmas över, i stället för som idag då det mesta vattnet bara runnit mellan lägenheternas olika väggar där rören går nu?

VIKTIGT !!! - Badrumsrenovering
Trots att det genomförts ett större antal badrumsrenoveringar i föreningen, för mer eller mindre identiska badrum, så har ännu inte A.B. kunnat ge ett kostnadsförslag. Att styrelsen struntar i medlemmarna gör tydligen att N.H. N. tror att de kan bete sig lika illa som styrelsen. Precis som styrelsen så bryr sig inte N.H. N. om att informera medlemmarna om något. De kontaktar inte ens medlemmarna och förklarar varför de inte lämnar kostnadsförslaget.

Bilder på utanpåliggande vattenledningsrör i badrumSkrivelse #21, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #22)

Till styrelsen

Vad är skälet till att stadgeförslaget som styrelsen lovat dela ut till medlemmarna fortfarande inte är utdelat?

När kommer det att delas ut?

- - - - - - -
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-11 klockan 09:25.
Svara med citat