Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2012-02-02, 09:45
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Arne Axrups stipendiefond - en bluff?

Ja, frågan är vad något av de olika skälen som uppges har med främjande av kooperativa idéer att göra. Eller ligger det något annat skäl bakom de utdelade priserna? Jag kommer senare att avslöja mer om detta.

Jag har erhållit svar från Claes Caroli där han skriver (med felstavning);
"Jag är vald till ordförande i föreningen Arne Axerups stipendiefond.".
Styrelseordförande Claes Caroli vill emellertid inte svara på hur detta gått till eller vem som i största möjliga tysthet utsett honom som ordförande i denna ideella organisation.

Det är hemligt vilka som ingår i styrelsen för Arne Axrups stipendiefond, men jag har frågat Claes Caroli efter stämmoprotokoll från denna dunkla organisation som nu Claes Caroli tydligen lyckats insynsskydda på samma sätt som han gjort med HSB Malmö. Min begäran om stämmoprotokoll föranleds av att det är så lätt att vända och vrida på argumenten när det som här inte finns några tydliga gränser för vad som är rätt och fel.

Med tanke på Claes Carolis oräkneliga exempel på hur han försöker avdemokratisera HSB, mer än vad som redan är fallet, så kanske det inte är så troligt att han vill släppa ifrån sig stämmoprotokollen för Arne Axrups stipendiefond (det vill han ju inte ens med HSB Malmös stämmoprotokoll, trots det avtal han skrivit under med HSB Riksförbund om att göra detta), men då finns det andra sätt att komma över dessa handlingar.


Korsdraget tar, kanske lite utanför just vad denna tråd handlar om, upp frågan om ehuruvida "fri rörlighet" råder avseende HSBs sätt att arbeta. Det gör det väl knappast, men problemet är att det nog blir svårt att göra något åt HSBs olika metoder för att försöka monopolisera marknaden till HSBs fördel.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-12 klockan 13:57.
Svara med citat