Visa ett inlägg
  #30  
Gammal 2010-08-12, 18:23
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Dvs enligt vad jag nämnt tidigare i denna tråd;
Medlem kan endast den bli som bor i föreningen (= är mantalsskriven där), och för att äga en bostadsrätt (helt eller delvis) måste man vara medlem i föreningen.
  • Är vi alla överens om att man måste vara medlem i föreningen för att kunna äga en del av en bostadsrätt?
  • Där åsikterna kan gå isär är kanske om man kan bli medlem i en brf utan att bo i föreningen.
Nej, vi är inte alls överens! Alla delägare behöver inte vara medlemmar.

Bostadsrättslag (1991:614)
Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
3 § Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
För vissa särskilda fall av övergång gäller 4-7 §§.
4 § En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).
Ändrad gm SFS 1992:505, ikraft 1992-07-01, överg.best.

5 § Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivits att medlemmarna skall tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret. Detta gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.
6 § Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i stadgarna. Bestämmelserna i 3 och 5 §§ skall dock gälla om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas. Lag (2003:383).


Förstår inte vad ni (Admin och Gusten) har lagt in för tolkning i ovanstående som så bestämt hävdar att man måste bo, t o m vara mantalskriven i lägenheten för att kunna äga andel i den.

Föreningarna har stor frihet att reglera detta i stadgarna. Jag har noll förståelse för föreningar som vill styra folks liv och som inte vill låta dem anpassa nyttjandet av sina lägenheter till den livssituation som de befinner sig i.

I Don Xaviers fall är det tre unga syskon som var och en kommer att ha behov av ett eget boende inom en nära framtid varför de vill behålla lägenheten inom familjen. Min förening skulle inte försöka sätta krokben för deras planer. Så här står det i våra stadgar:

”Endast fysiska personer som har förvärvat en bostadsrätt eller del i en bostadsrätt får antas till medlemmar i föreningen.”

Vi har så att säga vänt på det. Man kan inte bli medlem om man inte äger en viss andel i föreningen.
Svara med citat