Visa ett inlägg
  #43  
Gammal 2008-11-17, 12:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Förening kan ej tvinga medlemmar att renovera badrum - morot i st. f. piska!

I praktiken kan inte en styrelse/förening tvinga enskilda medlemmar att mot deras vilja renovera sina funktionsdugliga badrum (även om badrummen kan vara bristfälliga och kanske är minst dubbelt så gamla som beräknad livslängd).
Det låter sig helt enkelt inte göras.

Brott mot vårdplikten - Styrelseledamöterna kan bli personligt skadeståndsskyldiga
När det som i min förening sker ett stambyte så måste en styrelse se till att locka med så många medlemmar som möjligt till att renovera sina gamla badrum.

Detta har styrelsen inkl. HSB-ledamoten i min brf inte gjort. Detta kan därmed definieras som ett lagbrott där styrelsens ledamöter blir personligt skadeståndsskyldiga. Hela styrelsen (utom kanske de som ev. reserverat sig) är lika skyldig i detta brott mot vårdplikten.


Medlemmar som sköter sig kan få betala för de medlemmar som missköter sig
Stambytet är ett unikt tillfälle ungf. en gång varje sekel som föreningens standard kan höjas. Även om ett badrums livslängd är max 25 år så är det få badrum som renoveras så "frekvent". Detta kan leda till skador inte bara på den enskilda medlemmens badrum utan även medlemmens grannars bostadsrätter. Alltså skador som sprider sig, och som även drabbar föreningens egendom, så att sedan resten av medlemmarna, även de som skött sig, får betala för de som misskött sin bostadsrätt.

Styrelsen måste påverka medlemmarna till att renovera sina gamla badrum
Därför är det oundvikligen så att en styrelse är skyldig att i samband med stambyte göra allt som står i styrelsens makt för att - med ärliga och lagliga medel - styra medlemmarna till att renovera sina badrum vid detta tillfälle. Oavsett hur stambytet görs (nya rör, strumpa/nytt plaströr, relining, etc).

Styrelsen ska göra en upphandling för badrumsrenovering
Den största moroten är en gemensam upphandling.
Styrelsen i min brf har inte lagt två strån i kors för att de som renoverat sina badrum skulle få rabatt. Ingen upphandling har gjorts av styrelsen (i princip inte ens för stambytet). I stället har medlemmarna betalat rena överpriser för sina badrumsrenoveringar av den entreprenör som står för stambytet. Medlemmarna har helt enkelt levt i tron att styrelsen ordnat dem bra priser, fast de i själva verket närmast kan beskrivas som ockerpriser.

Skäl för att vägra ansvarsfrihet och utkräva skadestånd
Med andra ord så kan stämman enbart pga detta vägra styrelsen ansvarsfrihet och kräva styrelsens ledamöter på personliga skadestånd.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat