Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2019-01-10, 13:02
Cor Cor är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jan 2019
Inlägg: 1
Standard Tolkning av stadgar

Jag har hamnat i diskussion med min styrelse om hur våra stadgar ska tolkas. Skulle behöva hjälp med lite vägledning om hur jag bör gå vidare med frågan.

Bakgrunden är att köket ska flyttas, vilket kräver att ledningarna för vatten och avlopp flyttas cirka två meter. Är fullt införstådd i att det krävs godkännande av styrelsen för denna åtgärd, vi har dock en bestämmelse i stadgarna som anger att vissa åtgärder även måste besiktigas.

I stadgarna står följande:

”I det fall en bostadsrättshavare fått styrelsens tillstånd att i sin lägenhet göra ingrepp i det som ansvaras för av föreningen, skall en besiktning av dessa ingrepp alltid genomföras för att kontrollera att ingreppen är genomförda på ett fackmannamässigt sätt. Besiktning skall omfatta det som är föreningens ansvar att förvalta. Besiktningen ska utföras av behörig besiktningsman. Styrelsen väljer besiktningsman. Kostnader för besiktning betalas av bostadrättshavaren.”

För att tolka vad som föreningen har att ansvar för tänker jag vidare att man får utgå från stadgarna där det står:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.
Föreningen svarar för husets skick i övrigt.”

”Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens
• Inredning och utrustning – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning; i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast från och med lägenhetens undercentral (proppskåp).”

Jag tolkar det baserat på detta att endast eventuella ingrepp i stamledningar kan bli relevanta för besiktning och givet att inget ingrepp i stammen görs så tänker jag att det inte blir relevant i mitt fall. Styrelsen påstår dock att föreningen ansvarar för alla vatten- och avloppsledningar i fastigheten och att mitt ansvar för rören endast gäller tillsynsansvar, de menar därför att en besiktning måste göras. Kan den tolkningen stämma eller hur bör man se på det här?
Svara med citat