Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2010-08-02, 23:01
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Medlemmar kan inte åläggas avgifter utöver årsavgift

Riksbyggen-representanten har rätt att ni inte kan belägga medlemmar med avgifter utöver årsavgiften som inte deltar i aktiviteter.

Det andra påståendet som Riksbyggen-representanten har att inte föreningen kan reducera årsavgiften är felaktigt. För egenarbete i en BRF kan föreningen reducera årsavgiften för medlemmar som deltar i egenarbete. Avgiftssänkningen för eget arbete bör utgöras av den besparing som föreningen gör, då medlemmar deltar i fastighetsskötsel/egenarbete. Fördelningen av avgiftssänkningen bör motsvara den andel som medlemmen har i föreningen.

Citat:
Räkneexempel
Anta att hälften av bostadsrättshavarna i en bostadsrättsförening med tio medlemmar, alltså fem stycken, deltar i självförvaltning avseende trappstädning och trädgårdsskötsel. Den totala kostnaden för trappstädningen är 3 000 kr per månad. De fem medverkande tar över halva trappstädningen, vilket innebär att den inbesparade kostnaden i denna del är 1 500 kr. Kostnaden för trädgårdsskötseln uppgår till 2 000 kr per månad. Detta arbete övertas helt och hållet av de fem medverkande bostadsrättshavarna.

Den totala inbesparade kostnaden är således 3 500 kr (1 500 + 2 000) per månad, vilket innebär 700 kr per deltagande bostadsrättshavare och månad (3 500 / 5). Det skattefria taket utgör däremot en tiondel av den totala kostnaden eftersom det bor tio bostadsrättshavare i fastigheten; det vill säga 500 kr (1/10 av [3 000 + 2 000]).

Om hela besparingen om 700 kr vardera dras av på månadsavgiften för de fem bostadsrättshavarna som deltar i självförvaltningen, blir således endast 500 kr skattefria. Det överskjutande beloppet på 200 kr ska tas upp till beskattning på sedvanligt vis.

Vidare ska de som deltar i självförvaltningen få samma ersättning oavsett hur mycket var och en faktiskt har arbetat. Hänsyn ska dock tas till den tid bostadsrättshavaren/hyresgästen bott i fastigheten, samt om denna tid endast avser viss del av året.

Av detta följer att det skattefria takbeloppet för en bostadsrättshavare som har bott i fastigheten under halva året ska beräknas utifrån de förvaltningsåtgärder som har vidtagits under denna tid. Den omständigheten att han för hela året räknat kan komma att få ett lägre avdrag på årsavgiften än övriga bostadsrättshavare utesluter inte skattefrihet.

En annan situation utgörs av att bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren avtalar om att avdrag på årsavgiften endast ska göras vid ett eller ett fåtal tillfällen per år.

Det förhållandet att det ackumulerade avdraget i sådana fall kan komma att helt motsvara, eller till och med överstiga, den ordinarie årsavgiften för den period avdrag görs medför inte att skatteplikt uppkommer.

Om en bostadsrättshavare vid sidan av de åtgärder som omfattas av självförvaltningen åtar sig att mot ersättning utföra även andra arbeten för bostadsrättsföreningens räkning, är denna ersättning skattepliktig enligt vanliga regler. Härvid saknar det betydelse ur beskattningssynpunkt om denna ersättning utgår i form av ytterligare avdrag på årsavgiften eller på annat sätt.

Det saknar också betydelse om dessa arbetsuppgifter är mer speciella, eller om de är av samma karaktär som de som omfattas av självförvaltningen.

Självförvaltningens omfattning måste fastställas i ett avtal mellan föreningen och medlemmarna för att de ovan presenterade reglerna ska vara tillämpliga.

Innan ett system med självförvaltning införs måste föreningen kontrollera så att detta är förenligt med stadgarna. Detta beror på att reglerna om självförvaltning, där en fördelning enligt andelstalet används, strider mot den föreningsrättsliga likabehandlingsprincipen.
Det kan variera lite hur man beräknar reducering av årsavgiften vid egenarbete. De faktorer som kan spelar in är bostadsrättens storlek och hur era andelstal är utformade.

Admin har skrivit om självförvaltning; Självförvaltning bostadsrättsförening - Faktabanken

Detta anger Skatteverket;
Hyresnedsättning vid självförvaltning

Den förmån i form av avdrag på ordinarie hyran som en hyresgäst kan få för trappstädning, trädgårdsskötsel etc. på hyresfastigheten kan vara skattefri.

För skattefrihet krävs att avdraget inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för den aktuella arbetsuppgiften och att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får hyresavdrag med samma belopp.

Motsvarande skattefrihet finns för bostadsrättsinnehavare.

Du kan läsa mer om självförvaltning på sidan 20 i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar, SKV 378.

Om förutsättningarna för skattefrihet inte är uppfyllda ska hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren beskattas för hyres-/avgiftsnedsättningen i inkomstslaget tjänst.


Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar - Skatteverket 2014

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 01:44.
Svara med citat