Visa ett inlägg
  #3  
Gammal 2010-03-03, 11:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Hur ska en motion undertecknas?

Det räcker alldeles utmärkt med att uppge lägenhetsnummer, om du vill underteckna motionen på detta sätt.

Du kan välja ett av följande alternativ, vilket som helst av dessa går bra, och det är du som motionär som bestämmer vilket alternativ du ska välja;
  1. Underteckna motion med enbart namn.
  2. Underteckna motion med enbart lägenhetsnummer.
  3. Underteckna motion med namn och lägenhetsnummer.
  4. Inte underteckna motion med varken namn eller lägenhetsnummer, men komplettera med en bilaga som undertecknas enligt alternativ 1-3 ovan.
För alla alternativ gäller att du (för din egen skull) ska uppge datum i motionen.

Det handlar alltså om att styrelsen ska kunna ha en möjlighet att identifiera vem som står bakom motionen. Det handlar inte om hur styrelsen vill att motionen ska utformas på något sätt eftersom styrelsen inte har någon befogenhet för att ställa krav avseende detta.

Mejlar du in en motion till styrelsen kan detta vara fullt tillräckligt för styrelsen för att kunna identifiera avsändaren av motionen.

Handskriven underskrift för motion
Som förhoppningsvis alla förstår kan styrelsen inte ställa som krav att en elektroniskt inlämnad motion ska undertecknas "för hand".
HSB Malmö lever i denna tro (dessutom utan att kunna ge någon som helst grund för detta), men det visar också på hur skrämmande stor okunskap (såväl som nonchalans inför medlemmarna) det finns i denna organisation
.

OBS!!!
  • Styrelsen kan inte ställa några krav, utöver de lagstadgade, på hur motionen ska vara utformad, inkl. hur den ska undertecknas.
Det är också högst tveksamt om det ens går att lägga in något som helst krav i föreningsstadgarna avseende motionerna (utöver när de ska vara inlämnade) och hur de ska undertecknas. Men idag lär det inte finnas någon förening i Sverige som har några specificerade krav för motionerna i stadgarna.


Fråga: Kan styrelsen välja att inte behandla en motion pga av att den inte undertecknats "på rätt sätt"?

Svar: En motion kan naturligtvis aldrig avslås eller undantas från behandling för att styrelsen personligen anser att motionen inte utformats på det sätt som styrelsen anser att motionen ska utformas (så länge det finns en praktisk möjlighet att identifiera vem som står bakom motionen)
.

Notera också att det är stämman - inte styrelsen - som fattar beslut om motioner. Det innebär att det också är stämman som fattar beslut om en motion är "giltig" eller ej.
Med andra ord, alla motioner, giltiga som ogiltiga, ska behandlas på stämman.


Fråga: Kan en motion lämnas in anonymt?

Svar: Det finns inget juridiskt hinder för att en motion är anonym för medlemmarna.

PS.
Francois, mailet med motionen behöver inte medfölja kallelsen. Motionen kan mejlas in som bilaga, och då är det bilagan (inte mejlet) som ska komma medlemmarna till del.
Skickar man in en motion skriven direkt i ett mejl får motionären räkna med att hela mejlet kommer medlemmarna till del, vilket kan vara farligt.
En bra styrelse kontaktar därför i detta läge motionären för att försöka hitta en bättre lösning.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-03-03 klockan 13:32.
Svara med citat