Visa ett inlägg
  #6  
Gammal 2008-05-08, 19:12
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Lycka till på stämman, och berätta gärna här hur det gick.

Det viktigaste av allt.
Kräv klara argument med direkta hänvisningar till lag och stadgar (att bara allmänt referera till bostadsrättslagen håller inte) för varför ditt andelstal ska höjas.
Förändring av andelstalet måste vara grundat i något regelverk, annars kan stämman inte ta ett beslut i denna fråga.

Tänk på att du kan spela in stämman om du vill säkra dokumentationen så att det inte förvanskas i protokoll (vilket tycks vara rätt vanligt).

Francois.
Det finns mig veterligen inget enhetligt regelverk för hur andelstalen ska beräknas (och definitivt inte i bostadsrättslagen, som medlemmen refererat till). Det finns bara en praxis, och det är säkert fullt möjligt att (för den bostadsrättsförening som så vill) räkna in förråd, även om jag tror att det inte är så vanligt förekommande. Det viktiga är att det görs på ett "rättvist" sätt. Om alla har ett liknande förråd (vilket väl oftast är fallet) så är det kanske meninglöst att räkna in detta.

Meningen med andelstal är ju för att få en rättvis fördelning av hur mycket man ska betala för föreningens gemensamma underhåll, och har inget med värdet på lägenheten att göra. Om man kan hitta ett skäl till varför en inredd vind ökar föreningens gemensamma kostnader så ska självklart andelstalet höjas. Jag säger bara att jag inte kan finna något sådant tydligt skäl i aktuellt fall.

Sedan tycker jag det är styrelsens ansvar att informera om vad som gäller. Och jag tycker inte en stämma ska ta ett beslut om något som måste finnas reglerat, och som man inte bara kan komma i efterskott med allmänna synpunkter på utan stöd i något regelverk. Det känns som att då är det rena vilda västern! Man måste kunna veta vad som gäller.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-08-04 klockan 16:43. Anledning: Kommentarer till Francois inlägg
Svara med citat