Visa ett inlägg
  #5  
Gammal 2013-04-30, 10:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Medlemmarna styr, inte styrelsen

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Medlemmarna är på stämman ansvariga för att tillsätta en styrelse som företräder och jobbar för en majoritet av medlemmarna 365 dagar om året.
Av ett flertal olika anledningar kan man inte begränsa frågan till att val av styrelse är direkt kopplat till vad styrelsen sedan gör.

Visst kan medlemmarna påverka om fastigheten ska underhållas, men inte så mycket enskilda medlemmar, utan endast en majoritet av dem som kommer till stämman. Däremot är det naturligtvis av extrem vikt att enskilda medlemmar i alla fall försöker påverka andra medlemmar att i sin tur påverka, t ex genom motioner.
Soffliggarna, de som inte går på stämman och engagerar sig där, kan och ska aldrig påverka något i föreningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Ingen länsstyrelse, forum på nätet, polis eller myndighet kan ändra på det faktum att föreningarnas skötsel är helt avhängig dess styrelse.
Det är en avgränsning av frågan som kanske inte fyller någon praktisk funktion. Styrelsen är ansvarig inför medlemmarna, men föreningens skötsel är absolut inte "helt avhängig" styrelsen i föreningen. Föreningens skötsel kan precis lika mycket (eller mer) vara avhängig att medlemmarna engagerar sig och styr lekmannastyrelsen i rätt riktning. Därför har man stämmor i en brf.

Detta forum ändrar inte ansvarsförhållandena i föreningarna, däremot möjliggör forumet att föreningarna fungerar bättre och att medlemmarna kan få den kunskap de behöver för att kunna påverka sin brf i rätt riktning.

Jag instämmer till fullo med att det är viktigt för varje medlem att verka för att rätt personer väljs till styrelse. Det ska alltså inte fungera som i de flesta brf:ar, att den som ställer upp i princip per automatik väljs in. Eller att bara de som står den aktuella styrelsen närmast väljs på stämman. Förtroendevalda ska väljas baserat på sitt engagemang och kunskap samt sin vilja till öppenhet och förmåga att lyssna på medlemmarna. Inte baserat på vem man står närmast.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat