Visa ett inlägg
  #5  
Gammal 2019-06-25, 10:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Byte av balkongdörr via stämmnobeslut

Det är vad stadgarna säger som avgör om stämmobeslut krävs i detta fall. Så frågan är vad det står om underhålls- och kostnadsansvar för balkongdörren i gällande stadgar.

Dörrar och fönster är just något som alltid är komplicerat i brf-stadgar. Till synes medvetet eftersom det skulle vara enkelt att definiera underhålls- och kostnadsansvar för dessa om man bara velat. Bostadsrättshavare skulle kunna kräva en tydlighet om detta i stadgarna, men det förutsätter ett minimalt engagemang i sin bostadsrätt och ofta finns inte detta.

Vad som talar för att byte av design på balkongdörr ska ske via stämmobeslut är att det är en ganska drastisk påverkan på bostadsrätten. Balkongdörren är en del av bostadsrätten och om en förändring i funktion eller större förändring i utseende sker så talar detta för att stämmobeslut krävs.

Ett annat skäl för att ta designbyte av balkongdörr via stämmobeslut är helt enkelt att det är viktigt att engagera medlemmarna i föreningen.

Byte av fönster i den brf där jag bor togs via stämmobeslut just eftersom alternativen för de nya fönsterna skiljde sig åt mot tidigare funktion/design.

Det finns inget regelverk som säger att en altan- eller balkongdörr är jämställt med ett fönster och det finns heller inget regelverk som ger styrelsen ensamrätt på att besluta om en ny design på bostadsrättshavarnas balkong- eller altandörrar.

Är balkongdörrarna så gamla och risiga att de behöver bytas ut (där det alltså inte är ekonomiskt lönsamt att underhålla dessa längre) så ska detta naturligtvis göras.

Harald kommer med ett bra tips om att styrelsen måste kontrollera om bygglov krävs så att föreningen inte drabbas av onödiga extrakostnader.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat