Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2013-10-18, 19:46
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 402
OBS! OBS! OBS! Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Håkan Julius, Ingrid Uggla, Anders Mallmén

Offentliga styrelseprotokoll regleras inte på något sätt i lagen Ändå har vissa författare valt att uttycka sina personliga åsikter om öppna styrelseprotokoll och möjligheten att införa detta i bostadsrättsföreningar. Pga sin luddighet, misstolkas och missbrukas dessa åsikter sedan av läsare som inte är insatta i regelverken eller som är motståndare till demokratiskt fungerande föreningar.

Bostadsrättslagen En kommentar
Håkan Julius, Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla

Tredje upplagan. Norstedts gula bibliotek.


Bostadsrättslagen En kommentar. Håkan Julius, Ingrid Uggla, Bob Nilsson Hjorth Tredje uppl. Norstedts gula bibliotek
Sid 294:
"Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt."


Sid 295:
"Styrelseprotokoll är inte offentliga.
Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.
Varken medlem eller någon utomstående har rätt att få del av protokollen.
Revisorerna har dock alltid en rätt att ta del av protokollen eftersom de har att granska verksamheten.
Protokoll utgör bevis om de beslut som fattats men kan motbevisas i process.
"

Denna kommentar säger endast att;
 1. Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet (dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen).
 2. Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
  Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
 3. Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras pga att;
  - det kan anses kränkande (t.ex. betalningssvårigheter) av enskilda medlemmar (även om den styrelse som så önskar har en mängd andra sätt att kunna kränka enskilda medlemmar på utan att behöva nyttja sig av protokoll) eller
  - någon del av protokollet på ett uppenbart (med tryck på "uppenbart") sätt skulle skada föreningen.
Det finns absolut ingenting i kommentaren som säger att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga.

Om det varit lagstiftarens mening att delägarna skulle fråntas sin beslutsrätt specifikt i frågan om styrelseprotokollen är det givet att en så extrem avvikelse från den grundläggande strukturen i en brf skulle uttryckts i klartext redan i lagtexten.Bostadsrätt
Anders Victorin Jonny Flodin Richard Hager

Upplaga 2. 2008.

Sid 62-63:
"Protokollen skall föras nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Dessa protokoll är inte offentliga.
De behöver inte visas upp, ens för medlemmarna.
Dock måste revisorerna få se dem om de så begär (6 kap. 8 § LEF, jfr 8 kap. 11 § LEF).
"

Ovanstående är kopierat i princip rakt av, ord för ord, från Anders Mallméns bok om föreningslagen (3:e upplagan, s 213).
Författarna kopierar texter av varandra, så när en gör fel gör resten också fel.

Denna kommentar säger endast att;
 1. Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet (dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen).
 2. Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
  Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
 3. Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras pga att;
  - det kan anses kränkande (t.ex. betalningssvårigheter) av enskilda medlemmar (även om den styrelse som så önskar har en mängd andra sätt att kunna kränka enskilda medlemmar på utan att behöva nyttja sig av protokoll) eller
  - någon del av protokollet på ett uppenbart (med tryck på "uppenbart") sätt skulle skada föreningen.
Inte heller här står någon begränsning av föreningsstämmans rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll för medlemmarna, men texterna används av motståndarna till öppenhet och demokrati i bostadsrättsföreningarna för att försöka omvandla formuleringarna till vad som passar dem.

Det existerar ingen lag och det uppges inte i något förarbete till lagarna att föreningsstämman inte har rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll. Det finns heller ingen expert på området som begränsat föreningsstämmans beslutsrätt om styrelseprotokollen.
Se även;
Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf
och särskilt följande inlägg i tråden;
- Bolagsverket vill begränsa rättigheterna för föreningens högsta beslutande organ att besluta om offentliga styrelseprotokoll

Lagen om ekonomiska föreningar En kommentar. Anders Mallmén. Tredje uppl. Norstedts gula bibliotek
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-10-26 klockan 11:27.
Svara med citat