Ämne: Ansvarsfrihet
Visa ett inlägg
  #2  
Gammal 2009-08-22, 15:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Vad innebär ansvarsfrihet?

Ja, det är lite märkligt att det denna villfarelse är så spridd i bostadsrättsföreningarna såväl som i bostadsorganisationerna. Det hävdas ofta att när ansvarsfrihet givits så innebär det att styrelsen kan andas ut oavsett vad styrelsen sysslat med bakom sina lyckta dörrar i den insynsskyddade styrelsesfären.

Vad som är särskilt intressant är (som vi kunnat läsa både här i forumet och i media) att det händer att styrelser inte får ansvarsfrihet, men ändå sitter de kvar.
Som Totiki nämner här så måste naturligtvis ansvarsfrihetsfrågan innebära att om ansvarsfrihet nekas så måste styrelsen per automatik avgå.
Det borde t.o.m. stå i lagtexten!

Vi har också (inte minst från inläggen i forumet) kunnat konstatera att styrelser ges ansvarsfrihet per automatik utan att styrelsens agerande ifrågasätts eller undersöks.

Och absolut viktigast av allt !!!
Styrelser beviljas ansvarsfrihet utan att det finns en rimlig chans med dagens system för medlemmarna att veta om detta är rätt. Med den totala avsaknad på öppenhet som finns i de flesta brf:ar så är det helt uteslutet att någon, baserat på en årsredovisning som inte ens Sveriges främsta experter inom området kan uttolka, kan ge sitt bifall till ansvarsfrihet.

Det kanske inte finns någon anledning att ta bort frågan om ansvarsfrihet från dagordningen. Det tvingar ändå stämman att i alla fall på något vagt sätt ta ställning i frågan. Men hela systemet måste ändras med mer öppenhet - framtvingad genom lag - och med extrem tydlighet i att beviljande av ansvarsfrihet inte innebär att styrelsen därefter går säker för sina handlingar.

Det finns ett mycket enkelt sätt för en brf-styrelse att inte riskera något. Det är med öppenhet där alla större beslut tas av stämman. Svårare än så är det inte.


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller?


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd?

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening?

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta?

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:06.
Svara med citat