Visa ett inlägg
  #18  
Gammal 2019-02-25, 20:18
ChrisGoesRocks avatar
ChrisGoesRock ChrisGoesRock är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Sep 2016
Ort: Huddinge
Inlägg: 16
Standard

Till "Harald". Jag säger samma sak som "Mirre11", läs hela min tråd innan du kallar mina inlägg för "gnäll".

Sen till "korsdragets" senaste inlägg:"Visst finns det konflikter i föreningar, men vuxna begriper säkert att driva på konflikter är en förlust för hela föreningen."

Konflikter mellan en boende och en styrelse som i mitt fall: Styrelsen och entreprenören skriver ett avtal "ABT06" (totalentreprenad) men varken styrelsen eller entreprenören har kännedom över det regelverk de har tagit på sig. Här kommer lite info från boverket om ABT06:

ABT 06 - allmänna bestämmelser för totalentreprenader

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

ABT 06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten, information och kvalitet.

Ändringarna påverkar entreprenörens arbete från kalkylering till garantibesiktning. Det är därför viktigt att alla som arbetar med entreprenader tar del av reglerna.

Entreprenören har gentemot sin beställare enligt ABT 06 ett köprättsligt, närmast strikt ansvar för fel i entreprenaden och dess avhjälpande, jämför Köpl §§ 17 och 30.

I ABT 06 utökades garantitiden för material och vara till fem år – med undantag för vad beställaren särskilt föreskrivit beträffande material och vara, där tvåårstiden i princip alltjämt gäller.

§ 7 Förutsättningar

Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som kan erfordras för kontraktsarbetenas utförande och som kan erhållas genom besök på platsen. Entreprenören förutsätts även före avgivandet av anbud i skälig omfattning ha skaffat sig kännedom om andra förhållanden av betydelse för hans anbud. Härigenom inskränks inte beställarens ansvar enligt § 6 i detta kapitel.

Den fackmässiga undersökning som anges i § 6 tredje stycket ovan omfattar även tillbehör till fastighet som exempelvis befintliga byggnader och tekniska system.

Eftersom projektering ingår i entreprenörens åtagande i en totalentreprenad är entreprenörens undersökningsskyldighet i anbudsskedet mer omfattande än vid en utförandeentreprenad, vilket framgår av § 7, första stycket, andra meningen. Tolkningen av begreppet ”i skälig omfattning” skall göras med utgångspunkt i kravet på fackmässighet med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. åtagandets art, omfattningen av vardera partens projektering eller sättet för upphandlingen.

Entreprenörens undersökningsskyldighet i anbudsskedet omfattar såväl uppgifter om förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen som andra förhållanden av betydelse för hans anbud. Sådana förhållanden kan vara aktuella planförutsättningar och befintliga tekniska system som berörs av kontraktsarbetena samt uppgifter om fastigheten som är av betydelse för entreprenörens val av tekniska lösningar och utförande.

För att säkerställa att byggnader blir projekterade och utförda enligt gällande regler bör byggherren (Bostadsrättens Styrelse) i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens för respektive uppgift som tillsammans med förutsättningarna för projektering och utförande presenteras som underlag för kontrollplanen.

Detta är vad denna tråd handlar om. Styrelsen skaffar en entreprenör och och skriver ett kontrakt som ingen av dem förstår innebörden av. (Skrämmande).

"Harald" och "Korsdraget" läser endast vad de vill läsa. Min tråd handlar om okunskap som kommer att kosta vår förening stora summor längre fram då entreprenör och styrelse beslutar att beställa fönster som är direkt olämpliga för burspråk/takkupor, men slår ifrån sig med hjälp av den kända härskar tekniken som okunniga ledamöter använder sig av.

//Christer
__________________
♫♪♪♫♪ Living Stereo Fidelity Sound ♫♪♪♫♪
Svara med citat