Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Uppsägning av parkeringsavtal för omförhandling hyreshöjning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=31756)

kalle80 2019-03-08 00:32

Uppsägning av parkeringsavtal för omförhandling hyreshöjning
 
En parkeringsplats utomhus utan tak eller andra anordningar (lägenhetsarrende) blir uppsagd för villkorsförändring/hyreshöjning.
Uppsägningen är gjord i rätt tid och hyresgästen har jämte uppsägningen fått ett förslag på avtal med ny hyra.
När uppsägningstiden är till ända och det nya avtalet är tänkt att träda i kraft vägrar hyresgästen att skriva på något nytt avtal och vill heller inte säga upp sig själv.

På Arrendenämndens hemsida står det "En lägenhetsarrendator har en svag ställning. Om arrendatorn inte kan komma överens om en villkorsändring med jordägaren på frivillig väg, har han eller hon att väja på att antingen vara kvar på de löpande villkoren eller att säga upp avtalet för avflyttning."

Det som inte är riktigt klart för mig är vad de löpande villkoren är? Får hyresgästen acceptera de föreslagna villkoren tills de kommer överens eller gäller de villkoren och hyran som innan uppsägningen?

Harald 2019-03-08 08:56

Varför har ni sagt upp för villkorsändring? Är det endast hyreshöjning så behöver ingen uppsägning göras, ni kan ändra hyran när som helst. Det är därför det juridisk är ett "lägenhetsarrende" - man skriver ju inte nya hyresavtal för lgh vid varje hyresändring heller.


Men nu när ni sagt upp för villkorsändring, så gäller ju uppsägningen ifall inte hyresgästen valt att ingå något nytt avtal med er. Därmed så är platsen uppsagd förutsatt att uppsägningen gick korrekt till. Viktigt är att den var skriftlig och att rätt uppsägningstid har tillämpats.

kalle80 2019-03-08 14:16

Gör ett par mindre förändringar på annat också.


Avtalet är skrivet så att det har en uppsägningstid på tre månader och avtalet förlängs automatiskt med tre månader varje. Detta ger att nästa "avtalsperiod" börjar 1/4 och går till 31/6. Kan jag skicka en uppsägning i dag och få den att gälla från 15/6 alltså under pågående period.

Nu spelar kanske 15 dagar hit eller dit ingen roll men princip frågan är kan jag bara säga upp avtalet när jag vill bara det är tre månader innan?


Visst är det irriterande när det inte går att sitta ner och resonera sig fram till något som blir ok för båda parter.

merbzt 2019-03-08 15:56

Citat:

Ursprungligen skrivet av kalle80 (Inlägg 74876)
Kan jag skicka en uppsägning i dag och få den att gälla från 15/6 alltså under pågående period.

Nu spelar kanske 15 dagar hit eller dit ingen roll men princip frågan är kan jag bara säga upp avtalet när jag vill bara det är tre månader innan?
.

Det som gäller är vad som står i avtalet. Om du säger upp det så förlängs det ju inte i 3 månader till utan endast ca 75 dagar mot vanliga 90 gagar.

Harald 2019-03-08 16:39

Nej du kan inte tillämpa att räkna uppsägning hur som helst. Uppsägningstid räknas alltid från första dagen nästa period, så enligt ert avtal skulle en uppsägning idag innebära att uppsägningstiden börjar löpa 1/4 och platsen är uppsagd fr o m 1/7.

Men.

För P-plats är det normalt 9 månaders uppsägningstid från er sida. Enligt avtalslagen så får man inte i ett konsumentförhållande skriva avtalsvillkor som är sämre än de som stadgats i lag. Man kan ändå komma överens om vad som helst, men om nu hyresgästen krånglar så...

Så läs på detta ordentligt först! (länge sedan jag tvistade kring detta så mina uppgifter kan vara inaktuella. Men jag har suttit i tingsrätt p g a vi sa upp en P-plats med för kort uppsägning. Domaren sa att vi borde tillämpat 9 månader. Dock så kunde vi visa på anledningen till uppsägningen, vilket var att hyresgästen ej längre hade någon bil samt ej längre hade förmågan att köra någon bil. Så då "vann" vi ändå och hyresgästen förlorade sin plats. Så kan det gå i juridiken...)

Gusten 2019-03-08 18:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 74884)
Men.

För P-plats är det normalt 9 månaders uppsägningstid från er sida. Enligt avtalslagen så får man inte i ett konsumentförhållande skriva avtalsvillkor som är sämre än de som stadgats i lag. Man kan ändå komma överens om vad som helst, men om nu hyresgästen krånglar så...


I den generella avtalslagen (1915:218) finns inte förbud mot att skriva in egna avtalsvillkor.

Enligt konsumenttjänstlagen (1987:716) får man dock inte ta in villkor som är sämre för konsumenten än de i konsumenttjänstlagen.

Frågan är dock om föreningens uthyrning av en P-plats är en konsumenttjänst?

kalle80 2019-03-08 18:41

Hyresgästen är en enskild firma. På avtalet står firmanamnet och hon använder det i all korrespondens.

Gusten 2019-03-08 20:02

Så här står det i JB 8 kap om uppsägning när arrendetiden ej är bestämd:

"Fardag är den 14 mars. SFS 1989:722
8 kap. 5 §
Är vid lägenhetsarrende arrendetiden ej bestämd, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar
närmast efter sex månader från det uppsägning skedde. Sker uppsägningen innan arrendatorn
tillträtt arrendestället, upphör avtalet dock genast att gälla. Vad som sagts nu gäller ej, om uppsägningstid avtalats."

Det kanske finns ett skrivet avtal för P-platsen där det står vilken uppsägningstid som ska gälla?

kalle80 2019-03-08 20:05

Uppsägningstiden i avtalet är 3 månader.

Gusten 2019-03-08 20:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av kalle80 (Inlägg 74888)
Uppsägningstiden i avtalet är 3 månader.

Och då gäller ju 3 månader i ert fall eftersom det som står om uppsägningstid i JB 8 kap inte är tvingande.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:24.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare