Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Styrelsen struntar i sitt ansvar i den kontraktshandling de själva skrivit under (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=31336)

ChrisGoesRock 2019-02-14 08:20

Hej igen.

Igår så fick jag mejl från min advokat som skriver: För Christer XXXXX räkning bestrids härmed betalningsansvar för ifrågavarande fönsterreparationer.

Det ska bli intressant att se vad styrelsen och SBC's jurist gör åt mitt bestridande gällande betalningsansvar för fönsterreparationen som jag tror innebär att byta ut fönstren med karm.

Det skulle inte förvåna mig att jag blir stämd ännu en gång trots att styrelse + entreprenören inte har följt ABT06 bestämmelser, troligen av ren okunninghet.

En fråga: kan jag kräva att få "men i nyttjande" eller någon form av ersättning eller skadestånd för detta 5 år långa ärende där jag blivit motarbetad med alla medel. Det gäller inte bara fönstren. Jag blir motarbetad av allt.

Exempel: Vi har en utemöbel där trät behöver bytas ut. En granne kontaktade styrelsen och frågade om det var ok att på egen bekostnad byta ut de de dåliga trät mot nya trädelar. Svaret blev ett nej, utan förklaring.

Styrelsen vet att jag inblandad i renoveringen som vi själva skulle betala för, så därför var det min granne som skrev till styrelsen.

Styrelsen har efter frågan inte renoverat utemöbeln. Det blev ett nej pga. att jag var inblandad.

Jag vet att man som boende i en förening inte får göra och hitta på saker hursomhelst, men detta var endast en renovering av en utemöbel som behövde nya trädelar. Får en styrelse bete sig på detta sätt när boende t.ex. vill renovera befintliga utesoffor som inte ska slängas, och dessutom skulle vi själva stå för all kostnad. Om styrelsen redan hade beställt renovering av nämnda möbel så förstår jag ett nej, men så var inte fallet.

Det handlar nog mer om styrelsens "härskar teknik" mot de boende som i deras ögon är jobbga m.m.

MVH Christer

Korsdraget 2019-02-14 11:53

@chris. De nekar så länge de kan fast de är tagna på bar gärning med handen i kakfatet.
Ring ditt försäkringsbolag ang dina kostnader. Lär dig stadgarna. Fyll i din profil här.

"Det handlar nog mer om styrelsens "härskar teknik" mot de boende som i deras ögon är jobbga m.m. "
Helt rätt, ni är jobbiga, men vill ändra på det. Skriv en motion om ökad kostnadskontroll samt lämna den till valberedning med namnförslag till ny/nya ledamot i styrelsen.

ChrisGoesRock 2019-02-22 20:28

Hej igen.

Vi har ingen valberedning. Ingen är intresserad av någon form av styrelsearbete, därav ingen valberedning. Sittande styrelse kan sitta säkert i sina stolar trots den otroliga okunskap styrelsen har.

"Ungdomarna" mellan 20-40 år är inte intresserade, de kommer inte ens till stämman. De vill bara bo, och tror att allt är bra, för att sedan flytta när de vuxit ur lägenheten.

De känner inte till styrelsens förehavanden och är heller inte intresserade.
De vet inte att i styrelsens ögon, "jobbiga" personer som har bra ideér men inte passar in i styrelsens egna intressen, besvaras med tystnad.

Det speglar hur vårt samhälle missköts, ingen moral, vi är på väg tillbaka till 30-talet. Medel Svensson som står för det hen säger är borta. Istället blir det "fort och fel" och ingen är ansvarig för det finns inte längre någon yrkesstolthet. Facit blir att det inte finns intresserade som vill sitta i en styrelse med allt vad det innebär.

Nu blev jag väldig kritisk och nedlåtande. På något sätt mste vi vända på skutan och få våra unga att bli intresserade av sitt eget boende.

MVH Christer

Harald 2019-02-23 23:27

Sluta gnäll och börja ta ansvar själv.

Nu.

Mirre11 2019-02-24 06:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 74680)
Sluta gnäll och börja ta ansvar själv.

Nu.

Sluta gnäll själv och vakna upp. Det är ingen idé att gå med i styrelsen om man ÄR i konflikt med styrelsen. Man kan inte gå med i styrelsen och hantera sina egna ärenden, det är JÄV!

Korsdraget 2019-02-24 19:12

@Mirell. Du har missförstått styrelsens uppdrag. Du förutsätter 1. Att konflikt med styrelsen gör det omöjligt att ingå i en styrelse, 2. Att styrelseledamot är jävig att hantera egna problem.
Ang 1. Ingen ny släper en ny öppen konflikt in i en styrelse, man bidrar till att undvika den genom att argumenterar för beslut med en konstruktivt och förtroendefull attityd.
Ang 2. Faller på sin orimlighet. Var och en är nämligen i högsta grad jävig. Den som ensam är jäv i någon fråga har eget ansvar för att anmäla det till protokoll samt avvika från beslutet. Utgå inte från att folk inte begriper det. Visst finns det konflikter i föreningar, men vuxna begriper säkert att driva på konflikter är en förlust för hela föreningen.
Tvärtom ett gott rykte ökar värdet. Harald har helt rätt. TS bör också ta ansvar.

Mirre11 2019-02-25 16:10

TS HAR tagit ansvar. Har ni inte läst tråden?

ChrisGoesRock 2019-02-25 20:18

Till "Harald". Jag säger samma sak som "Mirre11", läs hela min tråd innan du kallar mina inlägg för "gnäll".

Sen till "korsdragets" senaste inlägg:"Visst finns det konflikter i föreningar, men vuxna begriper säkert att driva på konflikter är en förlust för hela föreningen."

Konflikter mellan en boende och en styrelse som i mitt fall: Styrelsen och entreprenören skriver ett avtal "ABT06" (totalentreprenad) men varken styrelsen eller entreprenören har kännedom över det regelverk de har tagit på sig. Här kommer lite info från boverket om ABT06:

ABT 06 - allmänna bestämmelser för totalentreprenader

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

ABT 06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten, information och kvalitet.

Ändringarna påverkar entreprenörens arbete från kalkylering till garantibesiktning. Det är därför viktigt att alla som arbetar med entreprenader tar del av reglerna.

Entreprenören har gentemot sin beställare enligt ABT 06 ett köprättsligt, närmast strikt ansvar för fel i entreprenaden och dess avhjälpande, jämför Köpl §§ 17 och 30.

I ABT 06 utökades garantitiden för material och vara till fem år – med undantag för vad beställaren särskilt föreskrivit beträffande material och vara, där tvåårstiden i princip alltjämt gäller.

§ 7 Förutsättningar

Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som kan erfordras för kontraktsarbetenas utförande och som kan erhållas genom besök på platsen. Entreprenören förutsätts även före avgivandet av anbud i skälig omfattning ha skaffat sig kännedom om andra förhållanden av betydelse för hans anbud. Härigenom inskränks inte beställarens ansvar enligt § 6 i detta kapitel.

Den fackmässiga undersökning som anges i § 6 tredje stycket ovan omfattar även tillbehör till fastighet som exempelvis befintliga byggnader och tekniska system.

Eftersom projektering ingår i entreprenörens åtagande i en totalentreprenad är entreprenörens undersökningsskyldighet i anbudsskedet mer omfattande än vid en utförandeentreprenad, vilket framgår av § 7, första stycket, andra meningen. Tolkningen av begreppet ”i skälig omfattning” skall göras med utgångspunkt i kravet på fackmässighet med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. åtagandets art, omfattningen av vardera partens projektering eller sättet för upphandlingen.

Entreprenörens undersökningsskyldighet i anbudsskedet omfattar såväl uppgifter om förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen som andra förhållanden av betydelse för hans anbud. Sådana förhållanden kan vara aktuella planförutsättningar och befintliga tekniska system som berörs av kontraktsarbetena samt uppgifter om fastigheten som är av betydelse för entreprenörens val av tekniska lösningar och utförande.

För att säkerställa att byggnader blir projekterade och utförda enligt gällande regler bör byggherren (Bostadsrättens Styrelse) i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens för respektive uppgift som tillsammans med förutsättningarna för projektering och utförande presenteras som underlag för kontrollplanen.

Detta är vad denna tråd handlar om. Styrelsen skaffar en entreprenör och och skriver ett kontrakt som ingen av dem förstår innebörden av. (Skrämmande).

"Harald" och "Korsdraget" läser endast vad de vill läsa. Min tråd handlar om okunskap som kommer att kosta vår förening stora summor längre fram då entreprenör och styrelse beslutar att beställa fönster som är direkt olämpliga för burspråk/takkupor, men slår ifrån sig med hjälp av den kända härskar tekniken som okunniga ledamöter använder sig av.

//Christer

Harald 2019-02-26 10:02

Jag har läst hela tråden med alla dina inlägg. Du skriver bl a:

Citat:

Jag går inte på några stämmor och läser inte längre stämmoprotokoll på grund av att jag blir för stressad och mår dåligt. Styrelsen har redan bevisat för mig över deras okunnighet och tyvärr så är det inga medlemmar som vill sitta i styrelsen, vilket är synd. Nuvarande styrelsemedlemmar ska inte sitta i en styrelse, men vi får skylla os själva då vi medlemmar inte själva vill sitta i en styrelse.
Så sluta gnäll och börja ta ansvar istället.

Ni har - precis som alla andra bostadsrättsföreningar - precis den styrelse ni själva valt och förtjänar.

Mirre11 2019-02-26 19:19

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 74706)
Jag har läst hela tråden med alla dina inlägg. Du skriver bl a:Så sluta gnäll och börja ta ansvar istället.

Ni har - precis som alla andra bostadsrättsföreningar - precis den styrelse ni själva valt och förtjänar.

DET RÄCKER MED ATT STYRELSEMEDLEM RÖSTAR PÅ SIG SJÄLV OCH BLIR INVALD! Nej man får inte den styrelse man förtjänar.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare