Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Överlåtelse- och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13654)

Sandlådan 2010-12-15 10:11

Överlåtelse- och pantsättningsavgift i brf
 
I min förening finns det skrivit i stadgarna grundavgift, årsavgift och upplåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen.
Har då en föreningsstämma rätt att besluta om införandet av överlåtelse- och pantsättningsavgifter om det inte står något om dessa i stadgarna eller måste stadgarna ändras först?

Trötter 2010-12-15 10:26

Om det inte framgår i stadgan hur avgiften ska beräknas eller storleken på avgifterna för överlåtes och grundavgift. Då anser jag att stämman kan fastställa en nivå på dessa avgifter. När det gäller årsavgiften är de enligt min mening styrelsens ansvar och skyldighet att fastställa denna, med utgångspunkt för den rådande ekonomiska situation som råder i föreningen.

Normalt brukar avgifter för upplåtelse och pannsättningsavgift, baseras ofta på delar av prisbasbeloppet som råder.

Jag är lite undrande över denna grund avgift som du anger, vad är detta för avgift?

clabbe 2010-12-15 10:44

Citat:

Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
står det i bostadsrättslagen.

Ni måste justera stadgarna först.

Sandlådan 2010-12-15 12:59

Tack för svaren!

Jag hade ett minne av att det var så, men nu har jag fått det bekräftat.

tette 2010-12-15 15:10

Lagen säger
Avgifter till föreningen
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.


Kommentar till lagen:

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift är en avgift som bostadsrättsföreningen får ta ut från antingen säljaren eller
köparen vid överlåtelse. Avgiften avser kostnader för administration som föreningen kan ha
med anledning av överlåtelsen. I praktiken är det fråga om att bostadsrättsföreningen skall
pröva medlemskapsfrågan samt att anteckna den nya bostadsrättshavaren i medlems- och
lägenhetsförteckningen. Medlemskapsprövningen innebär att föreningen i första hand skall
kontrollera att köparen kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser till föreningen och i övrigt
att det föreligger personliga kvalifikationer att utöva medlemskapet i föreningen.
Överlåtelseavgift torde även kunna utgå vid andra överlåtelser än köp, byte eller gåva.
Föreningen har samma typ av administrativa kostnader även vid bodelning, arvskifte eller
liknande. För uttag av överlåtelseavgift i sist uppräknade fall bör detta inte ske utan stöd i
stadgarna, vilket kan vara fallet om stadgarna föreskriver att överlåtelseavgift får uttas vid
övergång av bostadsrätt som är ett vidare begrepp än överlåtelse.
Med pantsättningsavgift menas den avgift som föreningen får ta ut för den administration
som föreningen tillhandahåller då föreningen underrättas om att en bostadsrätt är pantsatt.
En förutsättning för att bostadsrättsföreningen överhuvudtaget skall ha rätt att ta ut
överlåtelseavgift eller pantsättningsavgift är att det framgår av stadgarna. Bostadsrättslagen
innehåller inga lagregler för hur höga dessa avgifter får vara. Storleken på dessa avgifter skall
dock utgå ifrån den beräkningsgrund som stadgarna anger. I förarbetena till bostadsrättslagen
anges som riktpunkt att maximalt 2,5% av basbeloppet får tas ut som överlåtelseavgift och
1% av basbeloppet som pantsättningsavgift. Basbeloppet definieras numera som
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av
ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av
utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. För 2003 uppgår
prisbasbeloppet till 38.600 kronor och för 2004 till 39.300 kronor.


HSB:s normalstadgar
§ 32
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan
tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt
får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp
motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om
medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av
bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet
vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.

Nu efter långa lagtexter. Hur måste stadgeskrivningen vara utformad?

HSBs stadgar säger inget om från vem som avgiften får tas ut av.
Måste styrelsebeslutet som ligger till grund för avgiften visa detta?
Lagen säger högsta tillåtna kostnad, kostnaden skall ju vara, den kostnaden föreningen har i administration. Alla som har detta och nyttjar det tar väl ut max?
Kan den som får en faktura bestrida denna med:
1. jag vill ha utdrag från styrelsebeslutet där denna reglering finns.
2. Jag vill ha en specifikation avseende föreningens kostnader med anledning av fakturan?

(Brf Vädurens stadgar har man lagt till att det är bostadsrättshavaren som skall betala.)
Andra skrivningar?

Ser fram emot när någon inte bara köper alla ogenomtänkta regler o lagar avseende bostadsrätt,och bestrider dessa avgifter.

Admin 2010-12-15 15:32

Avgifter som styrelsen bestämmer
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av tette (Inlägg 25486)
HSBs stadgar säger inget om från vem som avgiften får tas ut av.
Måste styrelsebeslutet som ligger till grund för avgiften visa detta?
Lagen säger högsta tillåtna kostnad, kostnaden skall ju vara, den kostnaden föreningen har i administration. Alla som har detta och nyttjar det tar väl ut max?
Kan den som får en faktura bestrida denna med:
1. jag vill ha utdrag från styrelsebeslutet där denna reglering finns.
2. Jag vill ha en specifikation avseende föreningens kostnader med anledning av fakturan?

Ja, det är en intressant aspekt.
Hur vet jag som köpare/säljare vilken den rätta nivån är som ska tas ut?
Hur vet jag som köpare/säljare att samma avgift inte tas ut av bägge parter?

Att nivån på denna avgift är en styrelsefråga gör det väldigt, väldigt svårt att kontrollera vad som gäller.

Hur tänkte lagstiftarna när de lämnade detta beslut för nivån på avgiften till styrelsen? De kan inte ha ansträngt sina hjärnceller alltför mycket.

Intressant är också att dessa avgifter ligger väl dolda i årsredovisningarna som HSB tar fram. Om jag inte ställt frågan på stämman i min brf så hade varken jag eller någon annan kunnat veta att det är HSB som snor åt sig dessa pengar.

Sandlådan 2010-12-15 16:44

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 25495)
Att nivån på denna avgift är en styrelsefråga gör det väldigt, väldigt svårt att kontrollera vad som gäller.

Hur tänkte lagstiftarna när de lämnade detta beslut för nivån på avgiften till styrelsen? De kan inte ha ansträngt sina hjärnceller alltför mycket.

I min förening frågade styrelsen SBC om nivån på avgifterna och SBC rekommenderar att vi ska ta ut den maxnivå som finns i lagens förarbeten (se Tettes inlägg här ovan). På en direkt fråga kan styrelsen dock inte säga vad dessa avgifter skall täcka för utgifter, förutom en kreditupplysning hos UC.
Styrelsen mumlade något obegripligt om att det är så ansvars- och riskfyllt att hantera överlåtelser och pantsättningar att föreningen bara därför ska ta betalt.

Till saken hör att stämmobeslutet att ta ut avgifter saknar stöd av föreningens stadgar och alltså är olagliga. :16:

clabbe 2010-12-15 17:05

Så stämman har redan fattat beslutet? Fanns det ingen alls på stämman som visste vad som stod i lagen?

totiki 2010-12-15 17:22

Eftersom alla sitter i styrelsen i vår förening innebär varje försäljning av lgh att styrelsens sammansättning ändras. Denna anmälan till bolagsverket kostar 700:-
Sedan brukar det vara en del hantering av överbryggnadslån och pantsättningar m m. Har det inte skett något annat under de senaste sex månaderna innan, blir man tvungen att begära ut en ny kopia på gamla styrelsen först, också 700:-. Så tar man ut pantsättningsavgift och överlåtelseavgift enligt Lagen brukar det bli i runda tal 1400:-. Så det går alltså ungefär jämnt ut.

Sandlådan 2010-12-15 17:42

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 25501)
Så stämman har redan fattat beslutet? Fanns det ingen alls på stämman som visste vad som stod i lagen?

Ja, stämman har redan fattat beslutet.

Den bistra sanningen är att föreningen är allvarligt misskött pga. ett närmast totalt förakt för allt vad lagar och stadgar heter. Ekonomin håller på att raseras och föreningen ligger redan i en process. Fler kommer att följa.
Jag är den enda personen i föreningen som reagerar och jag är tack vare detta utfryst och utsatt för repressalier, men jag kämpar på och arbetar mot personlig och ekonomisk upprättelse tack vare att jag har en jurist i ryggen.

Jag räknar med att klandra stämman så småningom.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:09.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare