Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Gusten 2011-11-28 10:39

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning
 
I Faktabanken anges som exemplel att ändring av grund för årsavgiftsberäkning från insatser till andelstal kräver två stämmor med 3/4-majoritet på 2:a stämman.

Problemet är att de flesta föreningar numera har andelstal som beräkningsgrund för avgiften redan när föreningen bildas.

De som senare ändrar "grunderna för årsavgiftsuttaget" gör detta istället genom en omfördelning av andelstalen på endast en stämma med enkel majoritet (om det nu är lagligt).

SBC och Riksbyggen har numera tagit in i mönsterstadgarna att även ändring av andelstal kräver 3/4-majoritet. HSB har fortfarande ingen sådan bestämmelse i sina mönsterstadgar.

Admin 2011-11-29 10:00

Ändring av grunder för beräkning av årsavgift
 
Tråden Gusten syftar på i Faktabanken är alltså;
Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma?
Punkt # 4a.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 32033)
SBC och Riksbyggen har numera tagit in i mönsterstadgarna att även ändring av andelstal kräver 3/4-majoritet. HSB har dock fortfarande ingen sådan bestämmelse i sina mönsterstadgar.

Det var uppmärksamt av dig, Gusten. Jag har inte tänkt på detta själv, men då blir det lite lustigt att det är just HSB som hävdar att det ska vara 3/4 majoritet på den andra stämman för ändring av andelstal... minns inte på rak arm, men det kanske är specificerat i bostadsrättslagen, och HSB har därför valt att inte ta med det i mönsterstadgarna.

För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf - beräkning av andelstal för bostadsrätterna i föreningen - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Samma andelstal men olika avgifter

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf?

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter

Beräkna andelstal

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter

Utökad boendeyta - högre månadskostnad

Dubbla andelstal i brf - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf?

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal?

Avgift för altan på vind i brf - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal?

Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas?

Tillbyggnad och höjd avgift i brf - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal

Sänka avgift / ändra andelstal?

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

Gusten 2011-11-29 14:19

Andelstal för årsavgiftsfördelning omfördelas med enkel majoritet?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 32057)
... men då blir det lite lustigt att det är just HSB som hävdar att det ska vara 3/4 majoritet på den andra stämman för ändring av andestal

Det jag menar med andelstal är inte insatsandelen utan sådana andelstal som enbart används för fördelning av årsavgift.
I juridikbloggen i våras svarade HSB att sådana andelstal kan omfördelas på en stämma med enkel majoritet.

Det innebär att lagbestämmelsen om 3/4-majoritet för stadgeändring som berör grunder för årsavgiften blir alltmer verkningslös eftersom man både vid nybyggnation och ombildningar redan från början använder sig av andelstal som enbart används för årsavgiftsfördelning, vilka alltså enligt HSB kan omfördelas med endast enkel majoritet.

Detta har också har gjorts i många föreningar, t ex i våras ändrade HSB:s BRF Fredhäll med 789 lägenheter sina andelstal med 26 röster för och 20 röster emot ändringen.

Skulle vara intressant att se om en domstol anser att det går att kringgå lagbestämmelsen om 3/4-majoritet för stadgeändring som rubbar årsavgiftsfördelningen genom att istället omfördela andelstal för årsavgifter.
Resultatet blir ju detsamma dvs årsavgiftsfördelningen ändras.

Admin 2011-11-30 08:49

Omfördelning av årsavgifter, med vilken majoritet?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 32074)
I juridikbloggen i våras svarade HSB att sådana andelstal kan omfördelas på en stämma med enkel majoritet.

Har du en länk till detta påstående, för det är inte vad HSB säger idag?

Jag minns att du tagit upp denna fråga tidigare,
För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf
och det är onekligen intressant.

Frågan blir t.o.m. ännu mer intressant om man betänker att det finns brf:ar som den RättvisFörening bor i. Dvs med blandat flerfamiljshus och radhus, där de som bor i radhus är i minoritet och följaktligen alltid enkelt kan bli nedröstade på stämmorna.
Hur ska man kunna bo i en bostadsrättsförening där det råder olika förhållanden på detta sätt?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 32074)
Skulle vara intressant att se om en domstol skulle anse att det går att kringgå lagbestämmelsen om 3/4-majoritet för stadgeändring som rubbar årsavgiftsfördelningen genom att istället omfördela andelstal för årsavgifter.
Resultatet blir ju detsamma dvs årsavgiftsfördelningen ändras

Vad HSB hävdat tidigare var för att det passade dem just då, men jag är övertygad om att det inte går att kringgå lagen på detta sätt.

Gusten 2011-11-30 20:17

Nya andelstal beslutas av stämman med enkel majoritet
 
Juridikbloggen 3 Mars 2011;
Citat:

Brf Rostock
03 mars, kl 20.10

Styrelsen i vår förening vill ändra andelstal och avgifter till föreningen så att årsavgiften uppfyller kravet på en rättvis fördelning enligt stadgarna.
Vad är det som gäller: Måste föreningen få stämmobeslut på att ändra §22.
Om §22 ändras; kan styrelsen då besluta storleken på andelstal samt avgifter till föreningen utan stämmans godkännande?
Eller måste styrelsen ha ett färdigt förslag till ändring som skall godkännas på stämman?

Sofie Kjellin
03 mars, kl 20.10

Av era stadgar framgår om ni har insats eller andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften. Om "andelstal" står i § 22 har ni det, annars är det insats.
Jag utgår från att ni har andelstal. Om ni då vill justera/ändra dem ska styrelsen, med kvalificerad hjälp, ta fram ett förslag på nya andelstal. De nya andelstalen ska beslutas av föreningsstämman med enkel majoritet. Det innebär att mer än hälften av de närvarande ska rösta för förslaget.
Om ni har insats gäller andra regler. Generellt kan sägas att det är svårare att justera årsavgifterna om ni har insats som grund för årsavgiften. I så fall måste insaterna ändras vilket kräver stämmobeslut med kvalificerad majoritet samt godkännande av hyresnämnden.
Om ni har insats som grund för beräkning av årsavgifterna men vill byta till andelstal måste nu byta stadgar. Det kräver två stämmor. Kontakta gärna er HSB-förening så får ni i så fall hjälp.
HSB-juristen Sofie Kjellin svarar där att om stadgarna redan har andelstal som fördelningsgrund kan andelstalen ändras på en stämma med enkel majoritet. Hon talar alltså om andelstal som enbart används för årsavgiftsfördelning och inte är knutna till insatserna.

Skulle HSB:s uppgift om att enkel majoritet räcker visa sig vara felaktig så har flera föreningar tagit ogiltiga beslut om ändrade andelstal.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:38.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare