Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   HSBs Juridiska kompetens - inträde i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993)

Trötter 2009-03-13 14:33

HSBs Juridiska kompetens - inträde i brf
 
Jag har lämnat över frågan angående mitt inlägg besynnerlig stadga till HSB s juridiska enhet.

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7833

Och här är den skriftväxling som förtogs av HSBs förbundsjurist.
Jag har redigerat bort sådant som kan identifiera personer och förening i detta skedet.

Mail: 1

Till Juridiska enheten.
Jag har en liten fråga angående vår stadga. Så här är två paragraferna i vår stadga utformade;

Samverkan
§ 3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande kallad HSB HSB skall vara medlem i föreningen.

HSB skall beviljas inträde i föreningen
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltning av föreningens angelägenheter och handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen.

§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. Kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus eller
2. Övertar bostadsrätt i föreningens hus

Så här är min fråga. Hur tolkar Juridiska enheten dessa två paragraferna?


Svar från förbundsjurist.
Vi har lite svårt att respondera på Din fundering, -vad är det för tolkning Du efterfrågar?

Är det några delar i paragraferna som Du anser är felaktiga eller rättstridiga?

För en fortsatt dialog är Du välkommen att ringa på Vår gratis Medlemsrådgivning, varje vardag mellan kl 11 och 13. Telefonnummer 08-785 36 36.
Med Vänliga Hälsningar
Juridiska Enheten.


Mail: 2
Jag tycker att paragraf 4 är tydlig i sitt utförande men får inte riktigt ihop detta med inträdet i föreningen som anges i §3.

Jag är inte så välbevandrad vad gäller juridiken kring detta område, så den tolkning jag gör är enbart på det innehåll som är angett i stadgan.

Om det är något i denna stadga som är ålderdomlig eller att någon har missat att granska detta på ett betryggande sätt vill jag överlämna till er för granskning.

Min fundering:
Det uppges i §4 att för inträde i föreningen så ska man erhålla rätten att bo alt, överta rätten at bo i föreningen, om jag nu tolkar detta korrekt i punkt 1 och 2 enligt §4.

Går man nu in och tittar på §3 så framgår det inte att HSB har något förbehåll för att få inträde i föreningen utan att erhålla rätten att bo.

§3 Anger att HSB ska beviljas inträde men inte på vilken grund.

Så till §4, i denna paragraf anser jag att detta förbehåll ska vara angivet för att detta ska vara säkert vid en eventuell granskning/prövning.

Jag är tacksam för ert visade intresse och även er senare tolkning av dessa två paragrafer i vår stadga.

Sista svaret från den juridiska enheten:
En kort respons.
§ 3 handlar om det s k dubbla medlemskapet mellan en Bostadsrättsförening och den regionala HSB-föreningen. Denna paragraf har inget med enskilda personer och deras bostäder att göra.

§ 4 handlar om att en enskild person ska vara medlem i HSB (den kooperativa organisationen) för att kunna vara/bli medlem i en bostadsrättsförening.
Hoppas att detta klargjort en del frågor.

Mail #3:
Jag ber om ursäkt. jag var nog inte tydlig tidigare

Jag ser inte på medlemskapet, utan frågan om inträde i föreningen och vad det innebär med inträde.

Hur är den juridiska tolkningen kring detta med inträde i föreningen.

Samt hur är kopplingen till rätten att rösta i föreningens sak när det gäller inträde.

Efter detta mail slutade svaren komma, så jag tolkar detta med att svaren från HSBs förbundsjurist tog slut och detta föranleder egen tolkning.

Som att HSBs representant inte har rätt att rösta i den enskilda föreningens sak.

Det som är beklämmande är att det inte är klargjort i stadgan hur medlemskapet för HSB i föreningar är kopplat till översitteri och hur HSB kan utnyttja föreningenr för egen ekonomisk vinning.


För mer information om röstning i styrelse, se bl a;
Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare