Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Varför stambyte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=28083)

Ulrik 2017-10-22 16:05

Varför stambyte?
 
Stambyte är ett oerhört ingrepp i lägenheter och vardagsliv.
Det är dessutom kostsamt.
Idag finns relining som ett alternativ.
Mycket mindre ingrepp och avsevärt billigare.
Och lika lång livslängd.
Ändå träffar man då och då på människor som lever "mitt i stambytena".
Varför gör man fortfarande stambyte på traditionellt vis?

InteIStyrelsen 2017-10-22 16:58

Det är Styrelsens ansvar med stam och tätskikt i badrummet. Därför renoverar man ofta badrum och stam tillsammans.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/v...misk-kalldusch
Och det gå bra in 95% med relining, men problem i en föreningen med ansvarsfördelning och allting måste vara officiellt med räkning är det säkrare at göra en traditionell relining en at chansa at ge gå bra, personligt har jag ingenting mot lite lek men jag kan förstå at en styrelse gör detta ordentligt.
I bostadsrätt äger man inte sin lägenhet man har bara nyttjanderätt, i verklighet känna man detta som sin egendom men speciell med ansvarsfördelning möta man realitet.

Harald 2017-10-22 21:13

Reelining ersätter inte ett stambyte. Reelining är en livlängdsförlängande åtgärd på avloppsstammarna med har det visat sig ca 15 år. Sedan kommer stambytet i alla fall.

Stambyte VA brukar innebära att följande komponenter byts ut:

Avloppsrör
Vattenrör
Komplett badrumsrenovering

Ibland även:

Ny dragning all el

Reeliningen träffar bara en punkt av ovanstående, och dessutom aldrig till 100 %. Systemen förblir orenoverade på flera ställen p g a för många krökar, för små dimensioner, slarv och fusk, ej komplett projektering. Ett reelinat system har dessutom flera svagheter inbyggt, t ex uppstår ofta problem vid renoveringar och påkopplingar i efterhand (när medlemmar renoverar sina badrum), samt att reeliningen i sig aldrig blir perfekt utan lämnar efter sig förträngningar och hinder i rörsystemen.

Så svaret är enkelt. Antingen reelining + stambyte eller så endast stambyte.

0Xb 2017-10-22 22:56

Jag är mer inne på partiell stambyte... att när medlemamrna renoverar sina badrum, så får man pengar för att byta "sin del" av stammarna. Då blir det inga sönderslagna badrum etc. Och i det fallet detta måste göras i någon lägenhet, så kan föreningen gå in _riktigt_ snålt med den medlemmens badrum.

Tänk på att vid en stammrenovering är det inte säkert att du får det återställt som du hade renoverat det... jag tycker till och med inte att förenignen skall beksota det. Är det så att man vill ha det får man lägga till extra själv. Och dessutom engagera sig i byggplaneringen.

Harald 2017-10-23 16:11

Partiellt stambyte ersätter inte heller ett riktigt stambyte. Du får bara med dig de delar som är åtkomliga från medlems lgh, inte allts som ligger i schakt, källare, mark eller lokaler. Dessutom kommer medlemmar alltid renovera löpande, d v s systemets ålder kommer vara hela skalan - lycka till med att planera in det i en underhållsplan...

Partiellt stambyte = självklart eftersom det håller nere antalet skador på brunn, anslutning brunn och stick.

Stambyte = självklart, men ett intervall på 50-70 år behöver man byta ut VA systemen.

I den bästa av världar ligger det en badrumsrenovering med tillhörande partiellt stambyte i mitten av perioden:

År 1: nytt
År 30: Nytt badrum, nya rör lgh
År 60: Stambyte och nytt badrum
År 90: Nytt badrum, nya rör i lgh

o s v ...

Ulrik 2017-10-27 07:21

Tackar för svaren ovan.
Invändningarna mot relining ställer jag mig dock frågande inför.
Jag har hört mig för på många håll och mina slutsatser är:
Med rätt typ av relining och rätt utfört kan relining fult ut likställas med ett traditionellt stambyte. En sådan relining håller i 50 år och har en egen bärighet och stabilitet.
En annan slutsats jag kunnat dra är att de flesta pratar i nattmössan när det kommer till relining. De som verkligen kan detta ämne säger att i de flesta fall kan relining utföras utan fel och brister. Dessutom, det kan gå fel även med traditionellt stambyte.
Man bör ta reda på vilka garantier som kan lämnas och höra sig för om erfarenheterna hos de brf som använt sig av företag A, B eller C. Att det finns skillnader mellan företagen är nämligen alldeles klart. Idag finns stor erfarenhet av relining, så jag förstår alltså inte varför stambyte fortfarande används i så stor utsträckning.
När det gäller vattenledningar kan dessa bytas även vid relining.

M72 2017-11-09 21:57

https://sustend.se/relining-eller-st...ska-man-valja/

"Metoden relining är idag vedertagen och man har gått ifrån de ämnen och tekniska lösningar som tidigare användes vid relining, och som skapade oro för människors hälsa. Livslängden kan variera beroende på val av metod och går inte helt säkerställa eftersom metoden inte använts mer än cirka 20 år. Provningar visar på 50 år, men 25 år ska dock kunna förutsättas.

Under de 20 år som relining har använts har metoderna utvecklats och förbättrats. I de fall problem har uppstått i efterhand har detta i stort sett alltid kunnat hänföras till ett undermåligt utfört arbete. För att skydda konsumenterna har Statens Tekniska Forskningsinstitut tagit fram en kvalitetskontrollmärkning (P-märkning) för relining. P-märkningen fokuserar på materialet och utförandet av reliningen och innebär en kontroll av att produkten uppfyller bland annat lag- och myndighetskrav. För att få märkningen ska produkten klara av ett antal tester som utförs av SP. Som beställare bör man försäkra sig om att entreprenören man väljer har fått P-märkningen, uppfyller kraven, garanterar att arbetet blir korrekt utfört samt lämnar dokumentation på detta."

0Xb 2017-11-17 10:11

Citat:

Ursprungligen skrivet av M72 (Inlägg 68819)
https://sustend.se/relining-eller-st...ska-man-valja/

"Metoden relining är idag vedertagen och man har gått ifrån de ämnen och tekniska lösningar som tidigare användes vid relining, och som skapade oro för människors hälsa. Livslängden kan variera beroende på val av metod och går inte helt säkerställa eftersom metoden inte använts mer än cirka 20 år. Provningar visar på 50 år, men 25 år ska dock kunna förutsättas.

Under de 20 år som relining har använts har metoderna utvecklats och förbättrats. I de fall problem har uppstått i efterhand har detta i stort sett alltid kunnat hänföras till ett undermåligt utfört arbete. För att skydda konsumenterna har Statens Tekniska Forskningsinstitut tagit fram en kvalitetskontrollmärkning (P-märkning) för relining. P-märkningen fokuserar på materialet och utförandet av reliningen och innebär en kontroll av att produkten uppfyller bland annat lag- och myndighetskrav. För att få märkningen ska produkten klara av ett antal tester som utförs av SP. Som beställare bör man försäkra sig om att entreprenören man väljer har fått P-märkningen, uppfyller kraven, garanterar att arbetet blir korrekt utfört samt lämnar dokumentation på detta."

Jag tror iof på detta men Sustend skulle jag inte lita på i övrigt. Vi har dåliga erfarenheter av dem. Man står mer på entreprenörens sida än på BRF:en/uppdragsgivaren. :13: :(

0Xb 2017-11-17 10:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 68558)
Partiellt stambyte ersätter inte heller ett riktigt stambyte. Du får bara med dig de delar som är åtkomliga från medlems lgh, inte allts som ligger i schakt, källare, mark eller lokaler. Dessutom kommer medlemmar alltid renovera löpande, d v s systemets ålder kommer vara hela skalan - lycka till med att planera in det i en underhållsplan...

Partiellt stambyte = självklart eftersom det håller nere antalet skador på brunn, anslutning brunn och stick.

Stambyte = självklart, men ett intervall på 50-70 år behöver man byta ut VA systemen.

I den bästa av världar ligger det en badrumsrenovering med tillhörande partiellt stambyte i mitten av perioden:

År 1: nytt
År 30: Nytt badrum, nya rör lgh
År 60: Stambyte och nytt badrumga
År 90: Nytt badrum, nya rör i lgh

o s v ...

Jag ser inga problem med att planera in underhållet med partiellt stambyte, inte med tanke på fördelarna att slippa planera ett stambyte då och då, med allt vad det innebär. Det är bara att räkna en snittkostnad per år säg antal lägenheter dividerat med säg 35 år. (Mellan 30-40).

För de delar som ligger utanför i bottenplatta och stammar uppåt, de lägger man i underhållsplanen.

På detta sätt behövs inte stämmobeslut, inget får sin nyrenoverande badrum förstört och ersatt med något sämre. etc. Win Win...

Avloppsstammar i bottenplatta ligger var 70-80 år
Stammar värme/vatten horrisontella/gemensamma utrymmen 40 år
Stammar i badrum/lägenheter var 30-45 år (dock utspritt.) Så max var 30 år... och min var 45 år. Det innebär att var 45 år så kör man ett stämmobeslut och tvingar byte av stammar och badrumsrenovering för de som inte gjort detta. Till en minimumnivå, utan kakel etc. Basic basic. Utan möjligheter att välja inredning. Så klart! De som inte gör det själva, får ett tråkigt badrum, men dock iordninggjort. (årtalen kan debatteras... dock.)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:41.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare