Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8577)

Admin 2009-03-24 02:09

Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening
 
Överlåtelse av hus

Om en förening beslutar sig för att överlåta ett av föreningens hus med en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, skall ett sådant beslut anses giltigt endast
· om samtliga röstberättigade har enat sig om beslutet eller
· att det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och
· att på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Vidare gäller att minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som skall överlåtas alltid skall ha gått med på beslutet.

Förutom dessa krav som ställs i Brl kan i stadgarna tas in ytterligare villkor för att beslutet skall vara giltigt.
I HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar sägs att HSB-föreningens styrelse skall godkänna ett sådant beslut.

Beslut om överlåtelse av hus i vilket det finns lägenhet som är upplåten med bostadsrätt har samma effekt som ett beslut att upplösa föreningen. Bostadsrätten upphör. Föreningen är därvid skyldig att betala skälig ersättning för bostadsrätten. Upphör bostadsrätten på detta sätt och lägenheten har tillträtts skall enligt Brl skriftligt hyresavtal anses ingånget (7 kap 33 § Brl). Vid beslut om överlåtelse av hus skall panthavare underrättas om bostadsrätten är pantsatt.Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:58.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare