Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Beräkna andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

sarkon 2010-12-14 21:34

Beräkna andelstal i brf
 
Jag skulle behöva information där det står utförligt hur man går till väga när man mäter upp bostadsrätters andelstal. Vad kan man ta hänsyn till vid uträkning av andelstal? Hur man i slutet kommer fram till en procentsats för andelstalen? Har letat runt och sett förklaringar till vad det är men inte hur det kan räknas ut.


Se även;
Andelstal brf - länklista om andelstal i bostadsrättsföreningar

Gusten 2010-12-14 22:00

Lägenhets andelstal = insats för lgh / de totala insatserna för alla lägenheter
 
När begreppet andelstal fanns i bostadsrättslagen för ca 40 år sedan avsågs med en bostadsrätts andelstal insatsen för lägenheten dividerat med de totala insatserna för alla lägenheter.

Numera när begreppet andelstal inte längre finns i BRL brukar man i en del föreningar använda begreppet andelstal för att fördela årsavgifterna, och då ofta med en lite annan fördelning än för insatserna.

Om det i stadgarna står att årsavgifterna fördeles efter andelstal så brukar fördelningen av avgiften vara lite annorlunda för årsavgifterna än för insatserna.

Admin 2010-12-15 10:18

Andelstal för bostadsrättsförening
 
Instämmer med Gusten.

Det har skrivits en hel del om andelstal för brf och bl.a. här kan du läsa mer om andelstal i bostadsrättsförening;
Andelstal i brf - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning

Samma andelstal men olika avgifter - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter

Utökad boendeyta - högre månadskostnad

Dubbla andelstal i brf - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf?

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal?

Avgift för altan på vind i brf - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal?

Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas?

Tillbyggnad och höjd avgift i brf - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal

Sänka avgift / ändra andelstal?

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

sarkon 2010-12-15 13:34

Hur mäter man bostadsrätt? Hur räkna ut andelstal?
 
Det jag är ute efter är hur man mäter upp lägenheten.
Exempelvis en vindsvåning med snedtak i 30 %, vad har det för värde i en lägenhet i ett hus utan hiss, där går man kanske inte helt på bostadsyta?

Exempel helt enkelt som man kan gå efter i sina egna beräkningar. Jag har kollat olika föreningars stadgar och letat igenom alla sajter på nätet men hittar inga bra exempel.
Vi ska mäta upp tre lägenheter i ett hus som vi vill ombilda och behöver veta hur vi ska räkna ut andelstalen.

Admin 2010-12-15 13:55

Mäta storlek på yta för lägenhet
 
OK, kanske detta då;

Hur mäter man bostadsytan?

Sedan hur man räknar ut andelstal i förhållande till bostadsyta/biarea så är det viktiga att relationen är densamma, dvs att alla lägenheterna mäts på motsvarande sätt och beräknas likadant.

Det finns nog ingen som kan säga vilket värde en del av bostadsrätt har med 30% snedtak jämfört med ett utrymme med full takhöjd, utan det får bli lite efter eget tycke. Kanske någon annan är mer insatt i detta än jag?

sarkon 2010-12-15 16:14

Mätning lgh
 
Tusen tack, mitt i prick nu e det bara att börja mäta!

totiki 2010-12-15 16:38

Hur mäts yta under snedtak i bostadsrätt?
 
När det är 1,40 räknar man golvytan under. Allt under 1,40 meter bortser man från.

Borättexperten 2010-12-17 01:03

Andelstalet är en värdering av lägenheten
 
Att åsätta en lägenhet ett andelstal handlar egentligen om att göra en värdering av lägenheten. Lägenhetsytan blir naturligtvis den viktigaste faktorn, men det finns många andra saker man kan ta hänsyn till, t ex våningsplan, lägenhetsutformning, balkongstorlek, inredningsstandard, mm. Man poängsätter helt enkelt de olika lägenheterna på ett enhetligt sätt, och får då ett "värde" på var och en av lägenheterna, som sen omräknas till ett andelstal. Summan av föreningens alla bostadsrättsandelar ska bli 1 (eller 100%).

Sen kan man som tidigare sagts jobba med två olika andelstal, ett som används för att prissätta bostadsrätten, och ett annat andelstal för att fastställa lägenheternas årsavgift. I det senare fallet bör poängsättningen framför allt spegla hur stor andel av drifts- och undehållskostnaderna lägenheten förväntas dra, de viktigaste faktorerna blir då lägenhetsyta och tekniska installationer. :14:

Gusten 2010-12-17 10:36

HSB:s BRF Marmorn i Stockholm 33 röster för, 16 röster mot omfördelning andelstal
 
En annan fråga i samband med andelstal är vilken majoritet som krävs för att omfördela befintliga andelstal som används för årsavgiftsfördelning för bostadsrätterna.

I HSB:s BRF Marmorn i Stockholm med ca 500 lägenheter blev det 33 röster för och 16 röster emot omfördelning av andelstalen.
Enligt stämmoprotokollet på Marmorns hemsida verkar HSB anse att det räcker med enkel majoritet, men en medlem hade kontaktat en jurist på SBC som menade att det krävs två stämmor med 75 procent majoritet på 2:a stämman.

Man kan också konstatera att endast 10 procent av medlemmarna var med och röstade i en så stor fråga som omfördelning av andelstalen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:19.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare