Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Värmeavgifter i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15183)

RättvisFörening 2011-09-09 22:45

Värmeavgifter i brf
 
Jag bor in en brf där vi har olika boendeformer. Flertalet lägeheter har gemensamm elpanna där kostnaden hamnar på föreningens elräkning.
Resten av lägenheterna har egen elpanna och kostnaden hamnar direkt på den enskilde medlemmens elräkning.

Därför finns sedan det sedan föreningen bildades reglerat att de som har gemensam elpanna ska betala värmeavgift.

De första två åren, då föreningen styrdes av HSB, indexerades värmeavgifterna enligt elpriset varje år. När HSB lämnade över orförandeklubban till föreningen, så upphörde denna indexering. Redovisningen av värmeavgifterna togs också bort ur årsredovisningen.

Felaktigheten upptäcktes efter flera år och en ny indexering upp till rätt nivå gjordes. Tyvärr skedde detta bara en gång och nu har flera år gått och elpriserna ökar varje år, men inte värmeavgifterna.

Jag har nu tagit upp frågan med styrelsen och fått till svar att man tycker att värmeavgifterna ska ligga kvar där de ligger, p g a av att staten ändrat taxeringen av våra hus, så att de som betalar värmeavgift missgynnas.

Jag tycker att detta är två olika frågor som måste behandlas var och en för sig. Framförallt måste dylika beslut delges medlemmarna. Det har inte gjorts. Jag fick veta det när jag ställde en fråga till ordföranden angående värmeavgifterna.

Är det rätt att frångå de fördelningprincper som gällde från början så här?

Gusten 2011-09-10 07:49

Avgiftsfördelning som anges i stadgar
 
Avgiftsfördelningen mellan föreningens lägenheter måste följa den fördelning som anges i stadgarna.
Det är alltså inte tillåtet med någon förändring som medför att avgiftsfördelningen avviker från den som anges i stadgarna.

Nybörjare 2011-09-10 10:15

Äpplen och päron
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 30585)
Avgiftsfördelningen mellan föreningens lägenheter måste följa den fördelning som anges i stadgarna.
Det är alltså inte tillåtet med någon förändring som medför att avgiftsfördelningen avviker från den som anges i stadgarna.

Det verkar som om styrelsen tycker det är OK att blanda ihop saker efter eget tycke. De två sakerna har inte med varandra att göra, precis som du skriver.

Självklart ska värmekostnaden betalas av dem som nyttjar den.

Du kan läsa om Likabehandlingsprincipen här på forumet. Kort kan det uttryckas så här:
Föreningsstämman eller föreningsstyrelsen får inte missgynna eller gynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.

I ert fall blir det ju tydligt fel: (om jag fattat rätt)

Alla får betala för alla gemensamma kostnader (inkl fastighetsskatt och värmekostnader) genom årsavgiften.
De som redan betalar för sin egen värme får dessutom betala för en del av värmekostnaderna för den gemensamma elpannan.

Har du tittat i stadgarna? Där borde stå ungefär så här;
- Årsavgifterna gäller exkl uppvärmingskostnader och att de som bor i husen med gemensam elpanna ska betala efter andelstal och att det ska indexeras.

Om inte er ordförande/styrelse inser det felaktiga beslutet får du börja med att kalla till extra stämma. Då krävs att du får med dig 10% av medlemmarna. Hur det går till kan du hitta här på forumet. "Sök"-knappen ger många bra svar.

Är ni fortfarande en HSB-förening? Vad säger er revisor? Vad säger stadgarna? (som Gusten säger: Stadgarna måste följas)

Hoppas att ni, på ett smidigt sätt, kan rätta till den här mycket märkliga snedfördelningen.

RättvisFörening 2011-09-10 11:50

Våra stadgar
 
Här kommer utdrag ur våra stadgar.
"Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder.

I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.
"

Reglerna är entydiga när det gäller Årsavgifterna. Styrelsen kan bara förändra dem procentuellt lika för alla lägenheter. Omfördelning kan bara ske efter stadgeändring.

Värmeavgifterna är inte uttryckligen nämnda i stadgarna. De lär väl dock regleras i andra stycket i mitt citat, där det står ".. kan beräknas efter förbrukning..". Utrymme för tolkning finns alltså.
Jag tycker dock den ekonomiska plan som beslutades när föreningen bildades måste väga tungt. Den reglerar Insatser, Värmeavgifter och Upplåtningsavgifter i belopp för varje enskild lägenhet. Alla betalar Insatser, ungefär i förhållande till lägenheternas yta, Värmeavgifter betalar de som har gemensam elpanna och Upplåtelseavgift bara de som bor i låghus (har egen elpanna).

Årsavgifterna har under åren reglerats uppåt med procentuellt lika påslag på det belopp som den ekonomiska planen anger. Så ska det ju vara.

Så har även värmeavgifterna reglerats, när det har gjorts. Det görs inte längre.

Upplåtelseavgifterna är ganska stora för dem som har sådana. Ca 25 % extra utöver Insatserna.

Gusten 2011-09-10 19:38

Värmekostnad inbakad i årsavgift
 
Eftersom inga värmeavgifter numera redovisas separat i årsredovisningen antar jag att man numera ser det som att värmekostnaden är inbakad i årsavgiften.

Det totala uttaget av värmekostnader för lägenheterna med gemensam elpanna borde då inte bara baseras på föreningens elkostnad för den gemensamma elpannan, utan även på avskrivningskostnader för värmeanläggningen.
Detta alltså om man tolkar stadgarnas "efter förbrukning" som de kostnader föreningen har för just värmedelen.

RättvisFörening 2011-09-11 12:15

Avskrivningskostnader
 
Jag måste rätta mig själv;
Låghusen har elpanna i varje lägenhet och betalar elen via sin egen elräkning. Föreningen äger dock pannan och ansvar för att den fungerar. Om den går sönder står föreningen för kostnaden.
På denna punkt är det alltså lika för alla i föreningen. Det är bara elkostnaderna som behandlas olika.

Annars är det intressant det du skriver om avskrivningskostnader. Låghusen har egen tvättmaskin och står för alla kostnader själv för den (el, underhåll, utbyte), medan höghusen har tvättmaskin där föreningen står för alla kostnader.
Enligt stämmobeslut är vi i låghusen till och med förbjudna att använda de gemensamma tvättstugorna. De första åren fick vi det och det var bra när man ville tvätta en matta t ex. Dessa tvättmaskiner är större, som du förstår.

Jag antar också att "tvättstugan" (del av badrum) i låghusen är inräknad i bostadsytan. Har räknat ut att jag i så fall betalar ca 2000 kr per år via årsavgiften för den ytan.

Gusten 2011-09-11 12:29

Gemensam tvättstuga för alla
 
Det kan ifrågasättas om "stämmobeslutet" att de i låghusen inte får använda den gemensamma tvättstugan har någon rättslig verkan.
Den lär nog alla ha rätt att använda oavsett om de har egen tvättmaskin eller inte.

RättvisFörening 2011-09-11 12:48

Tillgång till tvättstuga
 
Jag förstår också att beslutet om tillgång till tvättstugorna inte gäller. Motionären tyckte att det var orättvist att någon annan använde "vår" tvättstuga och undrade vad boende i låghusen skulle säga om någon utomstående krävde att få använda deras tvättstuga.

tette 2011-09-11 21:23

Reflektion stadgar
 
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning."

Rättvisförening, ja det kan man fråga sig om det är i din förening med att "renhållning" ingår i det som kan "tas betalt för" utöver avgiften.
Konsumtionsvatten har jag heller aldrig sett i stadgar tidigare.

Tur att styrelsen inte kan ta extra betalt för antal toalettspolningar också, eller är det också konsumtionsvatten?

RättvisFörening 2011-09-11 21:36

Olikabehandling av medlemmar
 
Jag har legat på styrelsen via mail, telefon och SMS, men inte fått igång en dialog i mitt ärende. Hur ska jag gå vidare?

Det jag vill uppnå är ett medvetande, seriös behandling och i fortsättningen entydig redovisning årsberättelsen.

Ett sammandrag av mitt ärende:
Jag bor i en brf där merparten av medlemmarna bor i höghus och föreningen tillhandahåller varmvatten för uppvärmning och hushåll. Dessa medlemmar betalar en värmeavgift för detta, utöver årsavgiften. Boende i låghus betalar detta direkt på sin egen elräkning.

Värmeavgiften täcker inte föreningens kostnader för uppvärmningen, vilket innebär att boende i låghus är med och betalar. Styrelsen är medveten om detta förhållande och låter bli att höja värmeavgifterna i takt med att kostnaderna ökar.
Motion om missförhållandet har tidigare lämnats in av annan medlem. Jag kommer inte ihåg vad stämman beslutade, men styrelsen har i inte ändrat sitt agerande i frågan. Ordföranden liksom en del av övriga styrelsen var densamma då som nu.

När jag försöker få till en dialog nu så misslyckas jag.

Jag har tidigare i detta utmärkta och seriösa forum fått tips om att det kan vara regelvidrigt från grunden att konstruera en förening som behandlar medlemmarna olika, genom att bara tillhandahålla värme för vissa.

HSB har i den ursprungliga ekonomiska planen infört värmeavgifter. Detta antagligen för att balansera nämnda missförhållande.

Värmeavgifterna höjdes lika mycket som elpriset de två första åren. Sedan har justering gjorts en gång till, men nu har detta upphört.

Beloppen det rör sig om är minst en tusenlapp per hushåll varje år och ackumulerat antagligen över en miljon kronor för hela föreningen. Eftersom värmeavgifternas storlek har tagits bort ur årsredovisningen, så kan jag bara uppskatta beloppen.

Missförhållande råder även när det gäller tvättstuga, då höghusen har gemensam tvättstuga i källaren där föreningen står för ALLA kostnader. Låghusen betalar alla kostnader själv för den tvättstuga man har i lägenheten, så som drift, underhåll och utbyte av tvättmaskin. Tvättstugans yta betalar man naturligtvis årsavgift för i låghusen. Jag tror inte ytan i höghusen är uppräknad m a p gemensamma tvättstugan.

Jag tänker ta kontakt med vår revisor, som bor i föreningen. Vad ska jag ta upp med honom? Vad är det jag skall be honom granska?

Funderar också på att skriva en motion. Vad ska den föreslå för stämman?
Det gäller ju att vara entydig, så att motionen föreslår något som det verkligen går att besluta om och att det ger resultat.

Alla råd är högst värdefulla!


Citat:

Ursprungligen skrivet av tette (Inlägg 30620)
... "renhållning" ingår i det som kan tas betalt för utöver avgiften.
Konsumtionsvatten har jag heller aldrig sett i stadgar tidigare.

Jag håller med dig att skrivningen om renhållning och konsumtionsvatten är underlig, men eftersom den inte praktiseras i vår förening, så är den av mindre vikt.

tette 2011-09-13 21:59

El värme vatten
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30607)
Låghusen har egen tvättmaskin och står för alla kostnader själv för den (el, underhåll, utbyte), medan höghusen har tvättmaskin där föreningen står för alla kostnader.

Det verkar krångligt system er bostadsrättsförening har. Det vanliga i en brf är att det finns tvättstugor som alla får använda och att de flesta ändå har egen tvättmaskin för bekvämlighetens skull.

Jag ser rubriken framför mig; "Några i föreningen måste ta sina mattor och ta bilen till närmaste lokala tvättinrättning för att styrelsen skaffar fördelar åt sig själva"

Gusten 2011-09-14 07:50

Värmekostnadsuttag för höghus beräknas efter elförbrukning
 
Man kanske kan förslå i en motion att värmekostnadsuttagen för höghusen beräknas efter elförbrukningen i den gemensamma elpannan.
Ett problem med en motion kan dock vara om höghusen har många fler röstberättigade, och att det kan göra det svårare att få igenom en motion som försämrar för höghusen även om det skulle bli rättvisare.

För att det ska gå att angripa juridiskt (i domstol) måste det nuvarande förhållandet vara direkt olagligt.

Nybörjare 2011-09-14 11:05

Låta höghusen betala för sin förbrukning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30587)
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.

Här har man tydligen insett att det redan från början finns inbyggda problem. Eftersom det står i stadgarna att man kan beräkna värme och varmvatten efter förbrukningen, finns det ingenting som hindrar styrelsen låta höghusen betala för sin förbrukning (ang vattenförbrukningen finns det fastigheter där det mäts separat i varje lägenhet).

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag har legat på styrelsen via mail, telefon och SMS, men inte fått igång en dialog i mitt ärende. Hur ska jag gå vidare?

Skriv ner allting och skicka ett rekommenderat brev till styrelsen. Det är inte lika lätt att nonchalera, och kan vara bra om du skulle driva det vidare.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Det jag vill uppnå är ett medvetande, seriös behandling och i fortsättningen entydig redovisning årsberättelsen.

Mycket märkligt, men inte särskilt förvånande, att de inte redovisar värmekostnaderna i årsredovisningarna. Värmekostnaderna har höjts väldigt mycket de senaste åren. Jag kan inte tänka mig att ni inte har rätt att se redovisningen. - Ett ovanligt fult tilltag :15:


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag har tidigare i detta utmärkta och seriösa forum fått tips om att det kan vara regelvidrigt från grunden att konstruera en förening som behandlar medlemmarna olika, genom att bara tillhandahålla värme för vissa.

Ja, här borde likabehandlingsprincipen gälla. Dvs de i höghusen får betala för sin värme, liksom ni får betala för er.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
HSB har i den ursprungliga ekonomiska planen infört värmeavgifter. Detta antagligen för att balansera nämnda missförhållande.

Den ekonomiska planen är ju godkänd och insänd till Boverket. Alltså var det redan från början bestämt att värmekostnaderna skulle vara rättvisa.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Värmeavgifterna höjdes lika mycket som elpriset de två första åren. Sedan har justering gjorts en gång till, men nu har detta upphört.

Då har man ju redan infört något som styrelsen sedan valt att sluta med.
Det kan väl inte handla om något annat än girighet och okunskap. Även detta ett mycket märkligt beteende. Kan nog behöva prövas. Någon som vet?

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Beloppen det rör sig om är minst en tusenlapp per hushåll varje år

Värmekostnaderna är oftast föreningens största enskilda driftkostnad.
Den stors kostnadsökningen beror delvis på höjda leverantörspriser, men också på grund av de kalla vintrarna. Ska det vara riktig rättvist hos er är det den faktiska kostnaden, som ska fördelas för medlemmarna i höghusen.


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Missförhållande råder även när det gäller tvättstuga, då höghusen har gemensam tvättstuga i källaren där föreningen står för ALLA kostnader.

Suck, gå du och tvätta i tvättstugan! Du skulle kunna tvätta 3 gånger om dagen och ändå inte få kompensation för din avgift. Att man har tagit ett sådant beslut i stämman visar bara på hur okunnig styrelsen är.


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag tänker ta kontakt med vår revisor, som bor i föreningen. Vad ska jag ta upp med honom? Vad är det jag skall be honom granska?

Är han internrevisor? Ni har väl i så fall också en auktoriserad extern revisor? Det du ska ta upp med honom är den påtagliga orättvisan, som styrelsen på eget bevåg ställt till med. Ta med dig den ekonomiska planen och tidigare årsredovisningar/berättelser där höghusen har fått betala för sig. Ta också upp likabehandlingsprincipen. Jag tycker också att du ska begära att få se värmekostnaderna för de år de har mörkat dem. Sedan kan ni räkna ut hur mycket ni har betalat för mycket.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Funderar också på att skriva en motion. Vad ska den föreslå för stämman?

Att avgiftsfördelningen ska återställas till det som är godkänt och registrerat i den Ekonomiska Planen, och som redan har tillämpats i föreningen.

Att det skrivs in i stadgarna, att värmekostnaderna ska (inte kan) fördelas efter förbrukning. (sedan kan man diskutera om det ska höjas med elpriset eller med den faktiska förbrukningen)

Att tidigare, felaktiga, stämmobeslut upphävs och att det skrivs in i stadgarna att även de i låghusen har rätt att tvätta i höghusen.

Se i Bostadsrättslagen Kapitel 9, § 23. Jag är tveksam till att man får skriva in kan göra ditten och datten i stadgarna när det gäller underlagen till avgiftsfördelningen.

Att ni i låghusen får tillbaka felaktigt debiterade delar av er avgifter.

De borde ha bildat två föreningar från början, eftersom förutsättningarna är så olika.


Det vore bra om du berättade var du bor och hur många lägenheter som finns i höghus respektive låghus. (se din profil)
Nu hoppas jag att ni som har varit med längre, fyller på eller ändrar det ni tycker verkar fel

Gusten 2011-09-15 08:27

Hur avgiften "ska" beräknas
 
Ja jag håller med om att det borde stå hur avgiften "ska" beräknas, dvs inte hur den "kan" beräknas i vissa fall.

Tyvärr har även SBC:s senaste mönsterstadgar från 2008 fått en bestämmelse som inleds med "Styrelsen kan besluta" när det gäller hur avgiften beräknas i vissa fall.

I boken "Bostadsrättslagen - en kommentar" från Norsteds är man dock tveksam till om det är tillåtet att ge styrelsen möjlighet att påverka hur årsavgiften ska fördelas.

RättvisFörening 2011-09-16 18:48

Revisor
 
Har pratat med vår förenings revisor idag och det kändes så bra!
Han kommer att agera på de punkter som åligger honom. Så härligt att höra honom säga självmant att " .. min uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse..". Har haft andra erfarenheter tidigare. Fick även tips om hur jag kan gå vidare själv rent konkret.

Har även kontaktat Boverket där jag frågade en del om den ekonomiska planen. Fick som inledande svar påpekande om att jag blandat ihop dem med Bolagsverket, men fick ändå svar på mina frågor. Det kallar jag service!! Tack Boverket! :4:

Robarb 2011-09-16 21:38

Avräkning värmeavgifter
 
En modell kan vara att värmeavgiften är preliminär och slutregleras varje år som ett tillägg på årsavgiften eller som en reduktion. Det som är väsentligt är naturligtvis att stadgan medger styrelsen att uttaga en värmeavgift utanför årsavgiften.

Denna modell är ofta tillämplig inom hyresfastigheter där de finns en förhandlingsavtal mellan fastighetsägaren och hyresgästförenigen.

Beträffande tillgång till tvättstugan för dem som bor i höghusdelen kan detta lösas genom ett balanserat hyrestal för de olika lägenheterna som reglerar olikheterna i kvaliteten. Låghusdelen som har tvättmaskiner i sina lägenehter kan förmodligen även nyttja höghusdelens tvättstuga då den är en kollektiv nyttighet för samtliga medlemmar om de anser att de får bära kostnader för både värmekostnaderna och tvättstugans faciliteter.


Skulle detta förhållande, att det gäller en bostadsrättsförening, strida mot att man tillämpar en modell med avräkning av värmekostnaderna för dem som har centralvärme och varmvatten via föreningen? De som bor i radhusdelen belastas ju med den faktiska kostnaden via sina elmätare. Det skulle stödja likhetsprincipen.

En kvalitetskoefficient på avgiftsföredelningen bör vara möjlig för att råda bot mot obalansen mellan de olika lägenheterna beroende på om de har tillgång till vissa faciliteter, som tvättstuga, mm.

RättvisFörening 2011-09-29 23:06

Är motioner offentlig handling?
 
Jag tror vi är helt överens om principerna! Jag tänkte på att du skriver "..hyresavtal.." när det gäller gemensam tvättstuga. Menar du att de som nyttjar denna skulle ingå ett sådant hyresavtal?

I början på veckan skickade jag in ett antal motioner i ämnet Värmeavgifter.
Tog idag kontakt med juridiskt kunnige N.N. på HSB och fick då veta av honom att vår styrelse bett honom besvara mina motioner.
N.N. är inte med i vår styrelse och har inga officiella funktioner i vår förening. Vad sägs om det? Finns det någon synpunkt på att styrelsen lämnat ut detta dokument till utomstående part? Att man bett N.N. besvara den säger en del om vår styrelse tycker jag.

Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Min fundering är om det finns några juridiska aspekter på att lämna ut min motion till någon utanför föreningen.
Att sedan N.N. råkade försäga sig och avslöjade att styrelsen bett honom besvara min fråga är också en sak. Är det rätt gjort av styrelsen?

clabbe 2011-09-30 07:41

Anlita sakkunnig för att svara på motioner
 
Om styrelsen är juridiskt obevandrad eller tycker sig sakna kompetens i sakfrågan är det väl rimligt att anlita någon sakkunnig (för en skälig kostnad) för att kunna ge ett mer korrekt svar på dina motioner.

Pensionär 2011-09-30 21:46

Offentliggöra motioner
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30959)
I början på veckan skickade jag in ett antal motioner i ämnet Värmeavgifter.
Tog idag kontakt med juridiskt kunnige N.N. på HSB och fick då veta av honom att vår styrelse bett honom besvara mina motioner.
N.N. är inte med i vår styrelse och har inga officiella funktioner i vår förening. Vad sägs om det? Finns det någon synpunkt på att styrelsen lämnat ut detta dokument till utomstående part? Att man bett N.N. besvara den säger en del om vår styrelse tycker jag.
Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Rubriken lyder:
Är motioner offentlig handling?
Nej. En offentlig handling är en handling producerad av regering, riksdag eller myndighet.
Citat: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

En bostadsrättsförening är varken det ena, eller det tredje.

Observera att när det gäller offentlig handling så gäller också lagkravet att allt som inte är hemligstämplat ska vem som helst kunna ta del av. Enligt Offentlighetsprincipen.

Därmed har vår riksdag uttryckligen fastställt att "öppenheten" i vårt lands styrelse, är grund och fundament.
Vi ska inte tillåta några avsteg från den principen i våra bostadsrättsföreningar, eftersom effekterna av smussel där, får samma förödande konsekvenser som i övriga sammanhang.

Vad är hemligt?
Citat:
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:
rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
intresset att förebygga eller beivra brott
det allmännas ekonomiska intresse
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
intresset att bevara djur- eller växtart
.
--------------------------------------------------------------------------------
Som clabbe redan påpekat. Det är självklart förståndigt och bra att styrelsen rådfrågar annan kompetens när den känner sig sakna förmågan att själv hantera en fråga. Det är bra för alla.
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30959)
Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Om nu även du vill försöka förkovra dig i föreningsarbete genom att här diskutera hur en motion bör utformas, liksom vad man i ett sådant sammanhang kan kräva, vem skulle kunna stoppa det?
Av vilket skäl? Underförstått att motioner (hit) formulerats så att föreningen, eller enskild person inte direkt pekas ut.
Om du tror att det kan öka din förmåga att skriva motioner blir mitt råd: Försök!
Döm själv i efterhand. Kanske bör även styrelsen vända sig hit för att få hjälp med att besvara motioner. Det blir i alla fall billigare för föreningen, och sannolikt bättre lösning.

RättvisFörening 2011-09-30 22:29

Öppenhet
 
Jag håller med om att öppenhet är en fundamental princip. Tyvärr är min erfarenhet av vår styrelse inte öppenhet. Det har t o m hänt att styrelsen censurerat en motion och låtit bli att lägga fram den för medlemmarna och stämman. Jag tycker det ska till mycket starka skäl för att det skall vara försvarbart att göra så.

Jag har redan skickat in mina motioner för i år och dessa motioner kommer man inte våga censurera fast de är mycket kritiska till styrelsen. Jag är dock mycket saklig så ingen kan säga emot mig. Jag vet att jag har rätt i sak. Det handlar om det som denna tråd handlat om sedan start. Att man anlitat juridisk expert från HSB gör mig extra trygg, även om jag tycker det visar på svaghet hos styrelsen.

Lännqvist 2011-10-01 15:32

Lägga ut motion
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30959)
Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Du behöver ju inte lägga ut just den motion som du lämnade in till styrelsen, men du skulle kunna lägga ut ett förslag till motion för andra föreningar som sitter i samma situation som dig. :5:

"...only the names have been changed to protect the innocent..."

RättvisFörening 2011-10-13 21:20

Min motion
 
Här kommer det förslag till beslut i min motion som jag skickat in till styrelsen. I sitt original är den på fyra sidor och innehåller bl a förklaringar och bakgrund.

Motioner

Jag föreslår att stämman beslutar, var punkt fristående, att ge styrelsen i uppdrag

(1) att i varje kommande årsredovisning redovisa värmeavgifternas storlek det gångna räkenskapsåret.

(2) att minst årligen justera värmeavgifterna så att intäkterna från dessa bedöms motsvara föreningens kostnader för uppvärmning av varmvattnet i punkthusen.

(3) att i varje kommande årsredovisning redovisa hur man kommit fram till värmeavgifterna storlek det gångna räkenskapsåret.

(4) att retroaktivt redovisa värmeavgifterna storlek för räkenskapsåren 1995-1996 och framåt.

tette 2011-10-13 21:54

Återstående jobb inför stämman
 
Jag kan inte mycket om värmeavgifter. Vilket betyder att jag inte hänger med riktigt i vad som är viktigt i din motion.
Ditt arbete fram till stämman är att tala med medlemmar du träffar och få dem intresserade av föreningens kostnader för det som avses i din motion.
På stämman ska du plädera för din motion och att-satser.
Detta görs lämpligast med att intressera medlemmarna för vad det handlar om. Detta är inte lätt. Någon väl planerad fråga till styrelsen som de inte kan svara på brukar vara ett bra sätt att få medlemmarna frågande/intresserade.

Gusten 2011-10-14 17:46

Stöd i stadgar för att ta ut en särskild värmeavgift
 
Men finns det, förutom i den ekonomiska planen, även stöd i stadgarna för att ta ut en särskild "värmeavgift" vid sidan av årsavgiften?

RättvisFörening 2011-10-14 18:12

Avgifter
 
Så här lyder sista stycket under punkten Avgifter till föreningen.

I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström,
renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.

Gusten 2011-10-14 18:24

Årsavgift kan beräknas med hänsyn till värmekostnad efter förbrukning
 
Det verkar inte finnas stöd i stadgarna för att ta ut en särskild "värmeavgift" vid sidan av årsavgiften.
Däremot kan själva årsavgiften beräknas med hänsyn till värmekostnad efter förbrukning.
Antagligen var det efter att ha upptäckt detta som man slutade att redovisa en separata "värmeavgifter" i årsredovisningen.
Istället är antagligen själva årsavgiften numera högre i dessa fall.

RättvisFörening 2011-10-14 19:42

Konstruktionen av avgifter är mot stadgarna
 
Mig veterligen har ingen justering av avgifterna gjorts med avseende på värmeavgifterna. Det hade nog framkommit i så fall. I vilket fall som helst så hade nog styrelsen upplyst mig om det när jag nu ligger på dem. Styrelsen vägrar prata om saken, även när det tagits upp på tidigare stämmor.

Kan det vara så illa att konstruktionen av avgifter är mot stadgarna och att det är detta man försöker dölja? I så fall är hela föreningen regelvidrig eftersom bostadsrättsföreningen tillhandahåller värme bara för en del. Även tvättstuga får bara en del. Är det därför vår HSB-förening också blivit så tysta? De är de som konstruerat bostadsrättsföreningen. Är det en regelvidrig konstruktion från början?

Gusten 2011-10-14 22:46

Värmeavgifter
 
Tar man idag fortfarande ut några värmeavgifter?
Enligt årsredovisningarna verkar det som man inte längre tar ut några särskilda värmeavgifter.

RättvisFörening 2011-10-15 12:52

Prioriterar egna behov
 
Styrelsen vägrar svara på något om värmeavgifter, så de kan ju vara så att de är borttagna också. Jag vet inte, det redovisas ju inte.

När jag meddelade styrelsens ordförande att jag tycker det ska väljas en ordförande för kommande stämma utanför styrelsen så blev det fart. Först då fick jag en reaktion. Alla andra mina mail är obesvarade. Demokrati och öppenhet är tydligen inte så viktigt, men de egna behoven av att styra som man vill är viktiga.

Gusten 2011-10-15 17:50

Någon utanför styrelsen som stämmoordförande
 
Om jag minns rätt så ansåg SBC att det kan vara lämpligt att välja någon utanför styrelsen som stämmoordförande, gärna någon som inte själv är så inblandad i debatten. Det gäller bara att få stämman att välja någon utanför styrelsen som stämmoordförande.

De motioner du föreslår är bra, inte minst för att du då får upp värmeavgifterna som ett ärende på stämman.
Motionerna ska också bifogas med kallelsen till stämman.

Om det är så att föreningen slutat att ta ut värmeavgifter så lär du väl kunna tvinga styrelsen att berätta detta när ärendet kommer upp.
Och även pressa dem på vad som hänt med årsavgifterna, om det eventuellt är så att värmeavgifter inte längre tas ut.

RättvisFörening 2011-11-24 20:37

Motionen avslogs
 
Min motion att belysa värmeavgifterna i förhållande till kostnaderna avslogs vid vår föreningsstämma.

Vår ordförande uttalade på stämman sin mening att det var för mycket arbete för styrelsen att försöka upprätthålla ekonomisk rättvisa i bostadsrättsföreningen.

Vad säger ni om de orden? Till och med HSB Göteborgs finanschef Dan Hillskär sa till mig idag att det är styrelsen skyldighet att arbeta med frågor som detta utan att medlemmarna ska behöva påpeka det.

Att motionen röstades ner är naturligt eftersom de som tjänar på orättvisan är i majoritet.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:45.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare