Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   sänkningen av fastighetsskatten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4980)

stephan 2008-11-02 21:34

sänkningen av fastighetsskatten
 
Hittar inte ämnet som diskuterades flitigt under några månader förra året i forumet, därav nystart i ämnet.

Resultat av sänkning av fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar.
De flesta styrelser räknar väl bara in denna sänkning som ett + hur styrelsen sköter sin föreningsförvaltning?
Några som sett information från styrelser om hur fastighetsskatten påverkar föreningens ekonomi?


Läser en årsredovisning i en bostadsrättsförening i Solna.
" Styrelsen har beslutat att föra vidare hela skattesänkningen till medlemmarna, vilket innebär att vi under nästa år (2008) sänker föreningsvgiften med 10%.

Avgiftssänkningen minskar föreningens intäkter med 400 000kr per år."

Bra gjort.

totiki 2008-11-02 21:55

Ja det vore illa ifall styrelsen hade hållit inne dessa pengar. Brottsligt. Och det var väl Regeringens beslut och inte styrelsens. Roligt med såna som försöker sola sig i skuggan av Regeringen. Pekar lite på vilka de jämför sig med, tycker jag.

Istället är det de som måste flytta till större och dyrare boende som får betala, som barnfamiljer t ex. 2 miljarder ungefär hälften, av fastighetsskattereformen betalar dessa genom "Reavinstuppskovsbeskattningen". Dom kommer ju inte undan, behöver förskolor och skolor, barnavårdscentraler o s v en säker inkomstkälla i sammanhanget. Den som är utan barn kan ju alltid flytta till mindre eller varför inte utomlands.

Francois 2008-11-02 23:04

Ingen solar sig på nåt
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av totiki (Inlägg 7069)
Ja det vore illa ifall styrelsen hade hållit inne dessa pengar. Brottsligt. Och det var väl Regeringens beslut och inte styrelsens. Roligt med såna som försöker sola sig i skuggan av Regeringen. Pekar lite på vilka de jämför sig med, tycker jag.

Totiki, vad är det för mening att skriva det du skriver. I alla föreningar finns utgifter av olika sorter. Vissa går upp, andra ner. De nyfikna medlemmar se detta i årsredovisningen. I vissa föreningen är sänkningen av skatt så liten ( i jämförelse på alla utgifter föreningen har), att det är knappt värt att nämna det. I andra (kanske föreningar utan lån) har det en större effekt.

Jag förstår inte vad du syftar att styrelsen skulle vara brottslig att hålla dessa pengar inne. Konstigt att säga så om en sänkt avgift.

I min förening har vi informerat medlemmarna om att skatten sänktes med nästan 50%. Med just denna sänkning av skatt medför ingen sänkning av avgiften i vår förening, eftersom våra räntekostnader har också ökat.

Admin 2008-11-03 05:49

Allt om fastighetsskatten
 
Att det inte gick att hita foruminläggen om fastighetsskatten är inte så konstigt eftersom detta forum skapades i början av 2008, och det vi skrev om fastighetsskatten var i föregångaren till detta forum. Men här kommer länkar till några av dessa inlägg;

Tycker att det är rätt som alliansen gjort med fastighetsskatten

Rotavdrag

Hur ska den nya fastighetsskatten tas ut?

Fastighetsskatten kommer troligen att betalas av föreningen

Fastighetsskatt, hur mycket tjänar föreningen?

En fördel med nya fastighetsskattesystemet

Fastighetsskatt för brf:ar

Alla effekter av slopad fastighetsskatt
78 procent tror att fastighetsägare kommer att investera i energibesparingar om det leder till att man betalar lägre fastighetsskatt.

SBC - Cirka 250kr per månad i avgiftssänkning i snitt 22/5 2007

Riksbyggen om fastighetsskatten

Minskade kostnader pga att fastighetsskatten ersätts med en kommunal avgift

För flerbostadshus blir den kommunala fastighetsavgiften 1 200 kronor per bostadslägenhet men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. 19/9 2007

Regeringens löfte om att avskaffa fastighetsskatten har inte hållits.

Varför har inga styrelser informerat sina medlemmar om fastighetsskattens inverkan?

Fastighetsskatt sänkning med 50 % från 160 000 till 80 000 kr (skatten blir 1200 kr per lägenhet)


Kasta bort pengar

Klimatskatt på boende

HSB, Riksbyggen och Naturskyddsföreningen har lagt ett förslag om att växla fastighetsskatten till en miljöskatt på bostäder 2008-07-07

Fastighetsskatt/energibesparningar

Inkomstskatt på brf trots vallöfte 2007-01-29


Lagen om statlig fastighetsskattOch så här skriver HSB Stockholm om fastighetsskatten;

Fastighetsskatt ersätts av avgift

Regeringens besked om att fastighetsskatten slopas nästa år gynnar det stora flertalet av bostadsrättsföreningar med medlemskap i HSB Stockholm.
Fastighetsskatten/kommunala avgiften för HSB Stockholms medlemsföreningar mer än halveras, från ca 127 miljoner kr till ca 56 mnkr. Det motsvarar drygt 1 100 kr/lgh.

Vi har räknat på tre exempel:

Ex 1 brf i Solna, 737 lgh, 1926
2006: Skatt 6 244 000 kr
2007: Skatt, budget 2 006 000 kr
2008: Skatt, prognos 663 000 kr
Minskning 2006-2008 5 581 000 kr
Minskning/lgh 7 572 kr
Minskning/lgh/månad 631 kr
Effekt fastighetsskatt/lgh 1 863 kr

Ex 2 brf i Bromma, 64 lgh, 1996
2006: Skatt (50%) 95 500 kr
2007: Skatt, budget 153 000 kr
2008: Skatt, prognos 57 000 kr
Minskning 2006-2008 38 500 kr
Minskning/lgh 601 kr
Minskning/lgh/månad 50 kr
Effekt fastighetsskatt/lgh 1 500 kr

Ex 3 brf i Täby, 176 lgh, 1989
2006: Skatt (50%) 463 000 kr
2007: Skatt, budget 413 000 kr
2008: Skatt, prognos 158 000 kr
Minskning 2006-2008 305 000 kr
Minskning/lgh 1 733 kr
Minskning/lgh/månad 144 kr
Effekt fastighetsskatt/lgh 1 448 kr

I dessa beräkningar har vi inte tagit hänsyn till skatten på lokaler, som lämnas oförändrad. Detta påverkar föreningarna i olika hög utsträckning beroende på andelen lokalyta.

Reavinstskatt bostadsrätt

Det återstår att analysera hur den höjda reavinstskatten kommer att påverka den totala boendebeskattningen. När bostadsrättslägenheten säljs utan uppskov, eller när uppskovet löses upp, ökar beskattningen med 50 procent från 20 procent av vinsten till 30 procent. Detta gäller även tidigare beviljade uppskov med reavinstskatten.

Det är bra att den nya kommunala avgiften fastställs till 900 kr per lägenhet och begränsas till högst 0,4 procent av taxeringsvärdena. Det är en enkel och tydlig princip till skillnad från dagens fastighetsskatt som saknar en högsta gräns och som kan bli hur hög som helst. Vilka effekterna blir på bostadsmarknaden är inte helt lätt att bedöma. Å ena sidan blir det billigare att bo i bostadsrätt genom lägre löpande kostnad för skatt/avgift. Det skulle tala för stigande bostadsrättspriser. Å andra sidan blir det dyrare att sälja med vinst. När vinsten realiseras kommer en ökad kostnad i form av högre reavinstskatt. Det kan också tänkas att den som inte räknat med att begära uppskov vid en försäljning av småhuset eller bostadsrätten, nu skyndar sig på att sälja innan reavinstskatten höjs. Om så sker i större omfattning kommer utbudet av bostadsrätter att öka och priserna sannolikt pressas nedåt under resten av året.

Det är viktigt att understryka att även om dagens förslag ska uppfattas som positivt för de flesta bostadsrättshavare så återstår fortfarande ett viktigt krav för att beskattningssystemet ska anses vara neutralt mellan upplåtelseformerna, full avdragsrätt för räntorna även i bostadsrättsföreningen.

Hur det blir med nyproducerade bostadsrättsföreningar som ännu inte börjat betala fastighetsskatt är en av de stora frågorna som återstår för regeringen att svara på

totiki 2008-11-03 07:58

Ja, Francois det kan ske lät hårt. Men jag menar att det är självklart att sänkningen skall slå igenom. Ifall man får höjda kostnader av andra orsaker är det en annan fråga. Då får man förklara vad det beror på.

Hos oss åkte vi på en ökning p g a. skattereformen istället. Men det framgick nog av mitt inlägg. Och det berodde på skattereformen. Inte på andra ökade kostnader.

stephan 2008-11-03 08:50

fastighetsskatten
 
I mitt exempel här ovan där medlemmarna fick 10% minskad månadsavgift hade föreningen lån på 330 000 per lägenhet.
Ett normalfall för en bostadsrätt byggd 1965-1975?

Detta visar att sänkningen hade stor inverkan på föreningens ekonomi.
Det är bra att din styrelse informerar era boende om en sån här sak, tyvärr tror jag din styrelse hör till undantagen Francois.
Du skriver vidare att "nyfikna medlemmar" kan se fatighetsskattens "följder" i i årsredovisningen.

Den inställningen tycker jag däremot liknar de flesta styrelsers inställning.

Måste man vara "nyfiken medlem" i bostadsrättsförening för att 1,5 år efter sänkning av fastighetsskatten kunna utläsa vilken effekt det fick?

Hur ofta har avgifter sänkts?

Borde inte de flesta styrelser gå ut med information liknande:

PÅ GRUND AV DEN SÄNKTA FASTIGHETSSKATTEN BEHÖVER FÖRENING INTE HÖJA AVGIFTERNA MED 5% detta år ??????????????????

Att inte informera medlemmarna om denna otroligt sällsynta, påverkande ekonomiska situation för föreningarna är att dölja.

stephan 2009-03-16 12:35

Hur gick det sen?
 
När fastighetsskatten gjordes om skrevs det mycket om detta. SBC var den organisation av "drakarna" som skrev mest.

Idag är det knäpptyst om den sänkning som gjordes.
Jag har funnit 3 föreningar på alla hemsidor jag besökt som nämner något om detta.

Dessa 3 sänkte sin avgift med mellan 4-9%. Snyggt och ärligt mot medlemmarna i föreningen.

I alla andra fall, är det väl som vanligt. Styrelserna är mycket snabba att skriva när det händer något åt "andra hållet", höjda elkostnader, räntehöjningar etc och hur det påverkar föreningens ekonomi.

Men i detta fall verkar det som de flesta bara tar till sig krediten, och slår sig för bröstet och kan redovisa högre årsvinst, eller mindre årsförlust?

Och HSB, Riksbyggen och SBC, står ju aldrig på medlemmarnas sida gentemot styrelserna.

I så fall kunde man gå ut med information till sina medlemsföreningars styrelser att de bör visa konsekvenserna av fastighetsskatten till medlemmarna.

Och revisorerna bara ler....

Mackis 2009-03-16 13:13

Information skadar aldrig, hellre mer än mindre.

Sedan kan man alltid diskutera om det är en sänkning av avgiften som är bäst.
Jag tycker alltför många föreningar amorterar för lite på lånen detta skapar en räntekänslighet då räntorna stiger.

Jag ser hellre att föreningen har en stabil ekonomi och utan alltför många svängningar i avgifterna som kan skapa osäkerhet bland de som vill köpa en lägenhet i området.

Hur ser ni andra på detta?

clabbe 2009-03-16 14:35

Fastighetsskatten är en kostnad bland alla andra i en bostadsrättsförening. en del kostnader kan man inte styra över så mycket (marknadsräntor, skatter), andra kan man styra över mer.
Beror en kraftigt förbättrad ekonomi just på sänkt skatt är det kanske intressant att peka speciellt på denna kostnadspost i redovisningen men till exempel i vår förening betyder ändrade priser för energi och ändrade räntor mycket mer än ändrad skatt. Vi har därför ingen speciell anledning att tala om just vad skatteförändringen har för effekt.
För den medlem som är intresserad är det självklart ingen hemlighet, skatten som alla andra kostnader står ju svart på vitt i årsredovisningen och det är lätt att se skillnad mot tidigare år. Men att öronmärka skattesänkningen till att sänka avgiften är inte motiverat.

totiki 2009-03-17 11:06

Det är ingen skatt utan en avgift numera.

Frågan gäller egentligen vad den nyordningen innebär? Är det en kostnad för att bo i lägenhet? Eller en kostnad för att äga en fastighet?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:45.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare