Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Tolkning av stadgar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=31153)

Cor 2019-01-10 13:02

Tolkning av stadgar
 
Jag har hamnat i diskussion med min styrelse om hur våra stadgar ska tolkas. Skulle behöva hjälp med lite vägledning om hur jag bör gå vidare med frågan.

Bakgrunden är att köket ska flyttas, vilket kräver att ledningarna för vatten och avlopp flyttas cirka två meter. Är fullt införstådd i att det krävs godkännande av styrelsen för denna åtgärd, vi har dock en bestämmelse i stadgarna som anger att vissa åtgärder även måste besiktigas.

I stadgarna står följande:

”I det fall en bostadsrättshavare fått styrelsens tillstånd att i sin lägenhet göra ingrepp i det som ansvaras för av föreningen, skall en besiktning av dessa ingrepp alltid genomföras för att kontrollera att ingreppen är genomförda på ett fackmannamässigt sätt. Besiktning skall omfatta det som är föreningens ansvar att förvalta. Besiktningen ska utföras av behörig besiktningsman. Styrelsen väljer besiktningsman. Kostnader för besiktning betalas av bostadrättshavaren.”

För att tolka vad som föreningen har att ansvar för tänker jag vidare att man får utgå från stadgarna där det står:

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.
Föreningen svarar för husets skick i övrigt.”

”Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens
• Inredning och utrustning – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning; i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast från och med lägenhetens undercentral (proppskåp).”

Jag tolkar det baserat på detta att endast eventuella ingrepp i stamledningar kan bli relevanta för besiktning och givet att inget ingrepp i stammen görs så tänker jag att det inte blir relevant i mitt fall. Styrelsen påstår dock att föreningen ansvarar för alla vatten- och avloppsledningar i fastigheten och att mitt ansvar för rören endast gäller tillsynsansvar, de menar därför att en besiktning måste göras. Kan den tolkningen stämma eller hur bör man se på det här? :12:

Harald 2019-01-10 17:36

Stadgeskrivningen är mycket bra!

Skrivningarna du hänvisar till är delvis motstridiga men då får man titta på syftet - varför de har tillkommit.

Att "Föreningen ansvarar endast för stamledningar" syftar till att hålla nere de gemensamma kostnaderna samt underlätta godkännande för de medlemmar som vill ändra inom bostadsrätten. Med skrivningen kan man säkerställa att inga ombyggnader riskerar att öka framtida gemensamma underhållskostnader för kollektivet - te x genom att en medlem lagt köket 10 meter längre från stammen än ursprungligt.

Sedan till skrivningen om besiktning. Den tar avstamp i följderna av en ev. vattenskada. Grundregeln där gör nämligen nämligen att föreningen (= alla medlemmar) riskerar att få bekosta utredning, utrivning och uttorkning - alldeles oavsett hur resten av varje specifik skada sedan regleras. Därför behöver föreningen - särskilt om den skall kunna vara väldigt tillåtande för olika ombyggnader - säkerställa att risken för vattenskada hålls nere. Detta kan man göra på i princip två sätt:
1) En del föreningar kräver att alla dessa jobb skall utföras av en specifik entreprenör som föreningen har avtal med.
2) Eller så kan föreningen låta besikta arbetet.

I ditt fall har de valt besiktning, vilket är ett bättre alternativ för dig än nr 1 ovan, då du får större frihet att lägga hela ditt jobb på samma entreprenör te x. Eller för all de även att utföra arbetet själv.

Så kriga inte om detta. bakgrunden är bra och gagnar i förlängning dig med i och med att man troligen håller nere antalet vattenskador i förenigen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:37.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare