Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Revisorns roll när styrelsen inte sköter sig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=30574)

brf_titanic 2018-11-02 18:28

Revisorns roll när styrelsen inte sköter sig?
 
Hej!
Vad är revisorns roll när styrelsen har kapat och drivit föreningen in i en ekonomisk kris?

Revisorn ska ju inte lämna ut information till utomstående om det kan skada föreningen. Men när det är styrelsen som skadar föreningen...? Ska/kan revisorn lämna ut uppgifter till medlemmarna om föreningens ekonomiska status om styrelsen gravt missköter föreningen?

I min minimala förening sitter 3 av 4 medlemmar i styrelsen. Styrelsen har gjort av med stora summor pengar och detta har nu lett till att föreningen är i så stor och akut ekonomisk kris att medlemmarna tvingas till att göra stora kapitaltillskott. Styrelsen har kallat till extra föreningsstämma för att driva igenom kapitaltillskottet (3 mot 1) men vägrar lämna några som helst upplysningar om bakgrunden till detta till den enda medlemmen som inte sitter i styrelsen.
Medlemmen har bett om underlag inför stämman men får inga svar.

Ska/kan revisorn ge medlemmarna svar om styrelsen inte gör det? Är medlemmarna klassade som "utomstående" i en sån här situation? Ska upplysningar till medlemmarna ang ekonomin i en akut situation ses som något som kan skada föreningen?

Är det rimligt att styrelsen begär kapitaltillskott utan att motivera eller lämna underlag om föreningens ekonomi?

brf_titanic 2018-11-02 18:53

"Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete."

"Revisorerna är medlemmarnas kontrollorgan, inte konsulter åt styrelsen."

Samtidigt har revisorn tystnadsplikt och ska/kan inte lämna ut information till medlemmarna?

Harald 2018-11-02 19:32

Det går utmärkt bra att köra en förening i botten ekonomiskt med rena papper från revisorerna.

Deras kontroller är framförallt:

Att beslut är tagna på rätt sätt
Att beslutade åtgärder genomförs
Att allt redovisas korrekt
Att ledamöterna inte gynnar sig själva
Att inga oegentligheter har förekommit
Att kallelsetider hålls
samt lite fler liknande paragrafiga moment.

Som du säger, revisorn kontrollerar åt medlemmarna men bara ovanstående. Hur affärerna sköts är mera en uppgift för stämman så till vida att stämman tillsätter styrelsen. Är stämman missnöjd, så byts styrelsen ut. Vid kris går det bra att driva igenom en extra stämma.

Som du förstår så blir ovanstående rätt knepigt i en förening som består av 3+1. Konstruktionen har inget vettigt skydd för dig som hålls utanför så du riskerar att råka illa ut. Vilket du nu kanske har gjort.

Själv skulle jag aldrig sätta mig i en så liten förening utan inflytande, då det är förenat med mycket höga risker.

Det är en rätt allmän missuppfattning att revisorerna skulle vara en slags garant så att föreningen sköts vettigt - det är inte deras roll över huvud taget. Där är styrelsens ansvarig och stämman dess kontrollorgan.

brf_titanic 2018-11-02 21:41

Tack för ditt svar Harald!

Ok, då är det ingen ide att leta hjälp hos revisorn (som dessutom är anställd av styrelsen).

Att jag inte har något inflytande är inget jag har valt.

Försöker just nu "ta bort mig själv" (sälja) från den här situationen, men styrelsen verkar ha svårt att släppa mig och gör allt för att sabotera min försäljning.

Är fast på ett sjunkande skepp...

Borättexperten 2018-11-02 22:37

Några tips
 
Angående kapitaltillskott finns det en skyddsregel som säger att hyresnämnden måste godkänna ett sådant beslut. Till hyresnämnden kan du framföra dina invändningar. Bostadsrättslagen kap 9 § 16.1a.

Det du annars kan göra är att begära särskild granskning, dvs att Bolagsverket granskar föreningen. Men en sådan begäran måste framföras på en stämma där denna punkt är med. Du måste alltså begära ytterligare en extrastämma, för att kunna framföra denna begäran. Föreningslagen kap 9 och kap 6 §12 .

Allt detta kan dock ta tid, kanske ½-år sammanlagt, minst. Och kostar föreningen pengar. Men det är det kanske värt.

brf_titanic 2018-11-03 07:24

Tack för svar Borättsexperten!

Jag har begärt en särskild granskning och den har precis som du skriver tagit 1/2 år. Resultatet kommer presenteras om ca en månad.
Förhoppningsvis leder granskningen till en förändring långsiktigt men jag undrar om det finns något jag kan göra just nu för att stoppa styrelsens vårdslösa framfart eller måste jag vänta på att dom drivit allt så långt att det blir katastrof... och då vidta rättsliga åtgärder.
Finns det något/någon som kan skydda minoriteten och föreningen innan det gått för långt? Revisor har vad jag förstått inget mandat att skydda medlemmarna eller stoppa styrelsen under tiden vårdslösheten pågår...? Revisorn konstaterar bara i efterhand att styrelsen agerat fel?

0Xb 2018-11-30 21:29

Sensmoral (Off topic)
 
Små föreningar är något man INTE skall beblanda sig med och borde inte ens räknas som äkta.

Jag skulle vilja hävda att en äkta föreningen alltid skall vara större än det maximala antalet styrelseledamöter. Annars är de att betrakta som oäkta.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:35.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare