Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Tillbyggnad och höjd avgift i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213)

link 2008-05-08 14:06

Tillbyggnad och höjd avgift i brf?
 
För ett par år sedan inredde jag vinden i min bostadsrätt. Jag fixade alla papper med kommunen och fick klartecken av styrelsen att det var ok att inreda vinden. Nu ett par år senare har en medlem "hotat" med att ta upp denna tillbyggnad på årsstämman och få mitt andelstal ändrat och därmed höjd månadsavgift. Medlemmen säger att han har rätten på sin sida och hänvisar till bostadsrättslagen.

Är detta verkligen sant?

Skulle inte styrelsen ha informerat mig om detta när jag först sökte tillstånd?

Kan man verkligen komma ett par år senare och säga att nu ska du få höjd avgift?

Francois 2008-05-08 14:34

Inredning av vind som förråd utan ändring av andelstal
 
I vår förening har vi också tillåtit medlemmar inreda vinden (som förråd, inte för att bo i). Detta gäller bara medlemmar som har en vind ovanför sig, inte de andra.
Och vi har inte ändrat andelstalen i föreningen, vilket vi kanske borde ha gjort. Å andra sidan har andra medlemmar tagit i anspråk en lite större del av marken än de ska enligt den ursprungliga ritningen. Andra ställer "grejor" vid gaveln och på så sätt "ockuperar" mark. Det skulle bli svårt att ändra andelstalen hela tiden, men vi kanske borde göra det.

Din granne har tyvärr rätt, tycker jag. Din granne kan skriva en motion och få stämman att gå mot styrelsens beslut och få dig att betala mer i avgift. Han borde ändå skämmas, eftersom det förmodligen bara är avundsjuka som driver honom mot dig.

link 2008-05-08 15:12

Vilken majoritet för höjd avgift pga tillbyggnad?
 
Om medlemmen lämnar in en motion till stämman om höjd avgift för tillbygganden vilken majoritet krävs för att motionen ska gå igenom?

Admin 2008-05-08 15:17

Höjd avgift vid tillbyggnad?
 
Är det en sak jag lärt mig så är det att ingenting är säkert.

Ett exempel är musikern som blev av med sin elgitarr som han lämnade kvar i sin bil under några minuter när han hjälpte en kompis upp med hans instrument. Försäkringsbolaget vägrade betala med anledning av att det i försäkringsavtalet stod att han inte fick lämna kvar instrumentet i bilen. Klart och tydligt. Det fanns inget tvetydigt i formuleringen överhuvudtaget! Den slutliga domen blev att musikern fick rätt och han fick sin ersättning eftersom man inte ansåg att han inte lämnat kvar gitarren under tillräckligt lång stund för att det skulle räknas som om han lämnat kvar den.

För andelstalet (som styr lägenhetens förmögenhetsvärde) beaktas olika parametrar, t.ex. läget i huset, balkong, bruk av hiss, öppen spis, etc.
Andelstalet (i vilket lokaler/förråd normalt inte räknas in) ska styra avgifternas storlek bland annat genom fördelning av driftskostnaderna.

Då uppstår osökt frågan på vilket sätt driftskostnaderna för föreningen ökas bara för att bostadsrättshavaren inreder sin vind?

Sedan vet vi heller inte vilka papper som förekommit, vad som står i dem eller vad som undertecknats av vem. Det är alldeles för mycket svarta hål här, men jag skulle ändå vilja säga att link har rätt goda möjligheter att klara sig om han inte ger sig.


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning

Samma andelstal men olika avgifter - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter

Beräkna andelstal

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter

Utökad boendeyta - högre månadskostnad

Dubbla andelstal i brf - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf?

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal?

Avgift för altan på vind i brf - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal?

Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas?

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal

Sänka avgift / ändra andelstal?

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

Francois 2008-05-08 18:12

Förråd räknas in i andelstal i brf
 
Jag tror inte att det är så:
Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 1902)
Andelstalet (i vilket lokaler/förråd normalt inte räknas in) ska styra avgifternas storlek bland annat genom fördelning av driftskostnaderna.

Förråd kan visst vara med i andelstalen. I vår förening har varje lägenhet ett förråd. För vissa lägenheter är förrådet i lägenheten, för vissa andra finns det utanför i en hel "förrådslängä", och för ytterligare fler finns det på egen tomt. Mitt förråd (på min tomt), kan jag inte välja att lämna till föreningen för att någon annan ska ha användning för det, lika lite som jag skulle kunna göra det med mitt badrum.

Men i detta fall med vinden, ta en boende en del av den gemensamma ytan i föreningen. Vilket rent logiskt borde påverka andelstalen. Jag tycker inte att styrelsen gjorde fel när de godkände det, samtidigt som det inte är fel att låta stämman bestämma om detta.

I vår förening, där styrelsen (i vilken jag är ordförande) godkänner att de boende inreder vinden, argumenterar jag att det är bra att de boende gör det eftersom vi ibland har takläckage. Om vinden är oinredd, kan kostnaden för reparationen med läckaget blir väldigt hög, eftersom inget försäkringsbolag vill försäkra sådana skador. Om vinden är inredd, kan den boende upptäcka ett eventuell läckage väldigt tidigt (vilket hänt minst 2 gånger).

Admin 2008-05-08 18:12

Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar
 
Lycka till på stämman, och berätta gärna här hur det gick.

Det viktigaste av allt.
Kräv klara argument med direkta hänvisningar till lag och stadgar (att bara allmänt referera till bostadsrättslagen håller inte) för varför ditt andelstal ska höjas.
Förändring av andelstalet måste vara grundat i något regelverk, annars kan stämman inte ta ett beslut i denna fråga.

Tänk på att du kan spela in stämman om du vill säkra dokumentationen så att det inte förvanskas i protokoll (vilket tycks vara rätt vanligt).

Francois.
Det finns mig veterligen inget enhetligt regelverk för hur andelstalen ska beräknas (och definitivt inte i bostadsrättslagen, som medlemmen refererat till). Det finns bara en praxis, och det är säkert fullt möjligt att (för den bostadsrättsförening som så vill) räkna in förråd, även om jag tror att det inte är så vanligt förekommande. Det viktiga är att det görs på ett "rättvist" sätt. Om alla har ett liknande förråd (vilket väl oftast är fallet) så är det kanske meninglöst att räkna in detta.

Meningen med andelstal är ju för att få en rättvis fördelning av hur mycket man ska betala för föreningens gemensamma underhåll, och har inget med värdet på lägenheten att göra. Om man kan hitta ett skäl till varför en inredd vind ökar föreningens gemensamma kostnader så ska självklart andelstalet höjas. Jag säger bara att jag inte kan finna något sådant tydligt skäl i aktuellt fall.

Sedan tycker jag det är styrelsens ansvar att informera om vad som gäller. Och jag tycker inte en stämma ska ta ett beslut om något som måste finnas reglerat, och som man inte bara kan komma i efterskott med allmänna synpunkter på utan stöd i något regelverk. Det känns som att då är det rena vilda västern! Man måste kunna veta vad som gäller.

Francois 2008-05-08 19:43

Ytan viktig parameter vid beräkning av andelstal i brf
 
Jag förstår vad du menar Admin, men jag tror att ytan på lägenheten väger mycket i hur man räknar andelstalen. Om nu en lägenhet ökar sin yta med ett extra rum (där möjligtvis en person kan sova, vilket betyder att man omvandlat en 2:a till en 3:a eller 3:a till en 4:a). Då tycker jag att det finns anledning att ändra andelstalen. Du pratade om extra kostnader för bostadsrättsföreningen, och det är detta som det handlar om. En extra person medför extra vattenförbrukning, extra sopor, mm.
Om vinden inreds som förråd, där ingen kan bo, finns det kanske ingen stor anledning att ändra andelstalen.

Admin 2008-05-08 20:18

Vilka skäl finns det för ökning av andelstal?
 
Visst är det så att ytan brukar vara den tyngst vägande punkten vid beräkningen av andelstalen, men ytan är ju densamma om man inreder vinden. Jag menar, ytan förändras ju inte.

Att vinden inreds betyder inte nödvändigtvis att det bor fler där. Det finns de som bor 5 personer i en etta, och det finns de som lever ensamma i en 5:a. Jag vill nog ha lite tyngre skäl än så för att andelstalet ska öka pga av att vinden inreds. ;)

Francois 2008-05-08 20:39

Vind til bostadsrätt som ej är bebolig
 
Nu inser jag att vi har olika utgångspunkter i våra resonemang.

I vår förening är vindarna otillgängliga. För att komma in i dem behöver man klättra på taket och gå in genom en taklucka, eller så behöver man bygga ett hål i taket i våningen under och bygga en trappa. Och det är det som vi låter de som bor under en vind göra. I vår förening blir alltså obebott och oanvänd yta (som inte används men som tillhör föreningen) plötsligt tillgänglig till den som bor under, som förråd. Hans yta (men inte boyta) ökar dramatiskt.

Jag vet inte hur det ser ut hos "link" som ställde frågan.

link 2008-05-09 08:41

Inredning vind godkänd av styrelsen i bostadsrättsförening
 
När det gäller vilka papper som är påskrivna gäller följande:

• Ritningen är godkänd och på skriven av byggnadsnämnden i kommunen

• Ritningen är godkänd och påskriven av styrelsen i bostadsrättsföreningen.

• Det är protokollfört att styrelsen har godkänt min utbyggnad.

Som tidigare sagt var det aldrig tal på någon höjning av andelstalet och självklart har jag bekostat hela bygget själv.


När det gäller tillgänglighet till vinden gäller följande:
Vindsutrymmet når man genom att fälla ner en vindslucka i hallen och vecklar ut en trappa.

Jag har valt att sätta in en permanent spiraltrappa i stället för luckan i hallen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:41.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare