Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Ändra detaljpan - krävs stämmobeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=37424)

Lovesson 2020-04-18 16:16

Ändra detaljpan - krävs stämmobeslut?
 
Vår förening behöver ändra detaljplanen då vi har tagit ett stämmobeslut att medlemmarna på översta våningen ska få köpa loss vindarna och utöka ytan på sina befintliga lägenheter. Men vår nuvarande detaljplan tillåter ej att vinden inreds till boningsrum.
Delar av styrelsen anser att dom nu har befogenhet att ändra detaljplanen så att vi kan fullfölja vårt tidigare stämmobeslut men den andra delen av styrelsen anser att vi måste ha ännu ett stämmobeslut för att kunna ändra detaljplanen.
I vårar stadgar står inget om ändring av detaljplan. Det som står är att stämmobeslut behövs vid väsentlig ändring av föreningens fastighet.

Behövs det ytterligare ett stämmobeslut för att ändra detaljplanen eller räcker vårt stämmobeslut på att vi ska inreda vindarna som befogenhet för styrelsen att starta processen med kommunen?

Harald 2020-04-18 16:51

Hm. Det beror lite på hur ert första stämmobeslut ser ut.

Vid alla beslut och åtgärder som syftar till att föreningen avhändar sig gemensam egendom och säljer eller upplåter den till enskild så krävs förstås ett stämmobeslut. Men man behöver också hantera övriga konsekvenser av det beslutet, så som ägandeandelar och kostnader.

Normalt brukar man lägga alla kostnader för dylik förändring på den/de som köper/får yta upplåten. Kompensationen blir att de får ett högre ägande och övriga ett mindre. (Av totalen, allas sammanlagda ägande kan ju aldrig överstiga 100%, så om en medlem får utökad andel så måste en annan få mindre).

Vad gäller kostnaderna så skall alltså även planändringen bekostas av de som bygger upp. Det kan vara en kostnad som de inte kalkylerat med, så säkerställ att ni har vettiga avtal med dessa. Ni vill inte stå med kostnaden i föreningen samtidigt som alla byggare dragit sig ur...

Vill ni ändå att föreningen skall bekosta planändringen gemensamt, ja då måste den konsekvensen varit känd vid ert första stämmobeslut. Annars behövs ny stämma.

Alla stämmobeslut är inte giltiga. Bor skälv i en förening som har ett stämmobeslut på att inreda vindarna. Efter den stämman tittade någon upp på husen och insåg att det finns ju inga vindar... Ett stämmobeslut behöver alltså vara genomförbart samt att konsekvenserna (om det kan inverka menligt på annan medlem) vara kända vid tiden för beslutet. Annars faller stämmans beslut.

Gusten 2020-04-18 19:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av Lovesson (Inlägg 81270)
Delar av styrelsen anser att dom nu har befogenhet att ändra detaljplanen så att vi kan fullfölja vårt tidigare stämmobeslut men den andra delen av styrelsen anser att vi måste ha ännu ett stämmobeslut för att kunna ändra detaljplanen.
I vårar stadgar står inget om ändring av detaljplan. Det som står är att stämmobeslut behövs vid väsentlig ändring av föreningens fastighet.

Behövs det ytterligare ett stämmobeslut för att ändra detaljplanen eller räcker vårt stämmobeslut på att vi ska inreda vindarna som befogenhet för styrelsen att starta processen med kommunen?

Detaljplan är väl egentligen ett begrepp som används i Plan-och bygglagen i samband med att ett område ska bebyggas med ny bebyggelse.
Så det finns ingen detaljplan i föreningen som behöver ändras.
Men det kan nog bli rätt komplicerat ändå med ansökan om bygglov för utökning av
bostadsytan för berörda lägenheter, och ändringar i lägenhetsförteckningar och upplåtelseavtal.

merbzt 2020-04-18 21:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av Lovesson (Inlägg 81270)
Vår förening behöver ändra detaljplanen då vi har tagit ett stämmobeslut att medlemmarna på översta våningen ska få köpa loss vindarna och utöka ytan på sina befintliga lägenheter. Men vår nuvarande detaljplan tillåter ej att vinden inreds till boningsrum.
Delar av styrelsen anser att dom nu har befogenhet att ändra detaljplanen så att vi kan fullfölja vårt tidigare stämmobeslut men den andra delen av styrelsen anser att vi måste ha ännu ett stämmobeslut för att kunna ändra detaljplanen.
I vårar stadgar står inget om ändring av detaljplan. Det som står är att stämmobeslut behövs vid väsentlig ändring av föreningens fastighet.

Behövs det ytterligare ett stämmobeslut för att ändra detaljplanen eller räcker vårt stämmobeslut på att vi ska inreda vindarna som befogenhet för styrelsen att starta processen med kommunen?

Troligtvis så skulle en rättslig prövning av detta ge styrelsen befogenhet att gå vidare utan att man frågar föreningsstämman ytterligare en gång. En ansvarsfull styrelse skulle dock analysera processen i sin helhet för att se var kostnader/mervärden uppstår och vilka som således borde betala för detta. Om stämmobeslutet ej matchar detta så bör man fråga stämman igen. Styrelsen bör ej ta kontroversiella beslut i onödan.

Iaf om man ska gå in på lite praktik så är kostnaden för planbesked ca 20kkr. Planbeskedet säger om man kan genomföra planändringen och förmodligen ungefärligt pris för detaljplansändringen. 20kkr i kostnad anser jag är rimligt att styrelsen beslutar om. Beroende på om kostnaden för planändringen är signifikant eller ej så tar man det vidare till stämman.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:04.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare