Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Det lackar mot val... vad vill du förbättra i bostadsrätten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21622)

Admin 2014-07-04 10:40

Det lackar mot val... vad vill du förbättra i bostadsrätten?
 
Riksdagsvalet i Sverige 2014 planeras äga rum söndagen den 14 september 2014 (tidigarelagt jämfört med hur det fungerat i tidigare val).
Inför stundande val kan det vara lämpligt att sammanställa 10 frågor att ställa till de olika partierna såväl som till enskilda kandidater (frågorna kan ställas enskilt av alla till alla och/eller som gemensamt frågedokument från oss i Forum för alla i bostadsrätt).

Dessa frågor ska också framställas som något bostadsrättshavarna önskar att politikerna ska driva (t ex genom motioner) i det fall de väljs in.

Jag ser att prioritering bör läggas på juridiska frågor till politikerna, men frågorna kan röra allt som är viktigt för bostadsrättshavare.T.ex. skulle jag önska en fullständig av revidering av bostadsrättslagen, utöver de förslag som redan tagits fram;

Revidering av bostadsrättslagen och föreningslagen.
Jag har tillskrivit regeringen med fråga om varför det efter fyra år fortfarande inte hänt något avseende förslagen på ändringar i föreningslagen och bostadsrättslagen (förutom att vissa utvalda delar av förslagen införts). Ännu ingen respons på min fråga om detta.
Dock är ändring av bostadsrättslagen en alltför allmänt hållen fråga. Vad som behövs är konkreta frågor med konkreta problem och konkreta förslag på förbättringar
.

Ett konkret förslag är att det ska lagstiftas att stämman kan besluta om att styrelseprotokoll ska vara offentliga för delägarna i föreningen, för att på detta sätt få bort alla lösa spekulationer utan någon som helst grund från Bolagsverket och andra att detta inte skulle ligga inom föreningsstämmans rätt. T.ex. med följande formulering;
Föreningsstämman kan besluta om öppna styrelseprotokoll, vilket innebär att alla medlemmar i föreningen har rätt att ta del av styrelsens protokoll så snart dessa justerats, men med rätt för styrelsen att censurera de delar av protokollen som enligt gällande lag ej anses kunna spridas till medlemmarna i föreningen.

Tacksam för förslag på konkreta formuleringar av lämpliga frågor med belysning av olika problem med boendet i bostadsrätt.


Frågor till politikerna om bostadsrätten

Om jag får ihop 10 tunga frågor att ställa till partierna/politikerna så kommer jag att skicka dessa till varje parti (och kanske till lokala politiker) att besvara och sedan redovisa svaren här i forumet.

Silvas fråga nedan om flyttskatten (även om det inte är en bostadsrättsspecifik fråga) är t.ex. en bra fråga att ställa till partierna, hur de ser på detta.

Tricket här blir att ställa frågorna på ett sådant sätt att det blir så svårt som möjligt att glida undan med retorik och standardiserade politikersvar. Speciellt nu när man analyserat misstagen från föregående val och kommit fram till att politikerna var för tydliga i sina svar, och att man därför måste ge om möjligt ännu luddigare svar till väljarna inför kommande val.

Men jag är rätt bra på att formulera frågor så att det blir tydligt om man glider undan, så får jag bara förslag på viktiga och grundläggande frågor om bostadsrätten att ställa så kan jag formulera dem på bästa sätt
.


Se även;
Unik undersökning bland politikerna i bostadsrättsfråga

Silva 2014-07-04 11:50

1. Ändra lagstiftningen så att även gamla BRF kan omvandlas till ägarlägenheter.

2. Förenkla lagstiftningen för BRF så att det bli en lag.

3. Vad tycker denne om flyttskatt och varför sambeskattar man vid försäljningen och får dela på maximala uppskovet 145.000 kr? Tycker inte denne att det försvårar för de som behöver flytta för arbetets skull, flytta ihop, vid separation, sjukdom etc.

4. Tycker inte denne att flyttskatt bromsar rörligheten på bostadsmarknaden?

5. Tycker inte denne att BRF stämman skall kunna besluta att styrelseprotokoll ska vara offentliga för medlemmarna?

Frågorna har jag redan ställt via mejl till bostadsministern och till flera moderater. Vid EU-valet ställde jag dessa frågor till flera politiker vid valstugorna för Moderaterna, Centern, Folkpartiet, KD och Sossarna. I höst kommer jag att stå vid valstugorna igen och ställa samma frågor.

clabbe 2014-07-04 18:43

Citat:

Ursprungligen skrivet av Silva (Inlägg 53121)
1. Ändra lagstiftningen så att även gamla BRF kan omvandlas till ägarlägenheter.

2. Förenkla lagstiftningen för BRF så att det bli en lag.

1. Bra förslag. Knäckfrågan är nog hur bankerna ställer sig till bytet av säkerhet.

Pannrummet 2014-07-08 11:45

Ingen nöt är för svår att knäcka
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 53131)
1. Bra förslag. Knäckfrågan är nog hur bankerna ställer sig till bytet av säkerhet.

Att Riksbanken är en myndighet under riksdagen är nog allmänt känt men att bankerna har indirekt inflytande på riksdagen
kände jag inte till.
Det enda bankerna tänker på är tjäna pengar. Har svårt att tro att denna säkerhetsfråga skulle vara en svår nöt att knäcka för bankerna.
Ägarlägenheter är en vedertagen erkänt boendeform utanför Sveriges lagstiftande gränser.

Mirre11 2014-07-08 18:17

Straffsanktion om stämmoprotokoll inte delas ut inom 3 veckor. Ska anslås på anslagstavla eller delas ut till alla boende. Stämmoprotokoll får inte skötas av styrelsemedlem, p.g.a jäv.
(En del föreningar väntar mer än tre månader med att lämna ut stämmoprotokoll för att förhindra medlem att väcka talan.)

Väcker medlemmarna talan mot styrelsen ska det betalas från den gemensamma kassan! Minoritetsskyddet måste förbättras för att kunna förankras rätt.

Offentliga styrelseprotokoll med utdrag, stämman vågar sällan föra sin egen talan, då stämmoordförande ofta avbryter en. Tycker inte att detta ska vara stämmofråga. Den som inte vill ha ett utdrag behöver inte läsa styrelseprotokoll.

Straffsanktion om årsredovisning inte lämnas ut innan stämman.
(Miljonbelopp som hanteras av grannar, är dem pålitliga, få möjlighet att granska årsredovisningen är en självklarhet.)

Lagstadga sluten omröstning om önskemål finns från medlem.
(Motarbeta missvisande resultat och lyfta fram varje medlems egentliga åsikt.)

Korsdraget 2014-07-09 00:21

Förändra i BRL?
 
Sätt ett tak på max 200 lgh.
Sätt tak på antalet ettor, max 30%.
Styrelser ska ha professionell bakgrund.
Ta bort tvångsanslutningen till HSB

BRL är förlegat. Ta bort hela lagen och ersätt den med typ "aktiebolag".:4:

Dia 2014-07-10 16:37

Att inte bli beviljad ansvarsfrihet ska straffläggas med att inte bli omvald under minst tre års tid för den styrelsemedlemmen/styrelsemedlemmar.

Medlem har rätt att veta om det finns reservationer inom styrelsen i beslut som fattas, kan vara avgörande vid omval av styrelse.

Admin 2014-07-12 13:03

Frågor efterlyses
 
Tack för alla synpunkter, men vad jag efterlyste var mer i stil med konkreta frågor till politikerna, i ett led att avgöra om det är personer du vill rösta in.

Sedan kan frågorna gärna vara ledande, i stil med;
Som det fungerar idag är det valfritt för styrelsen om de vill avslöja vilka beslut styrelsen tagit på styrelsemöten om föreningens verksamhet. Det är en oacceptabel situation att delägarna inte har en lagstadgad rättighet att ta del av de styrelseprotokoll som visar vilka beslut som tas i föreningen. Om du väljs in, kommer du då att aktivt arbeta för att förbättra situationen i detta avseende, och verka för att öppenhet lagfästs och att bostadsrättshavarnas situation därmed förbättras?

Vissa frågor kan vara formulerade till enskilda politiker, andra frågor kan vara formulerade riktade till respektive parti.

Mumien 2014-07-16 16:21

Maktmissbruk
 
Anser detta en ytterst viktig fråga;

Det är på tiden att något händer som förhindrar grisstyrelser, med eller utan HSB bakom sig, att ta sig friheter att slösa bort medlemmarnas pengar. Med majoritetens stöd i brf bedrivs även översitteri och maktmissbruk. Även om grisstyrelser är "förtroendevalda" har de ingen laglig rätt att behandla vissa medlemmar med orättvisor, förtryck, förnedring och t o m förföljelser samt allt annat som förekommer för de medlemmar som vågar yttra stadge/lagöverträdelser och felaktigheter överhuvudtaget i en del brf:ar.

Admin 2014-07-16 16:28

Håller förvisso med, men det blir inte lätt att formulera om detta som en fråga till politikerna. ;)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:12.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare