Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ingen andel i brf - Hur få rätt avgift? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14786)

Gusten 2011-07-18 08:47

Avgiftsfördelning enligt andelstal, stadgar måste ändras om ny fördelning av avgift
 
I så fall får föreningen se till att stadgarna ändras så att de får den avgiftsfördelning de vill ha.

Det krävs två stämmor med 3/4-majoritet på 2:a stämman för sådan stadgeändring, och det kan de få igenom om övriga fyra röstar för stadgeändring.

Så länge stadgarna inte är ändrade gäller den nuvarande avgiftsfördelning efter andelstal, dvs insatserna i detta fall.

Att badrumsgolvet lutar åt fel håll får väl betraktas som ett byggfel men det är kanske för sent att få detta åtgärdat på någon garanti?

PeaceOfCake 2011-07-18 19:35

Lämna tillbaka bostadsrätt
 
Det spelar ingen roll. De är 4/5 delar, alltså 80%, och de kan ju hålla 2 stämmor dagen efter varandra i så fall.
Jag kan inte vinna det här.

Vilka regler gäller om man inte kan sälja en bostadsrätt? Kan man lämna tillbaka den? Hur funkar det? Uppsägningstid?

tette 2011-07-18 21:14

Utträde ur föreningen enkelt?
 
Bostadsrättslagen i klarspråk vad som gäller vid utträde ur föreningen?

Utträde ur föreningen m.m.
11 § En medlem som inte har någon bostadsrätt i föreningen kan utträda ur föreningen och får av orsak som anges i stadgarna uteslutas ur denna.
En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem. Detta gäller inte om bostadsrätten upphört på grund av att det hus i vilket lägenheten finns har övergått till en ny ägare.


12 § Om föreningen vägrar att upplåta bostadsrätt till någon som avses i 8 eller 9 § och som antagits som medlem i föreningen eller antar inte en sådan medlem ett erbjudande från föreningen om att få lägenheten upplåten med bostadsrätt, skall han anses ha utträtt ur föreningen. Detta gäller dock inte om
1. han inom sex månader från beslutet eller erbjudandet har hänskjutit frågan om upplåtelse till hyresnämnden enligt 4 kap. 6 § andra stycket, eller
2. styrelsen medgett att han får stå kvar i föreningen.

Medlemmen skall också anses ha utträtt ur föreningen när ett beslut har vunnit laga kraft som innebär avslag på hans begäran om upplåtelse av bostadsrätt.


13 § Har föreningen antagit en hyresgäst som avses i 8 § som medlem i föreningen men upphör denne att vara hyresgäst innan någon bostadsrätt upplåtits till honom, skall medlemmen anses ha utträtt ur föreningen den dag hyresförhållandet upphör. Dessa bestämmelser gäller dock inte, om föreningens styrelse medgett att medlemmen får stå kvar i föreningen.


14 § I stadgarna får föreskrivas att en anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och att handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.
Fråga om uteslutning prövas av föreningsstämman, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Gusten 2011-07-18 21:54

Skydd mot alltför orättvis avgiftsfördelning via likabehandlingsprincipen
 
Även om de kan ändra stadgarna så ger likabehandlingsprincipen ändå ett skydd mot en alltför orättvis avgiftsfördelning.
Kostnader för sophämtning, snöröjning och målning är inte normalt att fördela lika mellan stora och små lägenheter.
Likabehandlingsprincipen tillåter en högre avgift per kvm för små bostadsrätter. Svårt dock att säga hur mycket högre.

Kanske kan du få någon av de andra fyra med dig på en mer begränsad höjning för din lägenhet och på så sätt hindra att det blir 3/4-majoritet för en stadgeändring med alltför stor omfördelning.

kluringen 2011-07-18 22:06

Din enda chans är att förklara full krig!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av PeaceOfCake (Inlägg 29956)
Det spelar ju ingen roll. De är 4/5 delar, alltså 80%, och de kan ju hålla 2 stämmor dagen efter varandra i så fall.
Jag kan inte vinna det här.

Din situation är så hopplös att det inte kan vara hälsosamt för dig att bo kvar.

Dina grannar bryter mot lag och stadgar på så många punkter att det finns anledning att sätta föreningens hela verksamhet under lupp. Ansök om särskild granskning hos länsstyrelsen så att alla oegentligheter kommer fram.

Citat:

Ursprungligen skrivet av PeaceOfCake (Inlägg 29956)
Vilka regler gäller om man inte kan sälja en bostadsrätt? Kan man lämna tillbaka den? hur funkar det? Uppsägningstid?

Om det är dina grannars beteende som är orsak till att du inte kan sälja lägenheten tycker jag att du ska stämma föreningen. Det är rena stölden att skinna dig på stålar bara för att du är i minoritet.

PeaceOfCake 2011-07-19 22:10

Chefsjurist på SBC vill inte att avgiftsfördelning ska rättas upp
 
Jag tänkte att eftersom vi har så dålig ekonomi, nästan ingen handkassa och måste låna 500.000 kr för att renovera badrummen (det är mycket när den totala belåningen är 2 miljoner kr) och om jag då helt sonika säger: ni kan ta lägenheten, jag vill inte ha den. Då får de inte in någon avgift och då får de höja sina avgifter ännu mer. Det vore lite kul, även om jag förlorar min insats. Jag har sålt en annan lägenhet, som gav mig en vinst som är 5 ggr så stor som jag max kan förlora på den här, så jag kan ju helt klart vara kaxig.

De hävdar att chefsjuristen på SBC säger att vi inte ska röra i det här med andelar utan bara köra på. Det känns lite konstigt att han skulle säga så.

Jag förstod inte riktigt utdraget ur lagen? Kan jag lämna tillbaka lägenheten och slippa betala för den?

Det är intressant att jag ska betala mer än hälften. De tog upp många exempel. T ex: Ja när vi bytte lås, menar du då att du bara ska betala hälften så mycket som oss? Är det rättvist? Jag fick ett lås och ni två, så det var ju ett jävligt dåligt exempel. Hmm okej, men när vi ska måla om panelen, ska du bara betala hälften så mycket? Ja, jag har 1-plans lgh, ni har två och ett halvt plan, det blir några mer kvm panel att måla. Också ett jävligt dåligt exempel. Ja, men du har ju panel under din lägenhet (den ligger på förråden i en egen huskropp). Ja, men de tillhör ju dessutom alla, inte min bostadsrätt.

När jag sa att de inte betalar för garagen (jag har bara p-plats) de har p-plats + varmgarage, så säger de bara: Ja, men det visste du ju när du flyttade in så det kan du inte komma dragande med nu. När jag säger: Ni har vattenutkast, det har inte jag. Ja, men det visste du innan, det kan du inte kräva.

Dessutom har de mage att säga att det var otroligt vänligt av dem att upplåta en liten allmänning (brf mark) nedanför min trapp som min. 10 minuter efter mötet knallar en av styrelsemedlemmarna rakt över den, som vanligt. Så mycket är den "min".

Vad är särskild granskning? Kan jag göra det efter att jag har flyttat?

Gusten 2011-07-19 23:06

Rubba den avgiftsfördelning som en gång fastställts
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av PeaceOfCake (Inlägg 29967)
De hävdar att chefsjuristen på SBC säger att vi inte ska röra i det här med andelar utan bara köra på. Det känns lite konstigt att han skulle säga så.

Kan jag lämna tillbaka lägenheten och slippa betala för den?

Det SBC:s chefsjurist menar med "bara köra på" är antagligen att man ska behålla den avgiftsfördelning som man en gång började med.
Just SBC är mycket negativa till att man går in och rubbar den avgiftsfördelning som en gång fastställts.
Enligt SBC kan föreningen också bli skadeståndskyldig om de genom att omfördela avgifterna sänker värdet på lägenheten.

Förutsatt att man inte har några lån med bostadsrätten pantsatt kan man avsäga sig bostadsrätten med tre månaders uppsägningstid.
Men det bör man nog vänta med om man själv betalat för lägenheten. Marknadsvärdena har ju gått upp under senare år.

PeaceOfCake 2011-07-19 23:44

Stämma bostadsrättsföreningen
 
Fast man har aldrig fastställt någon avgiftsfördelning. Men, jag har inte exakt siffrorna i huvudet nu, när jag flyttade in så betalade jag 1957 kr och de 3400 kr. Nu ska jag betala 2800 kr och de 4400 kr. Det är som om man bara bestämmer från möte till möte hur vi ska göra.

Jag kan lätt lösa lånet med vinsten från den andra lägenheten, som jag får om ca 1 månad.

Hur gör jag om jag vill stämma föreningen? Jag vet ju inte hur mycket den är värd och om den har gått ner i värde innan jag säljer den? Eller ska jag be en mäklare värdera den och göra en jämförelsevärdering mot om jag haft normal avgift?

Om jag lämnar tillbaka/säljer lägenheten, kan jag kräva ersättning i efterhand eller måste jag bo kvar under processen?

Hur gör jag det i så fall? Behöver jag ett juridiskt ombud?

kluringen 2011-07-20 02:16

Inga regler om avgiftsfördelning följs
 
Har du förklarat för chefjuristen på SBC att man inte följer några som helst regler i fråga om avgiftsfördelning? Din avgift har höjts med 43 % och de andra har fått höjt med 29 %. Ingen seriös jurist kan rekommendera att att man inte ska grotta i det här.

Börja med begära särskild granskning, sen kan du stämma föreningen för alla olagligheter som granskningen har kommit fram till. Eller stäm föreningen direkt. En stämningsansökan till tingsrätten kostar några hundralappar.

Din motpart tycks vara så okunnig om hur det ska gå till i en bostadsrätt att du borde kunna föra din egen talan. Som föreningens sekreterare har du tillgång till alla uppgifter.

PeaceOfCake 2011-07-23 12:43

Sbc
 
Jag får ringa honom och fråga. Det var inte jag som pratade med honom det var en av de andra i styrelsen.

Jag har inte tillgång till några uppgifter alls så vitt jag vet. Jag får väl gå och fråga efter dem. Jag har stadgarna, men det var för att jag grävde fram dem själv ur ett förråd.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:18.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare