Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ingen andel i brf - Hur få rätt avgift? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14786)

kluringen 2011-07-02 13:56

Lägg fram fakta för styrelsen
 
Börja med att skaffa fram den ekonomiska planen och kolla upp vad det står i den angående insatser och andelstal. Den ska finnas registrerad hos Bolagsverket eller PRV. Är det en gammal förening, så är den hos PRV.

Om jag har uppfattat situationen rätt, finns det inte dokumenterat om vad som gäller, då är det den ekonomiska planen som gäller. Insatserna finns garanterat registrerade i den ekonomiska planen. Andelstalen kan vara antecknade, men om uppgifter om andelstal saknas är det lätt att räkna ut de korrekta andelstalet. Andelstal är lika med lägenhetens insats dividerat med det totala insatskapitalet multiplicerat med 100, som är ägarandelen uttryckt i %.

Räkna ut de korrekta avgifterna för samtliga lägenheter, samt det belopp som du är berättigad till retroaktivt för hela den tid som du har bott i föreningen (dock max 10 år).

Dina siffror, lagtexterna nedan tillsammans med era stadgar och den ekonomiska planen är starka argument till din fördel. Ni kan strunta i hur andra föreningar gör, det finns många fler föreningar än din förening som gör fel.

Ur 9 kap. i BRL:
Innehållet i föreningens stadgar
5 § Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange
5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift skall beräknas,

Ändring av stadgar23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.


Det har ingen betydelse att det står andelstal istället för insats i stadgarna om andelstalen inte är definierade i den ekonomiska planen. Detta kan inte rubbas om man inte definierar annan beräkningsgrund för andelstal i stadgarna. Finns det andelstal i den ekonomiska planen är det de som gäller.

Delge dina styrelsekamrater att du har avsikt att gå vidare rättsligt om ni inte kan enas.

PeaceOfCake 2011-07-07 12:07

Ekonomisk plan saknas
 
Ni kommer inte tro det här, men det finns ingen ekonomisk plan. Så läget är just nu:
- stadgarna säger att årsavgift fördelas efter andelstal.
- det finns inget andelstal
- jag har ingen aning om ursprungliga insatserna eftersom jag inte har någon ekonomisk plan.
- mina "kamrater" är inte jätteintresserade av att göra en fördelning efter kvm

Vad gör jag nu? Kanske jag kan kolla med banken om de har några papper på ursprungliga insatser?
Måste man inte ha en ekonomisk plan?

kluringen 2011-07-07 12:51

Vad är föreningen registrerad som?
 
Du måste nog kolla hos alla tillgängliga källor. Börja med bolagsverket och ta reda på om ni är registrerade som en bostadsrättsförening eller bostadsförening eller aktiebolag. Banken borde ha koll, men kan ha slarvat och ha fel uppgifter. Om bolagsverket saknar uppgifter om er, borde det finnas uppgifter hos PRV (Patent och Registreringsverket.)

Det går inte att registrera en bostadsrättsförening om det inte finns någon ekonomisk plan. Bostadsföreningar och aktiebolag behöver inte ha någon ekonomisk plan.

Hittar du inga uppgifter alls, ta reda på vem som är lagfaren ägare till fastigheten.
:59::76:

PeaceOfCake 2011-07-07 15:10

Bostadsrättsförening
 
Det är en bostadsrättsförening, banken har inga papper, PRV hade inget med det att göra, bolagsverket säger att det ska finnas en ekonomisk plan men de har ingen registrerad.

Jag har även kollat med fastighetsregistret om det verkligen är "vår" brf som äger fastigheten, tänkte att det kanske fanns en annan bostadsrättsförening bakom, men nej det gör det inte.

Gusten 2011-07-08 16:02

Bolagsverket har den ekonomiska planen
 
Om det är en bostadsrättsförening så har Bolagsverket den ekonomiska planen där insatserna som styr årsavgiftsfördelningen finns antecknade. Man kan få den med post eller mailad från Bolagsverket mot en avgift.

kluringen 2011-07-08 16:40

Den ekonomiska planen kan finnas hos PRV
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Gusten (Inlägg 29865)
Om det är en bostadsrättsförening så har Bolagsverket den ekonomiska planen där insatserna som styr årsavgiftsfördelningen finns antecknade. Man kan få den med post eller mailad från Bolagsverket mot en avgift.

Kommer inte ihåg vilket år som Bolagsverket tog över vissa funktioner från PRV. Vår Ekonomiska plan finns inte registrerad hos Bolagsverket, den finns kvar hos PRV.

Tillägg:
Har den ekonomiska planen blivit registrerad hos PRV kan den finnas kvar i PRV:s arkiv. Vårt registrerades så sent som 1999.

PeaceOfCake 2011-07-08 20:22

PRV har ingen ekonomisk plan
 
Vad konstigt, när jag ringer till PRV säger de att PRV absolut inte har något med detta att göra. Vad ska jag säga om jag ringer igen?

Bolagsverket hade den som sagt inte.

Gusten 2011-07-08 22:31

Lägenhetsförteckning och insatser
 
Kolla i lägenhetsförteckningen. Även där finns insatserna angivna.

Lägenhetsförteckningen, som är obligatorisk, innehåller olika uppgifter om varje bostadsrätt. Den finns bara hos styrelsen, alltså inte hos någon myndighet.

Kanske är det dock säkrare att försöka få tag i den ekonomiska planen som Kluringen föreslår. Om man uppger föreningens organisationsnummer till Bolagsverket så måste de helt enkelt hitta den ekonomiska planen, förutsatt förstås att det verkligen är en BRF.

kluringen 2011-07-11 13:22

Bolagsverket / PRV
 
Det var under en övergångsperiod som de ekonomiska planerna var kvar hos PRV. Numera finns även vår ekonomiska plan hos Bolagsverket.

Jag tycker att du ska kräva en förklaring av Bolagsverket hur det kan komma sig att de inte har er ekonomiska plan. Jag har inget förslag på lösning hur du kan gå vidare. Bolagsverket borde kunna hinta om det, de har en rådgivande juristavdelning. Ditt dilemma är att du är ensam i en minoritet som har mindre än 1/3 av rösterna. Så även om ni börjar om från början med att definiera om era insatser lär du bli överkörd.

Hyresnämnden kan vara din chans. För att rubba det inbördes förhållandet mellan insatserna räcker det inte med 75 % majoritet av samtliga röstberättigade, alltså inte enbart röstande på en stämma, utan det krävs även godkännande i hyresnämnden. Att insatsfördelningen inte kan styrkas kan enligt lag inte vara godtagbart. Du borde kunna kräva att få fram en lagenlig redogörelse av hur stor andel du har i föreningen.

Din situation är helt enkelt inte acceptabel. Det finns ett flertal lagparagrafer att att gå på. :12:

PeaceOfCake 2011-07-17 21:20

Ekonomisk plan
 
Jag har försökt med org.nr, men det finns ingen ekonomisk plan. Jag har luskat om det finns en annan brf el dylikt bakom, som äger vår fastighet, men det finns bara detta organisationsnr.
Någon lägenhetsförteckning har jag inte hört talas om, trots att jag sitter i styrelsen.

Möte avklarat. Det gick (naturligtvis) åt helvete.

Vi kan inte dela avgifter efter ursprunglig insats eftersom min tydligen är byggd (och köpt) senare än de andra. Vi kan inte dela efter kvm boyta, eftersom det bara är jag som vill det.

Istället ska vi räkna en större del för min lilla bostadsrätt eftersom jag oxå använder t ex sophämtning, snöröjning, målning m.m.

Alla de andra har 3 våtrum och jag har 1. De har garage och det har inte jag. Jag har elradiatorer och de har elpannor (jag måste alltså stå för mitt värmeunderhåll själv, deras går på föreningens konto) o s v. Det spelar ingen roll.

Dessutom hävdar ordföranden att vi inte alls bestämt på årsmötet att även mitt badrum skulle renoveras, vilket vi bestämde. Vi ska åtgärda badrummen för att undvika fuktskador. mitt är godkänt av anticimex, det är inte de andras. Alltså ska inte mitt renoveras. Sen att det har brister som gör att vatten rinner ut från golvbrunnen och mot fel fall mot dörren och ut under golvet om man inte upptäcker det i tid, det är helt ointressant.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare