Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Styrelsens ansvar för yttre underhåll av brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12336)

Mialotta 2010-05-12 00:22

Styrelsens ansvar för yttre underhåll av brf
 
Finns det någon lag eller förordning som reglerar hur en fastighets yttre underhåll ska ombesörjas, t ex att snöröjning måste ske inom en viss tid efter snöfall eller hur ofta en gräsmatta måste klippas, eller är det helt och hållet upp till styrelsen att besluta om detta?

Trötter 2010-05-12 05:42

Styrelsen har förvaltningsansvaret i föreningen. Detta gör att styrelsen ska tillse att föreningens tillgångar underhåls på ett tillfredsställande sätt. I underhållet ingår även hur fastigheten sköts när det gäller snöröjning, städning, gräsklippning mm. Jag anser att det ligger ett vist ansvar på medlemmarna som tillsätter styrelsen, Vid utnämning av ledamöter så bör medlemmarna informera sig om styrelsen eller enskilda ledamöters visioner och mål i sitt uppdrag. Om styrelsen missköter sitt uppdrag så bör den bytas omgående och en mer seriös styrelse tillsättas.

Om en styrelse missbrukar föreningens fastighet eller ekonomiska tillgångar så bör föreningen söka ekonomisk ersättning för styrelsens tillkortakommande.

Mialotta 2010-05-12 10:16

Men finns det någon lagtext eller annan förordning att hanvisa till?

Trötter 2010-05-12 10:27

Det finns inget i BRL som reglerar hur fastighetsskötseln ska utföras. När det gäller snöröjning så kan det finnas kommunala föreskrifter för trottoarer och körvägar som fastighetsägaren ska följa.

Om föreningen anlitar en fastighetsförvaltare som utför skötseln så bör det vara reglerat i avtalet vad entreprenören ska göra och när. Antagligen så har föreningen ett standardavtal som ABFF 04 eller liknande.
Har ni problem med fastighetsskötseln i er förening?

Mialotta 2010-05-12 14:46

Nej, ingen i föreningen har problem. Vi vill bara vara helt stensäkra på att det underhåll vi utför är helt i linje med gällande lagar och regler. På förekommen anledning, kan väl sägas.

clabbe 2010-05-12 15:26

Betänk också fastighetsägarens ansvar för skada vid halkolyckor och vid nedfallande snö/is från tak. Jag vet inte om kommunen har makt att ålägga er att röja snö och is om det annars är fara för olyckor men kanske kan så ske.

Trötter 2010-05-13 13:32

Citat:

Ursprungligen skrivet av Mialotta (Inlägg 21014)
Nej, ingen i föreningen har problem. Vi vill bara vara helt stensäkra på att det underhåll vi utför är helt i linje med gällande lagar och regler. På förekommen anledning, kan väl sägas.

Eftersom det inte finns angivet i lagar hur fastighetsskötseln ska utföras så kan det vara svårt att få vägledning genom lagar. Man kan se på det som om styrelsen missköter fastigheten så att någon lider skada på något sätt så kan styrelsen bli ersättningsansvarig för den uppkomna skadan.

Ett förslag till strukturerad arbetsordning när det gäller fastighetsskötsel.
  • Upprätta en kvalitetspolicy inom föreningen som anger hur när och vad som ska göras angående fastighetsskötsel. Om föreningen har en entreprenör som utför skötseln så bör entreprenören utforma kvalitetspolicy, som föreningen bör anta gemensamt som acceptabel.
  • Skapa en rutin för avvikelserapportering. Här bör man har rutiner som fotografering och skriftlig dokumentation av de uppkomna avvikelserna i skötseln av fastigheten.
  • Rutiner för fakturerings kontroll. Här bör man instifta en klar och tydlig delegations ordning angående vem eller vilka som har kontrollansvaret för utfört arbete och vilka som har attest rätten för dessa typer av fakturor. Det kan vara bra att behandla dessa fakturor genom regelbundna styrelsesammanträden där styrelsen sammanställer dokumentationen angående avvikelserapporterna.
  • Om man anlitar en entreprenör som ansvarar för fastighetsskötseln. Här bör det finnas preciserat hur vad och när saker och ting ska göras. Det kan vara bra att reglera hur brister i entreprenörens åtagande ska regleras. Regleringen vid entreprenörs brister bör vara ekonomisk kompensation.
Det finns säkert fler saker att tänka på när det gäller detta ämne, så det är bara att fylla på och redigera.

Suna 2010-05-19 08:18

Han klippte enligt schema 1 veckodag/vecka
 
Vi hade motsatt problem med den förra fastighetsskötaren. Han skulle alltid klippa samma veckodag, oavsett hur väderförhållandena varit! Då det t ex
varit torka i långa perioder skulle han ändå sätta sig på klipparen och dra över
den s k gräsmattan. Oväsen, slitage, driftskostnader och kostade i arbetstid!

Han borde låtit den vila och i stället ha vattnat och ev göda (tidig vår och sen höst). Men blåkorn max någon gång per år räcker ju inte. Maskrosjärn verkar de inte hört om.

Planteringar med blommor dog p g a hans "enkelspårighet" och då var han ändå inte semesterledig! "Blomskötsel" är inte "karlars sak"??

:16:


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:07.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare