Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Underhållsplan i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=612)

tractors 2008-04-12 10:03

Underhållsplan i brf
 
Enligt årsredovisningen för vår privata BRF finns det en underhållsplan för fastigheten. 1. När och hur skall den presenteras för medlemmarna? 2. För min del tycker jag att melemmarna skall godkänna den innan den fastställes.
Eller kan styrelsen själva sköta underhållsplanen? (byte av hissar, fläktmotorer etc)? Vad är det som gäller?

Francois 2008-04-12 10:25

I brf-lagen finns inget om underhållsplan. I våra Riksbyggen stadgar står det bara att det ska finnas och revideras varje år.
Jag tycker att du kan fråga styrelsen att få se planen om du är intresserad. I vår förening finns underhållsplanen med på vår hemsida.
finns inga krav på att planen ska godkännas av stämman, men du kan skriva en motion i din förening för att det så, om du tycker att det är bra.
Mvh
Francois

Admin 2008-04-12 14:38

Medlemmarna godkänner underhållsplan
 
Tractors, en toppenidé!

Så borde det fungera i alla föreningar (tror det är delvis så för de HSB-föreningar som certifierats).

Skriv en motion om att underhållsplanen ska inte bara finnas tillgänglig för alla, varje ändring i denna ska dessutom först godkännas av stämman.

stephan 2008-04-13 10:45

Underhållsplan
 
"varje ändring skall tas på en stämma", fullt så långt tycker jag inte man skall gå.
Underhållsplanen skall ju uppdateras årligen. Ibland med "smärre justeringar" detta skulle bli "för stort" för att beslutas på stämmor.

Däremot är jag helt för att medlemmarna bör ha tillgång till och informeras om ändringar i underhållsplanen.
Underhållsplanen kan ju jämföras med en verksamhetsplan/budget.

Något som är mycket dåligt i bostadsrättsbranchen är just detta med att styrelsen sällan "talar med" medlemmarna om framtiden.

En lösning på detta är att styrelserna skall utlysa ett medlemsmöte en gång per år.
På denna "stämma" skall styrelsen presentera sin tagna budget, och planer för framtiden.

Admin 2008-04-13 14:33

Alla uppdateringar av underhållsplan är stämmobeslut
 
Hur ofta uppdateras underhållsplanen?

I bästa fall en gång om året (om styrelsen sköter sitt uppdrag).
Det ska inte göras några "småjusteringar" under året, utan allt ska göra vid ett tillfälle under året.

Genom att i regelverkat ha att varje ändring ska godkännas av medlemmarna så får man med underhållsplanen för behandling t.ex. vid varje årsstämma.

Jag kan inte se det minsta hinder för detta.
Det blir inte svårare för varken styrelse eller medlemmar och ett av många plus i det hela är att underhållsplansarbetet styrs upp.

stephan 2008-04-13 19:50

underhållsplan a`la HSB
 
Underhållsplan

Utdrag ur HSB:s underhållsplan
5 poster av cirka 400 i brf Vädurens u-plan

Byggdel mängd nästa intervall föregående kostnad
Belysningsstolpar byte 3-6m
40st 2011 31år 1979 10 700kr
Gräsytor omläggning
200kvm 2026 30år 1996 12 690kr

Värmeväxlare, byte
1st 2009 20år 1989 284 913kr
Låssystem, byte cylinder
139st 2020 25år 1995 82 190kr


Oftast handlar ju justeringar i underhållsplanen om man kan skjuta fram eller bör göra saker tidigare?
Inte kan man väl då låta stämman besluta om detta?

Snackar vi om samma underhållsplan?

Admin 2008-04-13 19:58

Ska medlemmarna göras delaktiga i föreningens planering?
 
Varför skulle stämman inte kunna besluta om ändringar i den underhållsplan som revideras en gång om året?

Oavsett om det handlar om att senarelägga eller tidigarelägga underhåll, eller både/och, så spelar det väl ingen roll?

Jag har svårt att se något viktigare än underhållsplanen för medlemmarna att bli delaktiga i.

Är lite osäker på detta, men jag tror det fungerar på det sättet (att stämman är delaktig i förändringarna av underhållsplanen) för de få föreningar som är HSB-certifierade.

stephan 2008-04-13 21:03

Underhållsplan
 
Det certifieringen talar om underhållsplan är att "det garanterar" att styrelsen upprättat och reviderar en underhållsplan.

Jag ser fortfarande det omöjliga i att en stämma skulle kunna vara med att detaljbesluta en underhållsplan.
I alla fall hela brf Vädurens underhållsplan, som nu ligger framför mig.

Den består nämligen av över 100 välfyllda A-4 sidor, samt cirka 30 ritningar i
A3 format.

Att skicka ut den till 901 lägenhetsägare är inte möjligt?

Admin 2008-04-14 00:26

Underhållsplan för alla
 
OK, jag förstår nu att du menar att det är för mycket.

Din förening är väl 4:e största i Sverige eller så, och det är klart att dess underhållsplan kanske är orimligt stor och ogreppbar, men även i din brf borde det kunna fungera, om än kanske inte så bra.

Man skickar inte ut en underhållsplan till medlemmar där 90 av hundra inte ens kommer till första sidan i denna. Men alla ska i alla fall ha möjlighet. T.ex. låneex, lägga ut den på webben, etc.

Allt går att lösa, men bara för att det är en omfattande underhållsplan så tycker jag inte att medlemmarna ska fråntas rätten att få vara delaktiga i sin egen ekonomi och i det de äger.

Katten Georg 2008-04-14 10:33

Underhållsplanen är ett instrument för styrelsen. Vad skall man ha en styrelse till om inte för att styra. Den villervalla som uppstår när man skickar ut en hel underhållsplan, inte bara för information utan för beslut, kan svårligen beräknas. Om det finns 100 medlemmar så kommer det att finnas 100 underhållsplaner. Jag vet av egen erfarenhet. Ett sådant förfarande blir ogörligt och en underhållsplan värd namnet kommer att dröja om den ens någonsin kommer fram.

En annan sak är naturligtvis att medlemmar som vill läsa den skall kunna göra så i styrelsens lokaler. Detta är knappast ett publikt dokument utan ett styrinstrument för styrelsen och dess ekonomiska planering. Om styrelsen inte sköter sitt uppdrag finns det ju alla möjligheter att i demokratisk ordning göra sig av med den.

En styrelse väljs för att, precis som namnet antyder, styra föreningens verksamhet under den period den är vald. Medlemmarna kan komma till tals dels på ordinarie och dels på extra stämmor. Det är så det demokratiska systemet fungerar. Om man är ute efter att ändra på det så har man kommit in på betydligt större frågeställningar än att sköta en bostadsrättsförening. Man måste låta styrelsen sköta sitt arbete och inte springa till stämman i varje ärende. Om så är fallet så kan man ju avskaffa styrelsefunktionen. Vilket styrsystem skulle vi då få?

Styrelser kan man tillsätta och styrelser kan man avsätta. Man får inte bli blind bara för att HSB tafflar sig i snart sagt varje fråga.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:36.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare