Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   23 gånger insatsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=28514)

Ulrik 2017-12-24 09:02

23 gånger insatsen
 
I bostadsrättslagen finns ordet insats 23 gånger. Det är alltså ett mycket viktigt begrepp. Jag har dock köpt och sålt bostadsrätter ett flertal gånger i mitt liv men aldrig hört talas om någon insats. Jag vet däremot att bostadsrättslägenheter förr kallades insatslägenheter. Jag vet också att det betalades en insats till föreningen när denna en gång bildades. Beloppet på denna insats finns sedan kvar år för år i årsredovisningen, men det är ett belopp som aldrig rörs eller ändras. Så vad är det för insats som föreningsstyrelser numera ska "ta in" och t.o.m. ändrar beloppet på? När jag har köpt bostadsrätter har i stället marknadspriset varit det enda beloppet att hålla reda på.

I bostadsrättslagen står bl.a.

I upplåtelsehandlingen skall följande anges: parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Den som inte får behålla bostadsrätten till följd av bestämmelserna i första stycket, har rätt att få tillbaka den insats och upplåtelseavgift som han betalat till föreningen.

Varje medlem ska betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom eller henne.

En beslutad insats kan ändras enligt 9 kap. 13 och 16 §§.

Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet.

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange insatsen för bostadsrätten.

Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, ska samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet.

Ett beslut om nedsättning av samtliga insatser skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän ett år har förflutit efter registreringen.

Så håller det på, i bostadsrättslagen.

Vad är det för insats man avser? Finns det mer än en företeelse i sammanhanget som benämns insats?

clabbe 2017-12-24 12:21

I vilket sammanhang har du stött på att ”föreningsstyrelser numera ska "ta in" och t.o.m. ändrar beloppet på” insatserna?

Insatsen är, som lagen säger, pengar som den första ägaren till bostadsrätten köper bostadsrätten för från föreningen. Insatsen är också ägarens del av föreningens tillgångar vid starten - det är föreningens egna kapital.

Om föreningen behöver mer pengar under sin livstid från ägarna (kanske nån större renovering) så kan föreningen besluta att höja insatsen.

Likaså om föreningen ska utöka antalet bostadsrätter så får ägarna till de nya bostadsrätterna betala en insats till föreningen vid köpet.

Ulrik 2017-12-26 15:57

Om insats endast är någonting som den förste bostadsrättsägaren betalar, är det märkligt att bostadsrättslagen ser ut som den gör. I alla de exempel från bostadsrättslagen jag gav är ju insats någonting högst aktuellt och levande.

I HSB:s normalstadgar står t.ex.:
Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma. Regler för giltigt beslut anges i bostadsrättslagen.

En kommentar till detta är ju att även insatsen är ett andelstal.

Jag har bott i bostadsrätter i många år, men aldrig hört talas om någon insats, så min fråga kvarstår. Det jag betalar har varit marknadspriset, varje gång.

InteIStyrelsen 2017-12-26 16:54

Ulrik:

I HSB normalstadgar 2011 v5

"Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av andelstal som medför ändring av
det inbördes förhållandet mellan andelstalen beslutas
av föreningsstämma."

Om i en föreningen en hyreslägenhet bli såld måste stämman kanske inte besluta insats/andelstalsändring. Vanligtvis skulle dom vara likvärdigt men andelstal är enklara at hantera, men idag finns även differentierande andelstal och andra konstiga ändringar ibland.
Styrelse besluta vanligtvis bara om genomsnittligt avgift per kvm i dom flesta HSB föreningar vilket betyder inte at en 100kvm lägenhet bli 1000kr dyrare per år om det är 10kr/kvm extra eftersom insats bruka vara lite annorlunda från bara kvm.

Ulrik 2017-12-27 08:25

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 69394)
I vilket sammanhang har du stött på att ”föreningsstyrelser numera ska "ta in" och t.o.m. ändrar beloppet på” insatserna?

Insatsen är, som lagen säger, pengar som den första ägaren till bostadsrätten köper bostadsrätten för från föreningen. Insatsen är också ägarens del av föreningens tillgångar vid starten - det är föreningens egna kapital.

Om föreningen behöver mer pengar under sin livstid från ägarna (kanske nån större renovering) så kan föreningen besluta att höja insatsen.

Likaså om föreningen ska utöka antalet bostadsrätter så får ägarna till de nya bostadsrätterna betala en insats till föreningen vid köpet.

Jag förstår fortfarande inte vad insats är i dagens marknadssamhälle där vi köper och säljer bostadsrätterna. Här kommer ännu ett exempel från HSB:s normalstadgar:

"Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande;
1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin betalningsskyldighet,..."

Som sagt, vad är det för insats som betalas och när betalas den?

Borättexperten 2017-12-27 15:07

Köper man en "begagnad" bostadsrätt betalar man enbart ett överenskommet marknadspris, inget annat, och man betalar till säljaren.

Insats och ev upplåtelseavgift betalas endast då man köper bostadsrätten första gången, och betalas då till bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättslagen, liksom de flesta stadgar, är generella och ägnar mycket text åt just detta första köp, som alltså bara inträffar en enda gång. "1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift" syftar på just detta tillfälle, när bostadsrätten upplåts första gången. I den ekonomiska planen har styrelsen fastställt vad de olika bostadsrätterna ska kosta, dvs insatserna, som alltså ska betalas till föreningen.

När bostadsrätten så småningom säljs vidare är det däremot fri prissättning, och är en affär enbart mellan mellan köpare och säljare.

Alla föreningar som är igång och där alla lägenheter är upplåtna skulle med fördel kunna stryka alla dessa paragrafer ur sina stadgar. Men HSB t ex vill ha en normalstadga som passar alla, dvs både etablerade föreningar och helt nybyggda/nybildade. Och då blir det så här.

Garfunkel 2017-12-27 23:49

Eller är det supersmart, vilket lagstiftaren förstått!
 
Insatstalet är grunden för respektive medlems månadsavgift i föreningen!

Smart eller hur!

Så ordet insats kanske ska beaktas i ett annat perspektiv än ur lekmannabostadsrättshavarens!

Mirre11 2017-12-28 00:32

Citat:

Ursprungligen skrivet av Garfunkel (Inlägg 69414)
Insatstalet är grunden för respektive medlems månadsavgift i föreningen!

Smart eller hur!

Så ordet insats kanske ska beaktas i ett annat perspektiv än ur lekmannabostadsrättshavarens!

Styrelsen är lekmän och bostadsrättsinnehavaren är bara en bostadsrättsinnehavare.

clabbe 2017-12-28 01:26

Citat:

Ursprungligen skrivet av Ulrik (Inlägg 69402)
Om insats endast är någonting som den förste bostadsrättsägaren betalar, är det märkligt att bostadsrättslagen ser ut som den gör. I alla de exempel från bostadsrättslagen jag gav är ju insats någonting högst aktuellt och levande.

I HSB:s normalstadgar står t.ex.:
Andelstal och insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma. Regler för giltigt beslut anges i bostadsrättslagen.

En kommentar till detta är ju att även insatsen är ett andelstal.

Jag har bott i bostadsrätter i många år, men aldrig hört talas om någon insats, så min fråga kvarstår. Det jag betalar har varit marknadspriset, varje gång.

Men insatsen är viktig, oavsett hur sällan den betalas. Den har betydelse för hur stor del av föreningens tillgångar som du har rätt till i händelse av föreningens upplösning, och i många föreningar styr insatsen hur stor del av årsavgiften som du ska stå för.

Ulrik 2018-01-02 09:15

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 69411)
Köper man en "begagnad" bostadsrätt betalar man enbart ett överenskommet marknadspris, inget annat, och man betalar till säljaren.

Insats och ev upplåtelseavgift betalas endast då man köper bostadsrätten första gången, och betalas då till bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättslagen, liksom de flesta stadgar, är generella och ägnar mycket text åt just detta första köp, som alltså bara inträffar en enda gång. "1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift" syftar på just detta tillfälle, när bostadsrätten upplåts första gången. I den ekonomiska planen har styrelsen fastställt vad de olika bostadsrätterna ska kosta, dvs insatserna, som alltså ska betalas till föreningen.

När bostadsrätten så småningom säljs vidare är det däremot fri prissättning, och är en affär enbart mellan köpare och säljare.

Alla föreningar som är igång och där alla lägenheter är upplåtna skulle med fördel kunna stryka alla dessa paragrafer ur sina stadgar. Men HSB t ex vill ha en normalstadga som passar alla, dvs både etablerade föreningar och helt nybyggda/nybildade. Och då blir det så här.

Tackar för detta utomordentliga svar!
I en gammal brf kan alltså insatsen ges en undanskymd plats. I mitt fall bestämdes insatsen på 50-talet och har inte ändrats sedan dess. Enda gången insatsen får betydelse är om brf upplöses och tillgångarna då ska fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

Jag har frågat mängder av personer om detta. Ingen (!) visste någonting om någon insats.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:48.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare