Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Vad kan en stämma besluta om? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10504)

stephan 2009-07-01 23:09

Vad kan en stämma besluta om?
 
Vart går gränsen för vad en bostadsrättsföreningsstämma kan besluta om?

Ett exempel är kollektivt bredband.
Gusten skriver.

Såg dock att Vädurens stadgar saknar stöd för att ersättning för informationsöverföring kan tas ut med
lika belopp per lägenhet. Uttag med 85 kr per lägenhet för bredbandet är därför inte tillåtet med nuvarande
stadgar utan bredbandskostnaden ska fördelas efter insatserna så som det föreskrivs i Vädurens stadgar.

Tilläggas skall till detta att alla medlemslägenheter i Väduren betalar samma pris trots att 63 (av 901) lägenheter har fått dubbla bredbandsuppkopplingar.

De som inte vill eller kan använda data, (även om det inte är många) får betala för en något de inte kan eller vill ha.


Ett annat exempel är kollektiv eller individuell el med variationer. Detta gäller de föreningar som går från det ena till det andra.

Ponera att föreningen har all el inbakat i avgiften, vanligt i alla fall i HSB Stockholms föreningar som byggdes på 60 0ch 70 talet.

stämman beslutar att förbrukningen skall övergå till att medlemmarna skall betala förbrukningen, men abbonemangen samt den gemensamma elen skall fortsätta betalas av föreningen kollektivt.

Följer detta verkligen EUregler/och svenska konsumentregler?

Du har ingen möjlighet att nyttja den fria konkurrens som råder avseende att kunna välja det bolag du vill stödja.
Du kan inte heller välja miljöalternativ?

Kanske ett dumt exempel men...

Kan en stämma besluta om att bygga ett nytt garage med fri parkering?

Gusten 2009-07-04 13:10

Nytt garage med fri parkering är väl tveksamt om en stämma skulle få igenom om någon överklagar beslutet.
Byggandet av 10 nya parkeringsplatser kunde en enskild medlem inte stoppa när saken prövades i domstol.

Kollektivt bredband tas upp i senaste numret av Din bostadsrätt som finns på SBC:s hemsida. SBC menar att föreningen
kan ta betalt för kollektivt bredband via årsavgiften oavsett om den enskilde nyttjar bredbandet eller ej.
Dock påpekar SBC att man inte kan styckdebitera avgift för bredband utan uttryckligt stöd i stadgarna. Jag såg exempel på nätet där det var inskrivet i
stadgarna att kostnader för informationsöverföring kan tas ut med lika belopp per lägenhet. Något sådan verkar inte finnas inskrivet i Vädurens stadgar.
Då ska egentligen bredbandskostnaden fördelas så som det blev för kabel-tv i rättsfallet NJA 1989 s. 751, d v s så att stora lägenheter bidrar mer till
bredbandskostnaden än små lägenheter. Med nuvarande situation borde de som har en liten lägenhet kunna kräva återbetalning av för högt uttagen
bredbandskostnad.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:41.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare