Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Gäller styrelsens lydnadsplikt även negativt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=31150)

Peter B 2019-01-09 22:29

Gäller styrelsens lydnadsplikt även negativt?
 
Det här kanske är en något abstrakt, hypotetisk eller närmast filosofisk fråga, men den kan ändå vara värd att diskutera eftersom det finns gott om självsvåldiga och maktfullkomliga styrelser i landets bostadsrättsföreningar.

SBC (aka Bostadsrätterna) säger följande om den lydnadsplikt som styrelsen har:
Citat:

Ursprungligen skrivet av SBC
En grundläggande princip för en bostadsrättsförening är att det är föreningsstämman som är det högsta beslutande organet. Av det följer en "lydnadsplikt" för styrelsen att följa och verkställa de beslut som stämman fattat så länge dessa inte strider mot lag eller stadgar. Skulle stämman fatta beslut som strider mot lag eller stadgar får styrelsen inte verkställa dessa, vilket det är styrelsens sak att kontrollera. En styrelse kan aldrig skylla på stämman.

Jag har varit med om att den här aktualiserats några gånger under min tid i styrelsen, då stämman fattat beslut om åtgärder, som skulle vara lagstridiga om de också verkställdes av styrelsen. Vi valde vid dessa tillfällen att bara låta bli att göra något och det blev väl inte så mycket diskussion om det i föreningen, eftersom få känner till lydnadsplikten och de flesta inte gärna ifrågasätter vad styrelsen gör.

Nu har jag lämnat styrelsen och har istället problem med en styrelse som fattar beslut som innebär förändringar och nyinköp och därför enligt lag ska fattas av föreningsstämman. Det jag då undrar är om lydnadsplikten kan åberopas negativt, dvs. ungefär att
styrelsen får inte verkställa något som inte beslutats om av föreningsstämman.
Det här skulle i så fall naturligtvis inte gälla nödvändigt löpande underhåll, men alla andra åtgärder, där naturligtvis gränsen kan vara svår att förstå för en lekmannastyrelse.

Kanske kan frågeställningen upplevas som lite underlig och – som sagt – hypotetisk, men det skulle kunna vara pedagogiskt att använda ett tydligt begrepp i kommunikationen med styrelser som har lite svårt att förstå fundamentala omständigheter som reglerar styrelsens handlingsfrihet.

0Xb 2019-01-09 22:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av Peter B (Inlägg 74061)
...
Nu har jag lämnat styrelsen och har istället problem med en styrelse som fattar beslut som innebär förändringar och nyinköp och därför enligt lag ska fattas av föreningsstämman.
...

Kanske lite of-topic..

Med lite nyfikenhet undrar jag var detta står i lagen? Finns det några prejudikat? Vad är dina tankar om vad som är okej och inte? :13:

(Skall bli intressant att följa hela dialogen kring detta iaf.)

Peter B 2019-01-09 23:05

Jag kanske var lite otydlig och kanske skulle ha tydliggjort att jag bor i en liten bostadsrättsförening, där samtliga beslut bör fattas av stämman och där förhållandevis små åtgärder får stor betydelse för boendemiljön.

Det är alltså BRL 9 kap. 15§ jag syftar på:
Citat:

Beslut
som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en
föreningsstämma, om inte annat har bestämts i stadgarna
SBC (aka Bostadsrätterna) förklarar i sin tidning nummer 8 2015 hur den måste och bör tolkas och tillämpas:
http://www.bostadsratterna.se/sites/...kt_2015_08.pdf

Harald 2019-01-09 23:12

Bra frågeställning!

Som vanligt - allt är inte svart eller vitt och allt är inte lika för alla föreningar.

När det gäller inköp av sådant som inte finns så får styrelsen visst köpa in utan stämmobeslut så länge beloppen inte blir i storleksordning att de påtagligt påverkar föreningens ställning och resultat. Vidare har de rätt stort handlingsutrymme så länge det finns en nytta med inköpet för föreningen.

Tex kan en styrelse köpa in åkgräsklippare och snötraktor utan stämmobeslut, även om detta inte fanns innan, ifall styrelsen bedömt det vara av nytta att föreningen äger dessa resurser själva istället för att köpa in hela tjänsten.

Ett byggprojekt som inte finns, te x en utbyggnad, där lär styrelsen kunna lägga en del pengar på utredning och ritningar utan stämmobeslut, då dessa underlag underlättar för stämman att fatta et välgrundat beslut till genomförande eller avslag. Alltså kan styrelsen "riska" en del pengar.

Men en styrelse får inte äventyra föreningens ekonomi med eget hittepå utan stämmans bemyndigande.

Harald 2019-01-09 23:15

Citat:

...där samtliga beslut bör fattas av stämman...
Citatet är utbruten text.

Detta är helt fel alltid!

Stämman har beslutat att ledamöterna i styrelsen skall företräda föreningen och besluta i dess angelägenheter. Om diverse småbeslut ideligen skulle hemfalla åt stämman så gör inte styrelsen hela sitt jobb, och man kan ifrågasätta hela konstruktionen med styrelse som företrädare.

Ansvar = befogenhet gäller trots att föreningen är liten.

Harald 2019-01-09 23:19

Och angående länken så är "Bostadsrätternas" text ett hopkok som inte får tas för absolut sanning.

Te x flytt av förråd eller ändrad storlek på utrymmet är prövat i högsta instans och bedömt vara en liten förändring.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:51.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare