Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Insyn i styrelsearbete (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15611)

Granne 2011-11-19 15:44

Insyn i styrelsearbete
 
I vilken utsträckning har man rätt att granska styrelsens förehavanden.
det jag funderar över är.

. Anbudsförfarande
. Lokal bestånd
. Underhålls protokoll/plan
. Sparande
. Reparationer och kostnader
. Vilka som står i olika köer (ex. garage)
. Bygglov
. Skrivelser / motioner
. Styrelse beslut

Ja ni förstår säkert vad jag menar, Jag vill veta vad jag som medlem helt enkelt har rätt att ta del av.
Jag ämnar skriva en redogörelse av tidigare kostnadsställen och ekonomiskt in/ut flöde i föreningen.
Skapa ett:
1. Alternativ underhållsplan: periodiskt underhåll, Indirekt underhåll samt direkt underhåll.
2. Arbetsutskott och kontrollverktyg för styrelsens arbetesfrämjande.
3. Verktyg för informationsflöde mot medlemmar

För detta måste man ha tillgång till nästan ALLT i styrelsen.

Så vad har jag rätt att ta del av.

Robarb 2011-12-18 21:56

Insyn i styrelsearbetet
 
Avgörande för vilken insyn du har i styrelsearbetet är beroende på hur den administrativa organisationen ser ut. Är administrationen organisarad så att det är någon eller några av de förtroendevalda som någon gång i månaden uppsöker expeditionen för att se vad som eventuellt inkommit som post eller förfrågningar från medlemmar eller är det en ständigt bemannad expedition med en anställd eller högt arvoderad styrelseledamot är avgörande.

Jag kan föreställa mig i det första alternativet att det är tämligen svårt att få ut någon information då det inte finns någon som kan lämna sådan inforamtion som efterfrågas. Det kanske inte ens finns en kopiator på expeditionen eller att allt skall gå via någon av riksorganisationerna med de kostnader det medför.

I det andra alternativet torde det vara ett grundläggande krav att efterfrågad information lämnas direkt till den frågande och i andra fall en generell skriftlig inforrmation som delas ut till medlemamrans postboxar.

Jag skule föreslå att Du tittar i årsredoviningen under kontogrupp 7 där personalkostnader och styrelsearvoden registreras. Är det stora belopp där och de överenstämmer med det beslut som fattats av föreningsstämman så bör Du få ut den information Du efterfrågar. Dock inte sådan information som rör en anbudsupphandling under pågående upphandlingsförhandlingar eller sådant som rör enskild medlems förhållande till föreningen.

Så snart anbudsupphandlingen är avslutad och entreprenadkontrakt är träffad kan information om upphandlingen utlämnas. Man får vara lite försiktig med vad som utlämnas beträffande entreprenadförhållanden då det kan finnas affärshemligheter i avtalet och som entreprenören vill att det skall hållas hemligt. Det vore synd om föreningen hamnar i en rättstvist om de offentliggör hemliga affärsuppgörelser.

De punkter som Du anför som intressant information, kan utan hinder lämnas ut av styrelsen. Skrivelser till och från enskilda undantagna.

Rättigheter är alltid avgörande av vilken grad av demokrati som tillämpas. Vi kan återkommande utläsa på detta forum att demokratibegreppet svävar väldigt.

folkeorg 2012-01-10 18:41

Välvilja
 
Huruvida styrelsen lämnar ut någon information i frågan är väl mer beroende på om de vill för något skall-krav på detta finns inte. Däremot är de skyldiga att delge dig den informationen på årsstämman (eller senare om de inte har uppgifterna där och då) ifall det inte är till men för föreningen.

Du får väl se till att bli invald i styrelsen så kan du botanisera i protokoll och annat spännande bäst du vill.

totiki 2012-01-10 20:35

Det kanske är ett övergående problem.
En slutledning man kan dra av denna artikel i DI http://di.se/Artiklar/2012/1/10/2554...er-utropspris/
Det kanske kommer att bli ett krav på full insyn från köparnas sida. Då lär föreningarna följa efter ifall man vill att BR ska kunna säljas.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:49.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare