Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Redovisning - Återbetalning av depositioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18209)

qada 2013-03-12 08:35

Redovisning - Återbetalning av depositioner
 
Fråga 1:Hur skall återbetalningen av långfristiga depositioner redovisas?

Depositionerna har sannolikt inte redovisats. Helt klart är att de inte redovisats korrekt. Så här säger styrelsen i en inlaga till Bostadsrättsnämnden:

Hanteringen har skötts manuellt av styrelsemedlemmar under expeditionens öppettider (tisdagar 18-19), pengarna har gått in i föreningens handkassa och skrivits in i en kassabok. Kassaboken skickas med jämna mellanrum till vår ekonomiske förvaltare.

Ekon Förv sade, att man redovisar depositioner som kortfristiga skulder inte att man redovisat våra depositoner så.

Jag har frågat hur mycket pengar det rör sig om och det har styrelsen ingen aning om men troligtvis en hel del och inte Ekon Förv heller. Något senare svarar styrelsen: Ett för föreningen mycket ringa belopp. Då frågade jag styrelsen (för c:a 10 månader sedan), om det rörde sig om tusen-, tiotusen- eller hundratusentals kronor. Jag har ännu inte fått något svar.

Vid årsstämman 2012 frågade jag vår Ekon Förv hur man skulle kontera återbetalningen. Det fick han inte svara på, då frågan rör 2013-års redovisning enligt stämmans SBC-ordförande.

Nu ämnar jag ställa frågan om beloppet vid kommande årsstämma. Men är rädd att frågan kommer att hänvisas till 2014-års redovisning. Vissa depositioner har återbetalats till de medlemmar, som kunnat uppvisa ASSA-kvitton (dessa kallar styrelsen depositionskvitton trots att de inte har med depositioner att göra). Krediteringen gjordes på januaris hyresavier, som sändes ut i mitten av december 2012.

Fråga 2: Skall någon kontering göras vid aviseringen i december 2012.

Nu misstänker jag, att man försöker dölja återbetalat belopp genom att minska hyresintäkterna.

För mig är det uppenbart, att styrelsen vill kompensera en investering på 930 tkr som sägs ha blivit drygt 50% dyrare än budgeterat. Bl a försvarar man sig med att det blir rättvist att endast medlemmar med kvitton, som inte alltid delats ut/hållits reda på av styrelsen, betalas tillbaka. Så här säger man i inlagan till BRN:

Det hela har inte skötts korrekt helt perfekt då olika styrelser har avlöst varandra under årens lopp och man kan därför tyvärr inte lita på att det finns en kopia på varje depositionskvitto.

Eller

Vi värnar om föreningens ekonomi och har konsulterad jurister för att klara av denna fråga på bästa sätt och vi tycker att vi har lyckats bra med tanke på att vi alla är medlemmar i samma förening och det inte är någon utomstående som har profiterat i denna frågan, alltså: det är allas våra pengar vi har värnat om på bästa sätt!! Rena rama ordbajset!

Givetvis har jag upplyst styrelsen om att det är enskilda medlemmars pengar och inte allas våra.

Vår styrelse är experter på "Att luras utan att ljuga", namnet på en bok som ingick i massmediakunskap vid sociologiska instutitionen, som var mycket lärorik och gjorde ett starkt intryck på mig.

Betr min anmälan till BRN återkommer jag i ett särskilt inlägg.

clabbe 2013-03-12 09:21

Vad är det för depositioner som tråden handlar om?

qada 2013-03-12 09:25

Nycklar
 
Nycklar för:
Portar, dvs ytterdörrar
Garage
Tvättstuga


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:37.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare