Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Mobbning vid renovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13135)

spantet 2010-09-25 03:07

Mobbning vid renovering i brf?
 
Hej!

I min lilla förening (endast 6 st lgh) har ordföranden fått för sig att taket måste renoveras trots att jag tagit hit en tak-konsult som säger att vi kan klara oss ett tag till genom att måla plåtar och göra lite översyner m.m. Taket fungerar utan problem idag och har så gjort sedan lång tid.

Problemet är flera:
1) Ordf. framhärdar att taket måste renoveras och övertalar/manipulerar tanterna i huset (som inte har någon koll) för att få igenom sitt förslag.

2) Han vill finansiera alltihopa genom att låta föreningen ta upp lån UTAN amorteringar.

Jag känner mig helt överkörd (våldtagen) eftersom mina åsikter bagatelliseras och de experter (tak-konsult + ekonom) jag anlitar ignoreras.

Jag vill hävda att man skjuter kostnader på framtiden genom att inte amortera men det ser ordf. inte som ett problem eftersom han är 70 år gammal och därmed inte kommer att bo i huset lika länge som jag (42 år). De andra som ordf. övertalat är alla äldre än honom själv.

Min fråga: Kan jag hävda att detta inte är jämlikt? Ekonomisk mobbing/särbehandling? ??

/Mvh Spantet

Harald 2010-09-25 17:13

Det enkla svaret är NEJ, det kan du inte.

I föreningen fungerar det så här:

Styrelsen företräder föreningen. Därmed har styrelsen av stämman fått mandat att fatta denna typ av beslut. Tycker medlem utanför styrelsen att styrelsen agerar vårdslöst, skall denna medlem ta upp saken på stämman. Kommer stämman fram till att det verkligen föreligger vårdslöshet, så beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet. Därefter, om vårdslösheten vesäntligt skadat föreningen, kan man stämma ledamot (möter) i tingsrätt.

Jag tolkar det som att du inte sitter i styrelsen...?

Ordföranden kan inte på eget bevåg genomföra någonting, allt måste fattas genom majoritetsbeslut i styrelsen. Har du nu fått kännedom om detta ärende, innan beslut är fattat, kan du

-Försöka påverka styrelseledamöter att rösta å din åsikt
-Påverka 10 % av medlemmarna att kräva en extrastämma, och framföra ditt ärende där.

Är beslutet redan fattat, eller till nästa ordinarie stämma, så kan du

-Ställa upp för val till styrelse. Om du blirinvald i styrelsen kan du enklare påverka de beslut somfattas kring föreningens förvaltning och hur fastigheten sköts/underhålls.

Ingen förening mår bra av att enskilda medlemmar lägger sig i styrelsens arbete under styrelseåret, på sådant sätt att styrelsens arbete hindras eller försvåras. Styrelsen är ju demokratiskt vald och har medlemmarnas FÖRTROENDE att agera efter bästa förmåga för förening och medlemars bästa.

I en (bostadsrätts)förening får man finna sig i att man inte gillar alla beslut. Vill du ha din egen vilja igenom alltid, ska du flytta till ett hus.

spantet 2010-12-14 23:22

Tack för ditt svar.

Tyvärr har du rätt. Jag sitter själv i styrelsen men ingen vill lyssna på mina åsikter som är av ganska traditionell (okontroversiell trodde jag) nämligen att:

Man bör ha en underhållsplan.
Man sparar (amorterar) inför kommande planerade renoveringar
Man amorterar lån i samma takt som avskrivningarna som i sin tur baseras på livslängden av renoveringen.

Men icke. Min förening vill helst inte planera, och eftersom huset ökar i värde så kan vi alltid ta nya amorteringsfria lån när nya reparation/renoveringsbehov uppstår.

MikHo 2010-12-15 10:55

Föreslå att ni tar in en tak-konsult som är med på ett styrelsemöte och förklarar hur det ser ut.

Ta fram förslag på kurs för styrelsemedlemmar hur man sköter föreningsarbetet. Hur man underhåller en underhållsplan etc ...

Ett litet tips i förhandlingssituationen ... tvinga inte på andra din åsikt med fakta och hårda argument, oftast blir resultatet att personen/personerna på andra sidan hör vad du säger men "glömmer" det lika kvickt.
Så en tanke i deras huvuden om att det kan vara intressant att höra vad en "expert" har att säga om just denna sak.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:14.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare