Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Sociala,ekonomiska och tekniska skäl - Förändring av lägenhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15483)

pjärlumjär 2011-11-03 09:21

Sociala,ekonomiska och tekniska skäl - Förändring av lägenhet
 
Hej :4:Forum!

Är det någon som har en uppfattning om vilka förändringar man får göra i sin lägenhet? Jag har för avsikt att sätta takfönster i min vindsvåning.
Räknas taket som fasad? Jag skulle kunna sätta ett fönster i gaveln också. Men vilka begränsningar gäller?

Admin 2011-11-03 11:16

Tillåtet att sätta in fönster i brf-lgh?
 
Vi vet ju inte vad stadgarna i din brf säger (eller hur din brf ser ut), men föreningen ansvarar för fasaden så något fönster kan du inte sätta in i gaveln utan föreningens (skriftliga) tillstånd.

En bra fråga om taket räknas som fasad. Jag vet inte, men oavsett vilket så ansvarar föreningen för taket (om inte era stadgar säger annat, vilket kanske inte är så troligt). Dvs du kan endast sätta in takfönster efter föreningens medgivande.

Frågan är hur föreningen vill lösa problemet med kostnaderna för framtida underhåll.

Dina önskemål skulle jag vilja hänföra till ett stämmobeslut i din brf.

Gusten 2011-11-03 11:45

Riksbyggens Örebrohus18 hade tidigare i sina stadgar att för sina BRF-småhus svarade bostdsrättshavaren även för yttre tak och väggar.
Den auktoriserade revisorn upptäckte så småningom detta och menade att det stred mot BRL.
Efter kontakt med en jurist på Riksbyggen såg man sig tvungen att ändra stadgarna så att föreningen svarade för yttre underhållet även på småhusen.

Admin 2011-11-03 11:54

Kan ansvar för yttre underhåll läggas på bostadsrättshavare?
 
Ja, detta är i och för sig inte prövat rättsligt, mig veterligen, men det är nog väldigt svårt att lägga över ansvaret för yttre underhåll på bostadsrättshavarna.

Man tycker kanske att detta borde vara möjligt för småhus, men inte ens där ges denna möjlighet.

Jag har aldrig hört talas om att ansvaret för yttre underhåll flyttats över från föreningen till de enskilda boende (detta exempel från Riksbyggen är nytt för mig), men vi har ju sett i detta forum att försök till detta ändå har gjorts (inte bara genom s.k. "självförvaltning" i flerbostadshus för mindre saker).

pjärlumjär 2011-11-03 16:27

sociala, ekonomiska och tekniska konsekvenser.
 
Hej!
Har för mig! att jag läst någonstans? att man får ändra i sin lägenhet så länge det inte medför sociala, ekonomiska och tekniska konsekvenser för föreningen.

Jag menar, om styrelsen skulle motsätta sig takfönster av någon obegriplig, oöverstiglig anledning, finns det ju åtskilliga exempel på att det är socialt, ekonomiskt och tekniskt genomförbart, framför allt genomförbart sett ur stadskontorets perspektiv. (som skulle kunna vara prejudicerande, för en styrelse), typ, undrar? tycker jag.

Samma sak gäller även ett gavelfönster, typ ateljefönster, de är ju vanliga.
.
Vilka skäl skulle vara giltiga för styrelsen att motsätta sig detta?

Där är alltid underhåll på en gavel, vilket gäller för ett ateljefönster också. Dock är det är inte mer kostnader kring ett ateljefönster än gavelunderhåll, höftar jag. Isoleringsvärdena anses också vara väl tilltagna för klimatet.

Takfönster är så gott som underhållsfria tills det är dax att byta, (30 år) Underhållsåtagandet skulle vara inskrivet i köpekontraktet, samt ev bygggarantikostnader kring installationen.

Jag undrar! de kan väl inte motsätta sig godtyckligt?

Admin 2011-11-04 12:57

Kan styrelsen neka installation av fler fönster?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
Jag undrar! de kan väl inte motsätta sig godtyckligt?

Jo, styrelsen kan motsätta sig fler fönster. Om det sedan kan ses som godyckligt eller inte att motsätta sig installation av fler fönster enbart pga att föreningen ansvarar för underhåll av fasad och tak (om det blir styrelsens motivering) kan diskuteras.

Ett förslag är att lämna in dina önskemål till styrelsen i din brf och se vad du får för svar, så kan vi sedan diskutera utifrån styrelsens svar.

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
Underhållsåtagandet skulle vara inskrivet i köpekontraktet, samt ev bygggarantikostnader kring installationen.

Men om man inte kan lägga över ansvaret för yttre underhåll på enskilda medlemmar så kan man inte detta och en sådan skrivning i ett kontrakt skulle därmed inte vara förenligt med lagen.

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
om styrelsen skulle motsätta sig takfönster av någon obegriplig, oöverstiglig anledning, finns det ju åtskilliga exempel på att det är socialt, ekonomiskt och tekniskt genomförbart, framför allt genomförbart sett ur stadskontorets perspektiv. (som skulle kunna vara prejudicerande, för en styrelse)

Visst kan man tycka detta (även om prejudicerande fall bara uppstår genom beslut av HD), men frågan är vilka konkreta rättsliga rättigheter en medlem har gentemot föreningen. De är generellt sett inte många, och här är de inga om styrelsen säger nej.

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
Där är alltid underhåll på en gavel, vilket gäller för ett ateljefönster också. Dock är det är inte mer kostnader kring ett ateljefönster än gavelunderhåll

Det skulle i detta fall bli fler fönster att underhålla och jag kan inte se annat än att det då blir högre kostnader för underhåll (och mer att hålla koll på för föreningen).

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
Isoleringsvärdena anses också vara väl tilltagna för klimatet.

Jag kan inte uttala mig om ifall föreningens uppvärmningskostnader ökar genom att antalet fönster utökas, eller med hur mycket i så fall. Det överlämnar jag åt experterna inom detta område.

Citat:

Ursprungligen skrivet av pjärlumjär (Inlägg 31535)
Har för mig! att jag läst någonstans? att man får ändra i sin lägenhet så länge det inte medför sociala, ekonomiska och tekniska konsekvenser för föreningen.

Vet inte var du läst detta, men så är det inte formulerat i lag (och förmodligen inte heller i era stadgar). Låter som någon enskild persons tolkning av vad som gäller.

Vi vet fortfarande inte hur du bor så det är omöjligt att ge några synpunkter på vad som vore rimligt.

pjärlumjär 2011-11-07 13:33

Hallo admin!
Jag har kollat lite på annat håll, och styrelsen kan inte neka medlem
en förändring om det ger inte föreningen någon skada, som jag fattar det. Det står i bostadsrättslagen kapitel 7, andra stycket om vilka rättigheter o skyldigheter jag har.
Finns det underhållskostnader kring detta skall jag ju självklart betala det via höjd hyra. Det finns ju åtskilliga föreningar som satt inglasade balkonger, med påtagligt ökat underhåll, men som kompenseras via höjda hyror.

Det låter inte som det finns ett rationellt skäl för styrelsen att säg nej, bara emotionellt. (okunskap i kombination med makt).
Men vad händer om de nekar mig detta? kan jag gå förbi styrelsen? Samma gäller ju isåfall ateljefönster (om vi låter energifrågan till proffsen) Det bör tilläggas att det sitter en äldra styrelse som spjärnar emot vid minsta förändring.
mvh

perarner 2011-11-07 21:30

Räcker styrelsebeslut?
 
Borde inte detta upp till en stämma (extra eller ordinarie)?
Jag har för mig att det ofta finns en skrivning i stadgarna med ungefär denna andemening ”Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus
Kan inte installation av nya fönster kvalificera sig som väsentlig förändring?

pjärlumjär 2011-11-08 17:29

Intressant synpunkt! Jag vet inte om takfönster är av väsentlig grad, det ändrar inga grundkonstruktioner, ivarjefall, som för mig är väsentliga.
Någon som vet var kan jag få reda på det? Vem sätter definitionen på väsentlig förändring, inte rimligen en styrelse, eller stämma utan teknisk kompetens. De risker snarare att bli egenmäktiga "i god tro".
Om min tidigare tes stämmer, att man får genomföra förändringar, som inte får medföra; sociala, tekniska och ekonomiska konsekvenser för föreningen, skall väl okunnande inte få stå ivägen. Vad är sista instans för mig om de nekar? jag förmodar att styrelsen inte är sista instans.
mvh

Maris 2011-11-08 18:47

Behövs det inte bygglov för en sådan sak?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:48.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare