Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Särskild avgift för städning i brf? - Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8787)

Admin 2009-03-30 15:32

Särskild avgift för städning i brf? - Självförvaltning
 
Från det gamla forumet (ej längre kvar) kopierar jag här in några inlägg i frågan om föreningen kan kräva att medlemmarna städar.

Särskild avgift för städning i brf

Vi fick i dagarna lite oväntat utskick från styrelsen med följande lydelse:

"Vi kommer att införa ett tillägg på 100 kr till på hyran/lgh/månad för trädgårdsskötseln. Detta för att uppslutningen på de 4 städtillfällena varit alldeles för dålig! Denna kostnad kan fås tillbaka helt eller delvis i slutet av året. Allt hänger på hur aktivt man deltagit".

Någon förhandsinformation om denna avgift har vi inte fått och möjligheter till synpunkter har inte getts.

Jag är själv alltid med under städdagarna men motsätter mig ändå denna avgift då jag tycker att det är både fel och omöjligt för någon att bedöma hur mycket den enskilde ska kunna få tillbaka för utfört arbete.
Engagemanget och deltagandet bör man hitta andra vägar för att öka menar jag.

Dessutom är avgiften för hög. Vi har 28 lägenheter vilket blir 33 600 kr i avgift/år. I tidigare budget är beräknat en kostnad på 10 000 kr vilket vi i föreningen beslutat att spara in genom att utföra arbetet själva och undvika hyreshöjning. Det är också tänkt att vi även fortsättningsvis ska sköta allt själv... .. så någon verklig ökad kostnad får inte föreningen.
Vår tomtmark är inte heller speciell stor så någon större arbetsinsats krävs inte.

I föreningen stadgar står att "föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag och förordning"

Är inte föreningen skyldig att stå för städ- och markunderhåll av tomtmarken och därmed saknar man väl rätt att ta ut avgifter?

Om jag läser Bostadsrättslagen rätt så 7 kap 14§ så tolkar jag även det som att föreningen inte har rätt att ta ut denna indirekta avgift.

Jag vill gärna ha synpunkter på detta. Håller ni med mig eller är jag bara känslig när jag tycker att det drabbar folk som inte kan delta i städdagar p.g.a sjukdom, arbete, fysiska skäl m.m.?

Jag har skrivit till styrelsen och fått till svar att de ska ta upp det hela till diskussion.

Under tiden har hyresavin med den extra städavgiften på 100 kr trillat ner i brevlådan. Jag gjorde "misstaget" att maila till den e-post adress som fanns på hyresavierna och undra om jag hade skyldighet att betala avgiften då jag var oense med föeningen om avgiften.

Jag fick då senare ett brev från ordförande i styrelsen där det påpekas att jag inte hade rätt att ta denna kontakt och att man bett de som skickar ut hyresavierna att fakturera mig för ett belopp på 450:- för konsultation.

Jag har nu mailat tillbaka att jag konstaterar att vi är oense och har olika uppfattning och att jag för tillfället finner saken utagerad och kommer betala in hyra samt städavgift.

Man får hoppas att det inte kommer någon faktura för konsultation så att man slipper starta en ny diskussion - för en sådan faktura kommer jag aldrig att betala.

Hoppas på goda råd.


Vilka avgifter som kan tas ut är reglerat i lag

Mycket riktigt som du påpekar är det inte tilltåtet att ta ut andra avgifter än de som framgår av 7 kap 14 § bostadsrättslagen, denna bestämmelse är s.k uttömmande i detta hänseende.

Som medlem har man aldrig skyldighet att deltaga själv i tex städning eller dylikt. Som du också riktigt påpekar har olika medlemmar olika förutsätningar att deltaga bl a pga ålder eller hälsa varför ett sådant här krav blir oskäligt mot dessa medlemmar och dessutom leder till en otillåten olikabehandling medlemmarna emellan.

Om uppslutningen är för dålig har föreningen att välja på att fortsätta som tidigare eller höja avgiften för samtliga medlemmar. Dvs även för de som deltar på städdagen.

Du skall bestrida fakturan med hänvisning till aktuellt lagrum.


Avgift

Det är alltså inte tillåtet att ta ut en särskild avgift för en viss "nyttighet" som skall ingå i den löpande förvaltningen vilket städning gör. Att man försöker dölja avgiften på detta sätt gör den inte mer tillåten.

Om inte styrelsen lyssnar på dina argument finns utvägen att att samla 10% av rösterna, ha en extrastämma där ni förbjuder styrelsen att göra på detta sätt.

Som jag förstår så betalar alla in samma summa till föreningen men däremot får man inte tillbaka samma summa utan återbetalningens storlek är beroende av prestation. Det låter som arvode eller lön för utfört arbete för mig. Jag tror inte föreningen tänkt igenom detta med anställningar på städdagen.
Ska de redovisa preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd?Trappstädning

Kan styrelsen bestämma ett städschema som läggs ut på dom boende?

Jag fick en 28% höjning på hyran f.o.m 1/1-08 och tycker att en del av min avgift bör läggas på denna service. Vår förening är ny så drömkalkylen byggherren gjorde visste ju alla att den inte skulle hålla, men kan styrelsen göra så här?

Jag har dålig rygg och tänker inte sopa, torka golv i vårat hus. Jag kommer ligga flera veckor efter detta. Nu skriver styrelsen att man kan byta bort sin månad med någon annan i huset, men vad gör det mig då får jag ju städa nån annan månad istället.

/Kenneth

Ingen kan tvingas till städning i brf!

Det är en vanlig fråga som redogjorts mycket för.
Svaret är att styrelsen inte kan tvinga någon till detta.Trappstädning av medlemmarna

Vi har beslutat i föreningen att trappstädningen ska skötas av medlemmarna, varje lägenhet ansvarar för två månader om året. På grund av en medlem som har psykiska problem så städas inte trappan under två månader om året och då blir det mycket skitigt. Vi har påtalat problemet för styrelsen under ett år men de hänvisar till att vi får sköta städningen själva i vår trappuppgång och om detta inte sker så höjer de avgiften i vår trappuppgång och lägger ut städningen.

Kan de göra så?
Är inte styrelsen ansvarig för att trappstädningen sker, inte vi som bor i trappuppgången, alltså vem ansvarar för att ta tag i problemet?Styrelsen missköter städningen i bostadsrättsföreningen

Fråga: Sedan jag flyttade till min bostadsrätt för 1,5 år sedan har trapphuset städats max fem gånger. Det är så smutsigt och luktar inte gott. Ett konstigt sätt att spara pengar på, tycker jag. Kan föreningen sköta det så dåligt?

Svar: Bostadsrättsföreningen ansvarar för att fastigheten hålls i gott skick. Det innebär att föreningen ska underhålla huset och även se till att behövlig städning utförs.

Styrelsen ska sköta den löpande förvaltningen. Om styrelsen inte hörsammar ditt, och eventuellt dina grannars, klagomål på dålig städning får ni ta upp frågan på en stämma genom att lämna in en motion.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:26.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare