Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Värmeavgifter i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15183)

tette 2011-09-13 21:59

El värme vatten
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30607)
Låghusen har egen tvättmaskin och står för alla kostnader själv för den (el, underhåll, utbyte), medan höghusen har tvättmaskin där föreningen står för alla kostnader.

Det verkar krångligt system er bostadsrättsförening har. Det vanliga i en brf är att det finns tvättstugor som alla får använda och att de flesta ändå har egen tvättmaskin för bekvämlighetens skull.

Jag ser rubriken framför mig; "Några i föreningen måste ta sina mattor och ta bilen till närmaste lokala tvättinrättning för att styrelsen skaffar fördelar åt sig själva"

Gusten 2011-09-14 07:50

Värmekostnadsuttag för höghus beräknas efter elförbrukning
 
Man kanske kan förslå i en motion att värmekostnadsuttagen för höghusen beräknas efter elförbrukningen i den gemensamma elpannan.
Ett problem med en motion kan dock vara om höghusen har många fler röstberättigade, och att det kan göra det svårare att få igenom en motion som försämrar för höghusen även om det skulle bli rättvisare.

För att det ska gå att angripa juridiskt (i domstol) måste det nuvarande förhållandet vara direkt olagligt.

Nybörjare 2011-09-14 11:05

Låta höghusen betala för sin förbrukning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30587)
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.

Här har man tydligen insett att det redan från början finns inbyggda problem. Eftersom det står i stadgarna att man kan beräkna värme och varmvatten efter förbrukningen, finns det ingenting som hindrar styrelsen låta höghusen betala för sin förbrukning (ang vattenförbrukningen finns det fastigheter där det mäts separat i varje lägenhet).

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag har legat på styrelsen via mail, telefon och SMS, men inte fått igång en dialog i mitt ärende. Hur ska jag gå vidare?

Skriv ner allting och skicka ett rekommenderat brev till styrelsen. Det är inte lika lätt att nonchalera, och kan vara bra om du skulle driva det vidare.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Det jag vill uppnå är ett medvetande, seriös behandling och i fortsättningen entydig redovisning årsberättelsen.

Mycket märkligt, men inte särskilt förvånande, att de inte redovisar värmekostnaderna i årsredovisningarna. Värmekostnaderna har höjts väldigt mycket de senaste åren. Jag kan inte tänka mig att ni inte har rätt att se redovisningen. - Ett ovanligt fult tilltag :15:


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag har tidigare i detta utmärkta och seriösa forum fått tips om att det kan vara regelvidrigt från grunden att konstruera en förening som behandlar medlemmarna olika, genom att bara tillhandahålla värme för vissa.

Ja, här borde likabehandlingsprincipen gälla. Dvs de i höghusen får betala för sin värme, liksom ni får betala för er.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
HSB har i den ursprungliga ekonomiska planen infört värmeavgifter. Detta antagligen för att balansera nämnda missförhållande.

Den ekonomiska planen är ju godkänd och insänd till Boverket. Alltså var det redan från början bestämt att värmekostnaderna skulle vara rättvisa.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Värmeavgifterna höjdes lika mycket som elpriset de två första åren. Sedan har justering gjorts en gång till, men nu har detta upphört.

Då har man ju redan infört något som styrelsen sedan valt att sluta med.
Det kan väl inte handla om något annat än girighet och okunskap. Även detta ett mycket märkligt beteende. Kan nog behöva prövas. Någon som vet?

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Beloppen det rör sig om är minst en tusenlapp per hushåll varje år

Värmekostnaderna är oftast föreningens största enskilda driftkostnad.
Den stors kostnadsökningen beror delvis på höjda leverantörspriser, men också på grund av de kalla vintrarna. Ska det vara riktig rättvist hos er är det den faktiska kostnaden, som ska fördelas för medlemmarna i höghusen.


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Missförhållande råder även när det gäller tvättstuga, då höghusen har gemensam tvättstuga i källaren där föreningen står för ALLA kostnader.

Suck, gå du och tvätta i tvättstugan! Du skulle kunna tvätta 3 gånger om dagen och ändå inte få kompensation för din avgift. Att man har tagit ett sådant beslut i stämman visar bara på hur okunnig styrelsen är.


Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Jag tänker ta kontakt med vår revisor, som bor i föreningen. Vad ska jag ta upp med honom? Vad är det jag skall be honom granska?

Är han internrevisor? Ni har väl i så fall också en auktoriserad extern revisor? Det du ska ta upp med honom är den påtagliga orättvisan, som styrelsen på eget bevåg ställt till med. Ta med dig den ekonomiska planen och tidigare årsredovisningar/berättelser där höghusen har fått betala för sig. Ta också upp likabehandlingsprincipen. Jag tycker också att du ska begära att få se värmekostnaderna för de år de har mörkat dem. Sedan kan ni räkna ut hur mycket ni har betalat för mycket.

Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30621)
Funderar också på att skriva en motion. Vad ska den föreslå för stämman?

Att avgiftsfördelningen ska återställas till det som är godkänt och registrerat i den Ekonomiska Planen, och som redan har tillämpats i föreningen.

Att det skrivs in i stadgarna, att värmekostnaderna ska (inte kan) fördelas efter förbrukning. (sedan kan man diskutera om det ska höjas med elpriset eller med den faktiska förbrukningen)

Att tidigare, felaktiga, stämmobeslut upphävs och att det skrivs in i stadgarna att även de i låghusen har rätt att tvätta i höghusen.

Se i Bostadsrättslagen Kapitel 9, § 23. Jag är tveksam till att man får skriva in kan göra ditten och datten i stadgarna när det gäller underlagen till avgiftsfördelningen.

Att ni i låghusen får tillbaka felaktigt debiterade delar av er avgifter.

De borde ha bildat två föreningar från början, eftersom förutsättningarna är så olika.


Det vore bra om du berättade var du bor och hur många lägenheter som finns i höghus respektive låghus. (se din profil)
Nu hoppas jag att ni som har varit med längre, fyller på eller ändrar det ni tycker verkar fel

Gusten 2011-09-15 08:27

Hur avgiften "ska" beräknas
 
Ja jag håller med om att det borde stå hur avgiften "ska" beräknas, dvs inte hur den "kan" beräknas i vissa fall.

Tyvärr har även SBC:s senaste mönsterstadgar från 2008 fått en bestämmelse som inleds med "Styrelsen kan besluta" när det gäller hur avgiften beräknas i vissa fall.

I boken "Bostadsrättslagen - en kommentar" från Norsteds är man dock tveksam till om det är tillåtet att ge styrelsen möjlighet att påverka hur årsavgiften ska fördelas.

RättvisFörening 2011-09-16 18:48

Revisor
 
Har pratat med vår förenings revisor idag och det kändes så bra!
Han kommer att agera på de punkter som åligger honom. Så härligt att höra honom säga självmant att " .. min uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse..". Har haft andra erfarenheter tidigare. Fick även tips om hur jag kan gå vidare själv rent konkret.

Har även kontaktat Boverket där jag frågade en del om den ekonomiska planen. Fick som inledande svar påpekande om att jag blandat ihop dem med Bolagsverket, men fick ändå svar på mina frågor. Det kallar jag service!! Tack Boverket! :4:

Robarb 2011-09-16 21:38

Avräkning värmeavgifter
 
En modell kan vara att värmeavgiften är preliminär och slutregleras varje år som ett tillägg på årsavgiften eller som en reduktion. Det som är väsentligt är naturligtvis att stadgan medger styrelsen att uttaga en värmeavgift utanför årsavgiften.

Denna modell är ofta tillämplig inom hyresfastigheter där de finns en förhandlingsavtal mellan fastighetsägaren och hyresgästförenigen.

Beträffande tillgång till tvättstugan för dem som bor i höghusdelen kan detta lösas genom ett balanserat hyrestal för de olika lägenheterna som reglerar olikheterna i kvaliteten. Låghusdelen som har tvättmaskiner i sina lägenehter kan förmodligen även nyttja höghusdelens tvättstuga då den är en kollektiv nyttighet för samtliga medlemmar om de anser att de får bära kostnader för både värmekostnaderna och tvättstugans faciliteter.


Skulle detta förhållande, att det gäller en bostadsrättsförening, strida mot att man tillämpar en modell med avräkning av värmekostnaderna för dem som har centralvärme och varmvatten via föreningen? De som bor i radhusdelen belastas ju med den faktiska kostnaden via sina elmätare. Det skulle stödja likhetsprincipen.

En kvalitetskoefficient på avgiftsföredelningen bör vara möjlig för att råda bot mot obalansen mellan de olika lägenheterna beroende på om de har tillgång till vissa faciliteter, som tvättstuga, mm.

RättvisFörening 2011-09-29 23:06

Är motioner offentlig handling?
 
Jag tror vi är helt överens om principerna! Jag tänkte på att du skriver "..hyresavtal.." när det gäller gemensam tvättstuga. Menar du att de som nyttjar denna skulle ingå ett sådant hyresavtal?

I början på veckan skickade jag in ett antal motioner i ämnet Värmeavgifter.
Tog idag kontakt med juridiskt kunnige N.N. på HSB och fick då veta av honom att vår styrelse bett honom besvara mina motioner.
N.N. är inte med i vår styrelse och har inga officiella funktioner i vår förening. Vad sägs om det? Finns det någon synpunkt på att styrelsen lämnat ut detta dokument till utomstående part? Att man bett N.N. besvara den säger en del om vår styrelse tycker jag.

Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Min fundering är om det finns några juridiska aspekter på att lämna ut min motion till någon utanför föreningen.
Att sedan N.N. råkade försäga sig och avslöjade att styrelsen bett honom besvara min fråga är också en sak. Är det rätt gjort av styrelsen?

clabbe 2011-09-30 07:41

Anlita sakkunnig för att svara på motioner
 
Om styrelsen är juridiskt obevandrad eller tycker sig sakna kompetens i sakfrågan är det väl rimligt att anlita någon sakkunnig (för en skälig kostnad) för att kunna ge ett mer korrekt svar på dina motioner.

Pensionär 2011-09-30 21:46

Offentliggöra motioner
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30959)
I början på veckan skickade jag in ett antal motioner i ämnet Värmeavgifter.
Tog idag kontakt med juridiskt kunnige N.N. på HSB och fick då veta av honom att vår styrelse bett honom besvara mina motioner.
N.N. är inte med i vår styrelse och har inga officiella funktioner i vår förening. Vad sägs om det? Finns det någon synpunkt på att styrelsen lämnat ut detta dokument till utomstående part? Att man bett N.N. besvara den säger en del om vår styrelse tycker jag.
Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Rubriken lyder:
Är motioner offentlig handling?
Nej. En offentlig handling är en handling producerad av regering, riksdag eller myndighet.
Citat: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

En bostadsrättsförening är varken det ena, eller det tredje.

Observera att när det gäller offentlig handling så gäller också lagkravet att allt som inte är hemligstämplat ska vem som helst kunna ta del av. Enligt Offentlighetsprincipen.

Därmed har vår riksdag uttryckligen fastställt att "öppenheten" i vårt lands styrelse, är grund och fundament.
Vi ska inte tillåta några avsteg från den principen i våra bostadsrättsföreningar, eftersom effekterna av smussel där, får samma förödande konsekvenser som i övriga sammanhang.

Vad är hemligt?
Citat:
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:
rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
intresset att förebygga eller beivra brott
det allmännas ekonomiska intresse
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
intresset att bevara djur- eller växtart
.
--------------------------------------------------------------------------------
Som clabbe redan påpekat. Det är självklart förståndigt och bra att styrelsen rådfrågar annan kompetens när den känner sig sakna förmågan att själv hantera en fråga. Det är bra för alla.
Citat:

Ursprungligen skrivet av RättvisFörening (Inlägg 30959)
Gör jag rätt om jag lägger ut motionen på detta forum?

Om nu även du vill försöka förkovra dig i föreningsarbete genom att här diskutera hur en motion bör utformas, liksom vad man i ett sådant sammanhang kan kräva, vem skulle kunna stoppa det?
Av vilket skäl? Underförstått att motioner (hit) formulerats så att föreningen, eller enskild person inte direkt pekas ut.
Om du tror att det kan öka din förmåga att skriva motioner blir mitt råd: Försök!
Döm själv i efterhand. Kanske bör även styrelsen vända sig hit för att få hjälp med att besvara motioner. Det blir i alla fall billigare för föreningen, och sannolikt bättre lösning.

RättvisFörening 2011-09-30 22:29

Öppenhet
 
Jag håller med om att öppenhet är en fundamental princip. Tyvärr är min erfarenhet av vår styrelse inte öppenhet. Det har t o m hänt att styrelsen censurerat en motion och låtit bli att lägga fram den för medlemmarna och stämman. Jag tycker det ska till mycket starka skäl för att det skall vara försvarbart att göra så.

Jag har redan skickat in mina motioner för i år och dessa motioner kommer man inte våga censurera fast de är mycket kritiska till styrelsen. Jag är dock mycket saklig så ingen kan säga emot mig. Jag vet att jag har rätt i sak. Det handlar om det som denna tråd handlat om sedan start. Att man anlitat juridisk expert från HSB gör mig extra trygg, även om jag tycker det visar på svaghet hos styrelsen.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:46.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare