Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Numrering - styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=33022)

clabbe 2019-07-05 08:28

I en styrelse jag sitter i numrerar vi paragraferna i en följd sedan organisationen startades. Vi är väl uppe i §2500 -ish nu.

clabbe 2019-07-05 08:30

Citat:

Ursprungligen skrivet av Sofie (Inlägg 76472)
Enligt LEF 7:25 ska protokollen anges i nummerföljd. Finns det ingen nummerföljd finns det inget bevis på att beslut fattats i rätt ordning.

Det står inte att varje styrelsemöte ska protokollföras.

Inte i 7:25, men i 7:24 står att "Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas."

Sofie 2019-07-05 08:41

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 76478)
Inte i 7:25, men i 7:24 står att "Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas."

Tack för lagrum! Betyder det att protokoll upprättas även om beslut inte har fattats.

clabbe 2019-07-05 08:55

Citat:

Ursprungligen skrivet av Sofie (Inlägg 76479)
Tack för lagrum! Betyder det att protokoll upprättas även om beslut inte har fattats.

Ja självklart. Kallar man ihop och håller styrelsemöte så ska man upprätta ett protokoll. Något gör man ju på mötet förutom att dricka kaffe.

Mumien 2019-07-05 10:01

Äkthet?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Sofie (Inlägg 76472)
Enligt LEF 7:25 ska protokollen anges i nummerföljd. Finns det ingen nummerföljd finns det inget bevis på att beslut fattats i rätt ordning.

Det står inte att varje styrelsemöte ska protokollföras. Du anger lag om nummerföljd, frågar om man inte behöver numrera om man tar upp hur många protokollförda möten det finns i ÅR, vill veta om onumrerade protokoll kan användas som rättshandling, och sen skriver du att det är tvingande att numrera.

Du vill veta om onumrerade protokoll kan användas som en rättshandling och hur man kan försvåra manipulation genom att inte ha bruten nummerföljd?

Har väl för egen del lite svårt att reda ut vad Du menar.

Vi kan väl konstatera att själva lagen är tvingande. Vi vet att vissa styrelser inte går att lita på och vi vet också att vissa styrelser har egna tillämpningsregler.

Jag efterfrågar därför vad enskild kan göra då en förening lämnat in ett styrelseprotokoll i en rättsprocess där numrering i protokoll inte går att utläsa? Jag menar att protokollet kanske inte ens är äkta?

Sofie 2019-07-05 10:16

Citat:

Ursprungligen skrivet av Mumien (Inlägg 76481)

Jag efterfrågar därför vad enskild kan göra då en förening lämnat in ett styrelseprotokoll i en rättsprocess där numrering i protokoll inte går att utläsa? Jag menar att protokollet kanske inte ens är äkta?

Om protokoll saknar numrering måste motpart påpeka det och kräva att onumrerat protokoll ogiltigförklaras.

Dia 2019-07-05 13:20

Om styrelsen fattar beslut utan sammanträde, endast telefonsamtal, utan att det protokollförs, och styrelsen sedan ångrar beslutet inför nästa riktiga sammanträde, har styrelsen en skyldighet att protokollföra beslutet och sedan protokollföra att beslutet ska hävas.

Sofie 2019-07-06 21:07

Vad räknas som sammanträde? Beslut som "fattas över telefon" kan inte protokollföras, sekreteraren måste lyssnat på samtliga samtal för att upprätta protokoll, vem ska justera något de inte hört?

Utesluter skype.

merbzt 2019-07-07 22:33

Citat:

Ursprungligen skrivet av Mumien (Inlägg 76460)
. . . kan även finnas risk för efterkonstruktioner i protokoll. Det är angeläget att förhindra manipulationer i protokoll av de "förtroendevalda" i maffiaföreningar?

Ännu bättre, att varje styrelseledamot ger sin signatur på varje sida i dokumentet.

Ingen orkar med denna typ av administration i längden. Protokollen som skrivs är ofta rätt fattiga också, det är inga detaljerade forskningsrapporter en pensionerad sjuksköterska skriver för att ingen annan ville vara protokollförare.

Sen så behöver man inte manipulera protokollen. Ingen medlem får ändå läsa dessa (enligt Boverket). Då är det bara revisorn kvar man behöver passera och då denne står i ekonomisk beroendeställning så ska det till grava oegenheter innan styrelsen bränns.

Om man bor i en "maffiaförening" så fundera ut en plan på vad man vill ska hända. Om man inte ser en rimlig väg till målet så överväg att flytta. Om oegenheterna är av ekonomisk karraktär som djupt kan skada föreningen så flytta omgående.

merbzt 2019-07-07 23:05

Citat:

Ursprungligen skrivet av Dia (Inlägg 76498)
Om styrelsen fattar beslut utan sammanträde, endast telefonsamtal, utan att det protokollförs, och styrelsen sedan ångrar beslutet inför nästa riktiga sammanträde, har styrelsen en skyldighet att protokollföra beslutet och sedan protokollföra att beslutet ska hävas.


Citat:

Ursprungligen skrivet av Sofie (Inlägg 76524)
Vad räknas som sammanträde? Beslut som "fattas över telefon" kan inte protokollföras, sekreteraren måste lyssnat på samtliga samtal för att upprätta protokoll, vem ska justera något de inte hört?

Utesluter skype.

Ett styrelsemöte/sammanträde måste ha en kallelse med de punkter som skall behandlas. Men en styrelseledamot kan ha fått ett ansvarsområde och en budget att förfoga över för att uppfylla ansvarsområdets krav. Där kan denne besluta bäst den vill inom det tidigare beslutets ramar.

Sen kan nog styrelsemedlem(ar) besluta självständigt i ett akut ärende utan sammanträde efter bästa förmåga. Men målet bör ju vara att ta så få beslut som möjligt själv och skjuta ansvaret på styrelsen och styrelsen bör skjuta det den kan på föreningsstämman.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:52.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare